Abonnement og løssalg

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi, både fra forskning og i praksisfeltet. Psykologtidsskriftet utgis den første i hver måned. En årgang utgjør rundt tusen sider med fagartikler, reportasjer, forskningsstoff, debatter, intervju, kommentarer og mye mer. Psykologtidsskriftet dekker bredden av det som skjer i norsk psykologi, og hva som rører seg i de mange feltene psykologi er aktuelt for: psykisk helsevern, rusfeltet, oppvekst, arbeidsliv, familie og mer til.

Vil du abonnere på Psykologtidsskriftet eller kjøpe en av utgavene?
Send en e-post med de nødvendige opplysningene (navn, adresse, e-post) til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller ring oss på 23 10 31 33. Husk å oppgi fra hvilken utgave du ønsker at abonnementet skal starte.

Du kan også bruke dette skjemaet for å starte et abonnement!

Privatabonnement koster kr 1 495 per år. Vi tilbyr 50 % honnørrabatt (dvs. et årsabonnement til kr 748,-) for deg som mottar uførepensjon eller alderspensjon. Vær vennlig å opplyse ved bestilling om du kvalifiserer til slik rabatt. Institusjons-/bedriftsabonnement koster kr 2 650 per år (12 utgaver). Eventuell utenlandsporto kommer i tillegg. 

Abonnementet løper til det sies opp, og faktureres per kalenderår. Abonnement på Psykologtidsskriftet er inkludert for medlemmer i Norsk psykologforening.

Om du ønsker å kjøpe enkeltutgaver av Tidsskrift for Norsk psykologforening som løssalg, kan du sende en e-post til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no med informasjon om hvilken utgave og hvor mange eksemplarer du ønsker å bestille (for eksempel: 1/2018, 4 stk.). Husk å oppgi navn og adresse dit utgaven skal sendes, og gjerne e-postadresse og telefon. Pris for enkeltutgaver er kr 185 pluss porto og ekspedisjonsgebyr.

Enkelte temautgaver har egne priser, se oversikt over temautgaver i menyen til venstre. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Har du ikke mottatt siste utgave av Psykologtidsskriftet? Ta kontakt med medlemsservice@psykologforeningen.no eller ring 23 10 31 30.