Du er her

Nr. 3 2010 - Utbrenthet blant psykologer

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2010
Intervju
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2010
Debatt
Publisert
5. mars 2010

Som psykolog i barnvernfeltet faller jeg utenfor den tradisjonelle helsearbeiderrollen. Men psykologkompetansen er både relevant og nyttig i møte med barn, ungdom og deres familier.

Debatt
Publisert
5. mars 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. mars 2010

Føler du deg mindreverdig, kan det føre til at andre ubevisst behandler deg på en nedlatende måte. Lav selvaktelse kan også svekke utbyttet av terapi.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2010

Nytt måleinstrument gir bedre kunnskap om psykiske vansker hos personer med utviklingshemning.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2010

Det er utviklet en nasjonal standard for å måle motiver for valg av feriemål.

Leserne spør
Publisert
5. mars 2010
Leserne spør
Publisert
5. mars 2010
Anette Clausen i Psykologforeningen
Publisert
5. mars 2010

– Med unntak av et par uheldige kommuner, synes vi dette er helt strålende, sier Anette Clausen, spesialrådgiver i Psykologforeningen.

Redaksjonelt
Publisert
5. mars 2010
Originalartikkel
Publisert
5. mars 2010

Arbeidsmiljøbelastninger og personkjennetegnet «tvil om egne evner som terapeut» forklarer i stor grad forskjellene i emosjonell utmattelse. Veiledning og sosial støtte har mindre innvirkning.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2010

I sine fysisk konfronterende filmer vektlegger regissøren David Cronenberg kroppens eksistensielle karakter. Han kroppsliggjør vårt indre og inderliggjør våre kropper. Og det store repeterende mønsteret er døden og dens forstadier i form av alder og forfall.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2010

Mange personer med en tilstand innenfor autismespekteret har spesielle hobbyer og interesser. Omsorgspersoner, støtteapparat og samfunn bør dra større nytte av dem.

Fagbulletin
Publisert
5. mars 2010

Generell Evne-Indeks är ett gott alternativ till Fullskala-IQ där index för arbetsminne eller processeringshastighet är betydligt svagare än perceptuell organisation eller verbal förståelse men visar sig mindre sensitivt för lateraliserat utfall.

Globalpsykologen Evelin Lindner
Publisert
5. mars 2010

– Pass på! Gå forsiktig! seier ho og ser meg vel ned den vinterglatte trappa utanfor bislaget. Ho har nett fortalt om ei ny stjerne ho vil skapa på himmelkvelven, ei påminning om vår felles lagnad. Eg går ut i dagen og veit ikkje kva eg skal tenka. Mest eg er freista til å gje meg ende over.

Kunstpause
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2010
Forebygging av utbrenthet
Publisert
5. mars 2010

Mange ferske psykologer tviler på sine terapeutiske evner og veiledningen ser ikke ut til å være til hjelp, ifølge en studie publisert i dette nummeret. – Vær åpen om din tvil som terapeut, råder forfatterne Irene Olaussen og Erlend Skaar.

Bokessay
Publisert
5. mars 2010

Historieskriving er viktig, for den er en slags dom. At dobbeltrollen som aktør og historiker er problematisk, ser vi i jubileumsboka om Psykologisk institutt i Oslo.

Bokessay
Publisert
5. mars 2010

Under den verste frosten fann Kjell Underlid ly for vinterkulda i eit nytt norsk storverk om det folkelege helseomgrepet. Per Fugelli og Benedicte Ingstad har laga ei fagbok som varmar.

Kronikk
Publisert
5. mars 2010
Debatt
Publisert
5. mars 2010
Kommentar
Publisert
5. mars 2010
Doktorgrad
Publisert
5. mars 2010
Kommentar
Publisert
5. mars 2010
Kommentar
Publisert
5. mars 2010
Pris til Wendy Hanson
Publisert
5. mars 2010

Som veileder gjør hun ny teori forståelig og anvendbar. Aldri har noen fått meg til å lese så mye som hun, sier en kollega.

Publisert
5. mars 2010
Leserne spør
Publisert
5. mars 2010
Psykologer i kommunene
Publisert
5. mars 2010

Denne våren er det storsesong for psykologer i norske kommuner. Bærum sitter igjen med 19 søknader etter første utlysingsrunde. For Vågan i Lofoten fortsetter jakten.

I margen
Publisert
5. mars 2010