Du er her

Nr. 2 2017 - Da rettssikkerheten brast

Dokumentar
Publisert
31. januar 2017

Her er svar fra aktører og personer omtalt i «prestesaken».

Leder
Publisert
31. januar 2017
Publisert
31. januar 2017

Psykologisk forskning har gitt politiet uunnværlig kunnskap om etterforskning og avhørsmetodikk. Men psykologer har også bidratt til uriktige konklusjoner i retten, mener Asbjørn Rachlew.

Arkivert innhold
Publisert
31. januar 2017

Rettsstaten dømte en prest i Glåmdalen for overgrep mot stedatteren. Mangelfull etterforskning, en subjektiv psykolog-rapport og tvilsomme troverdighetsvurderinger bidro til dommen. Dette er historien om en rettsprosess der det meste gikk galt.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. januar 2017

Det finnes lite kunnskap om virkninger og opplevelser av tvangsmedisinering i psykisk helsevern. Denne studien er et første skritt i å kartlegge konsekvensene av medisinering ved tvang.

Fagessay
Publisert
31. januar 2017

Strategisk merkevarebygging kan gjøre PP-tjenesten til en etterspurt aktør ved kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler.

Fri assosiasjon
Publisert
31. januar 2017

Teksten byggjer på eigne opplevingar, men er utløyst etter lesing av tilståingar frå andre terapeutar på appen Whisper, der brukarar kan poste løyndommane sine anonymt.

Fra praksis
Publisert
31. januar 2017

I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette. Den lange latenstiden skyldes ofte frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat.

Fra Arkivet
Publisert
31. januar 2017
Fra praksis
Publisert
31. januar 2017

Individuelle reanalyser av tidligere publiserte gruppedata styrker den kognitive modellen for panikklidelse med agorafobi, konkluderer Asle Hoffart. Han mener terapiforskningen må fokusere mer på variasjonen hos det enkelte individ.

Debatt
Publisert
31. januar 2017

Forskning på psykologisk behandling prioriteres ikke av finansieringskildene.

Debatt
Publisert
31. januar 2017

Mange med store vansker går uten hjelp. Samhandlingsreformen skulle sikre bedre ivaretakelse av alle på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunen. Men fungerer det?

Debatt
Publisert
31. januar 2017

De fleste premissene er feil i Arne Holens kritikk av Norsk psykologforening i januarutgaven av Psykologtidsskriftet.

Debatt
Publisert
31. januar 2017

Vi trenger psykologer for å veilede omsorgsarbeidere i førstelinjen.

Debatt
Publisert
31. januar 2017
Kommentar
Publisert
31. januar 2017

Massemorderens mentale helse står på ny helt sentralt for rettens vurderinger.

Derfor
Publisert
31. januar 2017
Kronikk
Publisert
31. januar 2017

Jeg utfordrer våre folkevalgte til å sørge for at psykisk helse blir satt på dagsordenen i valgkampdekningen for 2017.

Anmeldt
Publisert
31. januar 2017

Erfaringskompetanse feiret seg selv med å utgi antologien Levd liv da senteret nylig fylte ti år.

Anmeldt
Publisert
31. januar 2017

Sture Bergwall tar et kraftig oppgjør med det han mener var sekterisk terapi, isolert rettspsykiatri og jus på ville veier.

Anmeldt
Publisert
31. januar 2017

Inntrykket er at boka mangler en overordnet plan, og at den røde trådstumpen i beste fall er frynsete.

Publisert
31. januar 2017