Du er her

Nr. 2 2015 - Psykologi for barn

Debatt
Publisert
5. februar 2015

Tidsskriftet anno 2015 på glanset papir fremstår som et ukeblad hvor det akademiske innholdet er på vikende front.

Debatt
Publisert
5. februar 2015

Det er hjerteskjærende å være vitne til nedbygginga av velferdsstaten.

Debatt
Publisert
5. februar 2015

Ut fra vår kjennskap til psykoterapilitteraturen finnes det ingen gode studier som har sammenlignet terapeuter som bruker manualer med terapeuter som ikke bruker manualer.

Debatt
Publisert
5. februar 2015

Jeg kjenner meg ubekvem ved å bli representert av Volden, for jeg kjenner meg ikke igjen i hans kritikk.

Debatt
Publisert
5. februar 2015

Mennesker som oppsøker selvhjelpslitteratur, er ikke bare opptatt av selvrealisering, suksess og lykke.

Debatt
Publisert
5. februar 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Fengsla kriminelle meiner sjølv dei er snillare, meir pålitelege og meir ærlege enn ein gjennomsnittleg samfunnsborgar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Forsøkspersonar med godt humør har jamt over for høge tankar om eiga evne til innleving og medkjensle.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Biologiske forklaringar reduserer helsearbeidarar sin empati med pasientane.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

En dansk studie finner at forebyggende behandling hjelper mot suicidale tanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Det ser ut til å vera ein samanheng mellom høg intelligens og det å vera engsteleg.

Leder
Publisert
5. februar 2015
Publisert
5. februar 2015

Muslimer står frem mot terrorisme. Bra, men det er ikke nok, mener Nora Sveaass.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. februar 2015

Studien som presenteres baserer seg på analyser av meklingssamtaler med separerende foreldre i høy konflikt. Flertallet avbryter meklingen uten å komme til enighet om barna. Forfatteren utforsker viktige suksesskriterier i meklingsarbeidet ved å studere dialogene i både brutte og i fullførte saker.

Fra praksis
Publisert
5. februar 2015

Spesialisthelsetjenesten har vært lite eksplisitte på hvordan poliklinikker for barn og unge kan etablere et tilbud for de minste barna. Ved BUP Vesterålen har en ny form for samarbeid med førstelinjetjenesten gitt gode resultater.

Historier fra praksis
Publisert
5. februar 2015

«Hun ‘laika’ ikke bildene mine i hele går, det kan ikke forstås som noe annet enn en avvisning», sa han. Den skråsikre tolkningen hans gjorde meg nysgjerrig.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. februar 2015

Etter opplæring i Circle of Security Parenting DVD forteller psykologer lite om hvorvidt praktisering av metoden er til hjelp for deres klienter.

Intervju
Publisert
5. februar 2015

Langvarig bruk av psykofarmaka har svært negative konsekvenser for mennesker med psykiske lidelser. Det hevder forfatteren av boka En psykiatrisk epidemi, Robert Whitaker. Tre norske fagfolk møtte ham til intervju da han nylig besøkte Oslo.

Kort om psykologisk forskning
Publisert
5. februar 2015

Psykoterapi anses for at være den mest dybtgående form for psykologisk hjælp, for børn og voksne. Måske er det mere virkningsfuldt, hvis børn i stedet får hjælpen af deres omsorgspersoner i hverdagen?

Nyheter
Publisert
5. februar 2015

Da livet tok en brå sving og hun merket at det påvirket henne i jobben, visste Ane Johnsen Lien (bildet) råd. – Foreningens kollegastøtteordning ga rom for sortering av tanker og følelser, sier hun.

Fagessay
Publisert
5. februar 2015

For at hjelpetiltak skal nå frem til muslimer, kan en strategi være å integrere behandlingstiltaket i pasientens trossystem.

Journalistikken i Psykologtidsskriftet lest med kritisk blikk av utenforståeende aktører
Publisert
5. februar 2015

Kan Psykologtidsskriftet bidra til å løfte den norske psykisk helse-journalistikken?

Debatt
Publisert
5. februar 2015
Debatt
Publisert
5. februar 2015

Etter angrepene på franske jøder og tegnere i Paris: Hvilken psykologi og hvilken debatt trenger vi nå?

Derfor
Publisert
5. februar 2015
Kronikk
Publisert
5. februar 2015

En ny studie dokumenterer at pårørende er utsatt for selv å bli syke. Nå håper vi på større engasjement fra helseministeren og fra Psykologforeningen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015
Fra Arkivet: 1986
Publisert
5. februar 2015
Bok
Publisert
5. februar 2015

Både å forebygge og å avhjelpe psykiske vansker hos barn er viktige oppgaver for de voksne som omgir dem. To nye serier med barnebøker om følelser og psykologi har mye å by på, kanskje først og fremst for disse hjelperne.

Klassikeren
Publisert
5. februar 2015

På 50 år har ikke forskningen om gunstige terapeutegenskaper kommet lenger enn det Rogers klarte, skriver Helene Nissen-Lie.

Ferskvare
Publisert
5. februar 2015
Bok
Publisert
5. februar 2015

Personen er en nærmest uhåndterlig størrelse i psykologisk teori, forskning og praksis, hevder forfatterne av denne boken.

Bok
Publisert
5. februar 2015
Bok
Publisert
5. februar 2015

Vi behandler stadig flere pasienter, men kvaliteten på tilbudene diskuteres. Valla mener feedback fra brukerne må settes i sentrum for å utvikle gode tjenester.

Anbefalt
Publisert
5. februar 2015
Publisert
5. februar 2015
Publisert
5. februar 2015