Du er her

Nr. 12 2010 - Hjerneforskning gir håp for traumatiserte barn.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2010

Gutter som heller vil leke med dukker enn med brannbiler, skaper fortsatt kulturell angst, og møtes med manglende forståelse. Ken Corbett skriver om dem med empati og nydelig terapeutisk innsikt.

Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2010
Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2010

Ærlegdom varar lengst, viser ein ny studie av jobbsøkarar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2010

Ufødde viser teikn på oppførsel retta mot andre allereie i fjortande svangerskapsveke.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2010

Unge jenter har mykje større risiko enn gutar for å oppleva tilbakefall ved depresjon.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2010

Elektrisk stimulering av hjernen kan kanskje gjera deg betre i matte, viser ny studie.

Debatt
Publisert
5. desember 2010

Hvis ikke mastere i psykologi kan kalle seg psykologer, vil Psykologforeningen i fremtiden forvalte fagets utøvelse, men ikke fagets utvikling.

Debatt
Publisert
5. desember 2010

Mastere som jobber for at tittelen psykolog skal kunne anvendes av andre enn helsepersonell i Norge, risikerer å våkne opp til en skikkelig blåmandag.

Debatt
Publisert
5. desember 2010

Terapeuten Weston har en varme og empati overfor sine klienter, og representerer god terapi med ektefølt engasjement. Peder Kjøs må nok finne seg i å være utenfor psykologfellesskapet når han kjeder seg over serien.

Debatt
Publisert
5. desember 2010
Fagetikk på nettet
Publisert
5. desember 2010

Fagetikken gjelder, også når en psykolog ytrer seg som privatperson på Facebook. Det grunnleggende etiske spørsmålet er om vi ville valgt samme stil og åpenhet i denne drøftingen dersom våre pasienter satt og lyttet?

Leder
Publisert
5. desember 2010
Bakenfor det svarte blikket. Del I.
Publisert
5. desember 2010

Kunnskap om hjernens utvikling kan bidra til økt forståelse for og empati med utagerende barn. Når et barn blir «svart i øynene», er det et signal om at det trenger en voksen som i kraft av sin egen ro kan hjelpe det å roe ned.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2010

Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Når kroppsforfengeligheten blir sykelig, får den navn som dysmorfofobi, kroppsdysmorfisk lidelse eller body dysmorphic disorder.

Fagbulletin
Publisert
5. desember 2010

En gjennomgang av forskning tyder på at pornografi kan øke risiko for voldsunderstøttende holdninger og seksuell aggresjon for en liten gruppe menn.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2010

Tilbakemelding som verktøy i terapi kan gi bedre terapeutisk utbytte og styrke brukerens medvirkning. For tiden prøver vi ut et elektronisk tilbakemeldingssystem for bruk i parterapi og familieterapi.

Fagessay
Publisert
5. desember 2010

Da 50-tallsfaren trådte inn i hjemmet etter en lang dag på jobb, trådte samtidig autoriteten inn. Farsrollen og forventninger om autoritetsutøvelse var uadskillelig knyttet sammen. Slik er det ikke lenger.

Sjølvskading på utstilling
Publisert
5. desember 2010

Dei siste fem åra har Cizzi skore seg med kniv og nekta kroppen sin mat. Like lenge har venninna følgt henne med kameraet.

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2010
Kommentar
Publisert
5. desember 2010
Psykologer i populærkulturen
Publisert
5. desember 2010

Filmindustrien stigmatiserer psykisk lidelse og terapi og henger fast i forlatte behandlingsmetoder, mener professor i psykiatri Glen O. Gabbard. Den meritterte forskeren har skrevet bok om psykologien i TV-seien Sopranos1.

Blant fattige i Guatemala
Publisert
5. desember 2010

I en alder av 59 år hadde jeg behov for i en kortere periode å oppleve en annerledes klinisk hverdag. Et gammelt ønske om å dra tilbake til Latin-Amerika, verdensdelen hvor jeg tilbrakte hele barneskoleperioden, ble oppfylt. Jeg fikk reise til Guatemala.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. desember 2010

Medieoppslag gir stadig inntrykk av at alkohol i moderate mengder er bra for helsen. Men det finnes lite forskningsmessig belegg for dette. Hvorfor får forskning på alkohol så skjev oppmerksomhet, og hva kan konsekvensene av en slik fremstilling bli?

Innspill
Publisert
5. desember 2010

Det er dobbelt så mange midlertidig ansatte ved universitetene som i resten av arbeidslivet – og kanskje er det sånn det bør være?

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2010
Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2010

Foreldre med eneggede tvillinger blir eksperter på å se forskjell på dem. Men det hjelper dem ikke med å skille mellom ukjente tvillingpar.

Kronikk
Publisert
5. desember 2010
Debatt
Publisert
5. desember 2010
Debatt
Publisert
5. desember 2010
Kommentar
Publisert
5. desember 2010
Tillitsvalgte i mediestorm
Publisert
5. desember 2010

Erlend Aschehoug og Line Lysbakken tok et valg. De gikk til lokalavisen med konflikten på arbeidsplassen da situasjonen hadde låst seg. Her forteller de om sine erfaringer som tillitsvalgte under hardt og langvarig press.

Tillitsvalgte i mediestorm
Publisert
5. desember 2010

– Arbeidskonflikter bør løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, sier Torgeir Strøm ved Sykehuset Innlandet. Nå vil han styrke kompetansen på konfliktløsning innad i helseforetaket.

Tillitsvalgte i mediestorm
Publisert
5. desember 2010

Psykologforeningen skal være en samfunnsaktør, også lokalt. Da kan media være en god påvirkningskanal. Men tenk over mulige kostnader og gevinster før du tar kontakt med en journalist, oppfordrer Psykologforeningen.

Publisert
5. desember 2010
Vel å merke
Publisert
5. desember 2010

Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil ikke lenger benyttes.

Kommentar
Publisert
5. desember 2010