Du er her

Nr. 7 2008 - Skoledisiplin

Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Ektemaker til menn med alkohol-problemer er i en risikogruppe for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer uten at de vet det selv.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Svak elektrisk stimulering er effek-tivt i rehabilitering av slagpasienter.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Amerikanske ungdommer omfavner skandinavisk drikkemønster.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Individualterapi slår gruppeterapi, som igjen slår medikamentell behandling, viser en ny svensk studie.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

Barn behandlet for akutt lymfatisk leukemi har dårligere fungering enn normalpopulasjonen hva angår livskvalitet og psykisk helse.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

En kvalitativ komparativ studie av barn vokst opp på barnehjem og barn vokst opp på sanatorium.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

Genene har stor betydning for subjektiv opplevelse av lykke og velvære, og beskyttelse mot angst og søvnproblemer.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

Avhandlingen belyser endringer i henvisninger til BUP i Norge og hvilke faktorer som fører til henvisning. Omfang av belastninger som overgrep, omsorgssvikt, smerte og søvnproblemer er også kartlagt.

■ Helge Eliassen og Jaakko Seikkula (red.) |
Publisert
1. juli 2008
■ Lisbeth F. Brudal |
Publisert
1. juli 2008
■ Henrik Lauridsen-Katborg |
Publisert
1. juli 2008
Tom Barth og Christina Näsholm |
Publisert
1. juli 2008
■ Erling Roland |
Publisert
1. juli 2008
■ Finn Westh |
Publisert
1. juli 2008
■ David Kingdon og Douglas Turkington |
Publisert
1. juli 2008
Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.) |
Publisert
1. juli 2008
Svein Andreas Kjos og Ellen Wennevold Aas |
Publisert
1. juli 2008
Martin Seligman |
Publisert
1. juli 2008
Thomas Benson |
Publisert
1. juli 2008
Gro Hillestad Thune |
Publisert
1. juli 2008
Lars Rasborg |
Publisert
1. juli 2008
Leserne spør
Publisert
1. juli 2008
Leserne spør
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Amerikanske ungdommer omfavner skandinavisk drikkemønster.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Ektemaker til menn med alkoholproblemer er i en risikogruppe for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer uten at de vet det selv.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Svak elektrisk stimulering er effektivt i rehabilitering av slagpasienter.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008

Individualterapi slår gruppeterapi, som igjen slår medikamentell behandling, viser en ny svensk studie.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

Barn behandlet for akutt lymfatisk leukemi har dårligere fungering enn normalpopulasjonen hva angår livskvalitet og psykisk helse.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

En kvalitativ komparativ studie av barn vokst opp på barnehjem og barn vokst opp på sanatorium.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

Genene har stor betydning for subjektiv opplevelse av lykke og velvære, og beskyttelse mot angst og søvnproblemer.

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008

Avhandlingen belyser endringer i henvisninger til BUP i Norge og hvilke faktorer som fører til henvisning. Omfang av belastninger som overgrep, omsorgssvikt, smerte og søvnproblemer er også kartlagt.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2008
Leserne spør
Publisert
1. juli 2008
Leserne spør
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008

De sentrale delene av lønnsoppgjørene er avsluttet. Rammene for årets lønnsoppgjør er relativt omfattende.

Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2008
Fagartikkel
Publisert
1. juli 2008

Keiserinne og dronning Elisabeth ble kalt Europas vakreste kvinne. Sisi anstrengte sin magre kropp i den epoken da anorexia nervosa ble definert som en patologisk livsytring. Hun endret anoreksiens fenomenologi til i økende grad å handle om skjønnhetskult og ornamentikk.

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2008

Femfaktormodellen for personlighetstrekk brukes primært for å vurdere den såkalt normale personlighet. I hvilket forhold står begrepene i denne modellen, som NEO PI-R måler, til de begrepene som benyttes i forståelse av pasienter med personlighetsproblemer?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2008

Lærere trenger et konkret program for hvordan de, sammen med foreldrene, skal lære elevene å følge sentrale regler for atferd på skolen. Lærerne må tilrettelegge miljøet for at denne type læring skal bli mulig.

Fagessay
Publisert
1. juli 2008

I dagens skoledebatt er det ofte henvisning til Ansvar for egen læring som mulig årsak til problemene i skolen. Det er kommet påstander om at elevene, under dekke av dette begrepet, er blitt overlatt for mye til seg selv.

Bjørn Christiansens minnepris 2007
Publisert
1. juli 2008

Barn med kreft opplever mye smerte - og kan lett føle seg annerledes enn andre barn, sa Trude Reinfjell ved mottakelsen av Minneprisen for 2007. Medforfatter Trond Diseth minnet om at stadig flere barn overlever, og delte villig sitt slagord med salen: Et reddet liv skal også leves.

Bjørn Christiansens minnepris 2007
Publisert
1. juli 2008

Moderne kreftbehandling fører til at stadig flere kreftrammede barn overlever. Men til hvilken pris? Årets vinnere av Bjørn Christiansens minnepris brenner for bedre emosjonell ivaretakelse av somatisk syke barn og deres familier.

Redaksjonsrådet
Publisert
1. juli 2008

- Redaksjonsrådet skal overvåke Tidsskriftets faglige standard, manet redaktøren idet han ønsket et nytt redaksjonsråd vel møtt til tjeneste. Under vårens samling på Ringve gård i Trondheim fikk også de avtroppende medlemmene sin velfortjente takk for innsatsen.

Reportasje
Publisert
1. juli 2008
Psykisk helse i Nepal
Publisert
1. juli 2008

Himalaya lokker eventyrere fra hele verden til Nepal og til flere av verdens høyeste fjell. Ved foten av fjellene lever landets fattige med lave utsikter til å få nødvendig hjelp og omsorg ved psykisk sykdom.

Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Fra praksis
Publisert
1. juli 2008

I filmen Atonement ser vi at et barns løgn får dramatiske følger. Som voksen ønsker Briony forgjeves å få tilgivelse fra sin søster. Men hvorfor løy Briony? Fordi hun var i en sårbar situasjon? Eller skyldtes det mer forbudte krefter - som begjær og hevntrang?

Oppsummert
Publisert
1. juli 2008
Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008
Kronikk
Publisert
1. juli 2008

Ingunn Skre, denne månedens kronikkforfatter, er dr.psychol., førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og sitter i Psykologforeningens sentralstyre. Sammen med Anne Skard, Peder Kjøs, Magne Raundalen, Marit Netland og Kjell Underlid er hun invitert av Tidsskriftet som fast kronikør. Neste gang: Anne Skard.

Ny TV-serie
Publisert
1. juli 2008

En psykolog, ett terapirom, én uke, én sesjon per dag og egenveiledning som avslutning på uken. Dette er oppskriften på serien In treatment, produsert av TV-selskapet HBO.

Kommentar
Publisert
1. juli 2008
Nyheter
Publisert
1. juli 2008

Interessegruppen for privatpraktiserende psykologer trapper opp aktiviteten. Nå er også medlemsregisteret på plass, og gruppen kan ønske sitt aller første betalende medlem velkommen!

Leserne spør
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Publisert
1. juli 2008
Bjørn Christiansens minnepris 2007
Publisert
1. juli 2008

Barn med kreft opplever mye smerte – og kan lett føle seg annerledes enn andre barn, sa Trude Reinfjell ved mottakelsen av Minneprisen for 2007. Medforfatter Trond Diseth minnet om at stadig flere barn overlever, og delte villig sitt slagord med salen: Et reddet liv skal også leves.

Bjørn Christiansens minnepris 2007
Publisert
1. juli 2008

Moderne kreftbehandling fører til at stadig flere kreftrammede barn overlever. Men til hvilken pris? Årets vinnere av Bjørn Christiansens minnepris brenner for bedre emosjonell ivaretakelse av somatisk syke barn og deres familier.

Redaksjonsrådet
Publisert
1. juli 2008

– Redaksjonsrådet skal overvåke Tidsskriftets faglige standard, manet redaktøren idet han ønsket et nytt redaksjonsråd vel møtt til tjeneste. Under vårens samling på Ringve gård i Trondheim fikk også de avtroppende medlemmene sin velfortjente takk for innsatsen.

Reportasje
Publisert
1. juli 2008
Psykisk helse i Nepal
Publisert
1. juli 2008

Himalaya lokker eventyrere fra hele verden til Nepal og til flere av verdens høyeste fjell. Ved foten av fjellene lever landets fattige med lave utsikter til å få nødvendig hjelp og omsorg ved psykisk sykdom.

Psykologer i media
Publisert
1. juli 2008
Fra praksis
Publisert
1. juli 2008

I filmen Atonement ser vi at et barns løgn får dramatiske følger. Som voksen ønsker Briony forgjeves å få tilgivelse fra sin søster. Men hvorfor løy Briony? Fordi hun var i en sårbar situasjon? Eller skyldtes det mer forbudte krefter – som begjær og hevntrang?

Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2008
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2008
Kronikk
Publisert
1. juli 2008
Ny TV-serie
Publisert
1. juli 2008

En psykolog, ett terapirom, én uke, én sesjon per dag og egenveiledning som avslutning på uken. Dette er oppskriften på serien In treatment, produsert av TV-selskapet HBO.

Kommentar
Publisert
1. juli 2008
Kommentar
Publisert
1. juli 2008
Nyheter
Publisert
1. juli 2008

Interessegruppen for privatpraktiserende psykologer trapper opp aktiviteten. Nå er også medlemsregisteret på plass, og gruppen kan ønske sitt aller første betalende medlem velkommen!

Leserne spør
Publisert
1. juli 2008
Vel å merke
Publisert
1. juli 2008