Du er her

Nr. 11 2023 - Behandling av spiseforstyrrelser

Reportasje
Publisert
25. oktober 2023

Pasientene ønsket det. Politikerne ga dem det. Nå trues et av de mest markante tilbudene om medisinfri behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse av nedleggelse. 

IKKE SKAMBELAGT Det er ikke i tråd med våre erfaringer at det er skambelagt å ta psykofarmaka, sier Christine Nyquist og Tore Ødegård ved Medisinfritt tilbud (MFBT) i Tromsø. Foto: Per Halvorsen. 
Forsknings­intervju
Publisert
1. november 2023

Å vite hvordan miljøfaktorer påvirker psykisk helse, er viktig for samfunnspsykologien og i møte med pasienter, men vi har kunnskapshull, sier Ludvig Daae Bjørndal.

Portrett av mann mot naturbakgrunn
Oppsummert
Publisert
1. november 2023

Å oppfatte det sosiale miljøet som støttende var sterkt knyttet til lavere symptomer på angst og depresjon og høyere livskvalitet, fant en ny norsk studie.

Gatemiljø med trær med høstfargede blader
Fagessay
Publisert
27. oktober 2023

To aktuelle debatter vitner om forvirring rundt begrepet psykiske lidelser, mener Sigmund Karterud. I dette essayet forsøker han å bidra til klargjøring.

Mannsansikt omgitt av fargefelter
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2023
Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Fagessay
Publisert
1. november 2023

Det er en psykologisk myte at livet må oppleves meningsfullt for å være verdt å leve. Terapeuter må også kunne hjelpe pasienter til å akseptere livets meningsløshet.

Maleri av stromfulle bølger
Evidensbasert praksis
Publisert
1. november 2023
Portrettbilde av to kvinner
Etikkpanelet
Publisert
16. oktober 2023

Kan psykologer bli så opptatt av de gode sidene ved mennesket at det kan være skadelig? 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
30. oktober 2023

«Tar psykologen feil, er det neppe krise», sier Per Arne Holman i et intervju med Psykologtidsskriftet. For meg var det nettopp krise det var, skriver Astrid Krahn.

Faksimile fra augustutgaven.
Kronikk
Publisert
27. oktober 2023

Vil vi øke produktiviteten i klinikken, kan mer behandling gis av helsepersonell med lavere utdanning og lønn enn psykologer  

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. november 2023

Redaksjonen har en underlig historieskriving når de gjør et dypdykk i slagene om profesjonsutdanningen, men unnlater å nevne kvalitetsreformen. 

Psykologisk institutt, UiO: Foto: Fartein Rudjord
Debatt
Publisert
17. oktober 2023

Her er et lynkurs til deg som arrangerer mestringskurs for pasienter med Asperger syndrom. 

Debatt
Publisert
1. november 2023

Tverrfaglig samarbeid kan læres. En viktig læringsmulighet er å være i direkte dialog med fremtidige samarbeidspartnere. Denne dialogen må psykologene være en del av.

Debatt
Publisert
1. november 2023

Diskusjonen i kjølvannet av min kronikk om miljøkrise i tilknytningspsykologien, er symptomatisk for hvordan fagmiljøer med sterke egeninteresser forholder seg til ny kunnskap. 

Fredrik Sylvester Jensen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
10. oktober 2023

Foreldre som kjemper for å redde barnet sitt fra anoreksiens klør, blir forvirret i møte med to ulike sykdomsforståelser. Vi trenger hjelp til å sortere.

Illustrasjonsfoto. Ralph Amdursky / Library of Congress
Debatt
Publisert
1. november 2023

Siri Erika Gullestad har tatt ordet i debatten om kjønnsinkongruens med en overraskende unyansert psykoanalytisk stemme. 

Alexandra Tenebroso. Foto: privat
Bokanmeldelse
Publisert
31. oktober 2023

De psykologiske sidene ved svangerskap, fødsel og barseltid har historisk sett fått lite fokus i psykologifeltet. Denne boken er med sin pasientnære tilnærming et oversiktlig og lettlest tilskudd til temaet.

Omslagsbilde av boken Psykisk helse i svangerskap og barseltid
Bokanmeldelse
Publisert
31. oktober 2023

Boken gir en omfattende og nyansert beskrivelse av kvalitet i psykisk helsevern, og lykkes i å presentere dilemmaene fagpersoner på alle nivåer står i, på en levende måte.

Omslag av boken Godt nok og bedre_Fagbokforlaget