Du er her

Nr. 5 2012 - Ondskap

Fagartikkel
Publisert
8. mai 2012
Om det onde
Publisert
8. mai 2012

Gid ondskapen bare var banal. Ondskap er fælt, nært og uforståelig, mener Jan-Olav Henriksen. Han ser fram til psykologers moralske dom over Anders Behring Breivik.

Om det onde
Publisert
8. mai 2012

Det er skummelt for en kultur å kalle det onde sykt, mener psykolog Gry Stålsett. Selv nøler hun med å kalle Anders Behring Breivik ond.

Om det onde
Publisert
8. mai 2012

Phil Zimbardo har forandret seg. Han er nå mer opptatt av kreftene i situasjoner og systemer som former og forvrenger enkeltmenneskets handlinger.

Om det onde
Publisert
8. mai 2012

Nora Sveaass vil ikke snakke om ondskap.

Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Forskningsnotiser
Publisert
8. mai 2012

Personar som er aktive på Facebook, har rundt ni prosent fleire nære relasjonar enn internettbrukarar som ikkje er aktive på sosiale medium.

Forskningsnotiser
Publisert
8. mai 2012

I ein studie av ekte mjuke trafikantar la bare ein av fire mobilbrukarar merke til at ein klovn i full mundur kom syklande gjennom trafikken på einhjulssykkel.

Forskningsnotiser
Publisert
8. mai 2012

Forskarar seier dei kan forklara opp til 90 prosent av variasjonen i grove overfall mellom seks amerikanske storbyar med mengda av bly som blei sleppt ut i miljøet 22 år tidlegare.

Bokessay
Publisert
8. mai 2012
Bokanmeldelse
Publisert
8. mai 2012
Bokanmeldelse
Publisert
8. mai 2012
Bokanmeldelse
Publisert
8. mai 2012
Debatt
Publisert
8. mai 2012

Flere psykologer har gitt uttrykk for at de opplever seg i skvis mellom krav og muligheter. Dette er et viktig signal, og bør være en pådriver for å få til en nødvendig endring av fokus i spesialisthelsetjenesten.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Hva er det som er skjedd med oss?

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Både Skuterud og Korvann understreker i forrige utgave at psykologene kommer med rettmessig systemkritikk. Samtidig kommer de med gode råd til stressede psykologer. Et eksempel på George Orwells doublethink[1], eller?

Debatt
Publisert
8. mai 2012

En spesialist må ha fordypet seg i noen faglige spørsmål. Å redusere dette til to kompetanseområder, slik Helsedirektoratet foreløpig gjør, synes som en umulighet.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Vi takker Claus Fasting for muligheten til nok en gang å avlive myten om at spesialistutdanningen er Psykologforeningens melkeku.

Debatt
Publisert
8. mai 2012
Debatt
Publisert
8. mai 2012

Rettsvesenet velger bort psykologisk fagkunnskap i vurderingen av massemorderen i terrorsaken. Det er verdt en diskusjon.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Jeg ble overrasket over å se Svein Øverland sitere mine «sterke og sinte ord», som han kaller dem, i sin kronikk i Tidsskriftets aprilutgave, og i anonymisert form.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Med sitt innlegg i aprilutgaven lukker Torgeir Hillestad de fleste dører for andre fortolkninger enn sin egen.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Nordahl og kolleger ser ut til å oppfatte terapiforsking som et slags kappløp der leserne av Tidsskriftet skal utpeke en «vinner».

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Når det hevdes at «alt annet har vært prøvd» før ECT administreres, siktes det i all hovedsak til andre behandlingsformer innenfor den biomedisinske sykdomsmodellen, mens utvikling og bruk av psykoterapeutiske metoder ikke prioriteres for den aktuelle pasientgruppen.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Astrid Renlands innlegg om offerperspektivets dominerende posisjon i forståelsen av kvinnelige rusmisbrukere, er tankevekkende. Spørsmålene hun reiser, er også relevante i sammenheng med vold mot kvinner.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Fortsatt står menn for størstedelen av de alkoholrelaterte skadene i samfunnet. Hvorfor er vi da fortsatt mest bekymret for kvinners alkoholkonsum?

Debatt
Publisert
8. mai 2012

I april i fjor ga Gyldendal ut boken «En håndbok i rusbehandling». Den er ennå ikke anmeldt i Tidsskriftet.

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Likeverdige offentlige tjenester er en rettesnor også for psykisk helsevern. Men hvordan skal begrepet likeverdighet tolkes og hvilke tilpasninger trengs?

Debatt
Publisert
8. mai 2012

Mindfulnessmetoden har blivit den trollstav med vilken du kan vifta bort eller bemästra det svåra genom att invagga dig själv i tron att det inte alls finns.

Debatt
Publisert
8. mai 2012
Leserne spør
Publisert
8. mai 2012
Leserne spør
Publisert
8. mai 2012
Teoretisk artikkel
Publisert
8. mai 2012

In this article, I draw on the social psychology implicit in the sociological works of Émile Durkheim to explain the therapeutic efficacy that has been linked by much empirical research with the development of a positive patient-therapist bond in treatment.

Teoretisk artikkel
Publisert
8. mai 2012

Per Inge Bjørlo bruker oppveksten som følelsesmessig råmateriale for sin ekspressive kunst. Kunstnerskapet er en intens undersøkelse av den menneskelige tilstanden.

Testartikkel
Publisert
8. mai 2012

Med få unntak passer de amerikanske normene for WAIS-III og WMS-III i Norge. Det er konklusjonen av vår utprøvingsstudie.

Fagbulletin
Publisert
8. mai 2012

Det er forsket lite på nytten av ambulant akuttbehandling i psykisk helsevern for barn og unge. Denne studien undersøker sammenhengen mellom etableringen av et ambulant akutteam og bruken av døgnbehandling for ungdom i Kristiansand.

Reportasje
Publisert
8. mai 2012

Rettssaken mot Anders Behring Breivik (33) er i gang. Han er tiltalt for terror i Norge den 22. juli 2011. Han drepte åtte personer da han bombet regjeringskvartalet i Oslo. Han massakrerte 69 mennesker, de fleste tenåringer, på AUFs sommerleir på Utøya.

Epilog
Publisert
8. mai 2012
Produksjonspress og byråkratisering i helsetjenesten
Publisert
8. mai 2012

Tidsskriftets artikler om psykologer i skvis vekker interesse både hos helseministeren og lederen for Stortingets helse- og omsorgskomité. Nå må vi utvikle og ta i bruk gode mål for kvalitet og for effekten av behandlingen, sier de.

Psykologer i media
Publisert
8. mai 2012
Fra Arkivet
Publisert
8. mai 2012
Skrivetips
Publisert
8. mai 2012

Mye som er riktig norsk, har en gang vært feil. Når feilen er blitt vanlig nok, må den godtas.

Leder
Publisert
8. mai 2012
Fra praksis
Publisert
8. mai 2012

Ungdommer som hadde vært rammet av Utøya-terroren ga meg en uvurderlig leksjon i hvor raskt og effektivt eksponering kan fungere, om man tør å slippe bremsen.

Forsknings­intervju
Publisert
8. mai 2012

Ved bestemte psykiske plager er terapi over Internett med støtte av terapeut like god som annan terapi. Dessutan gjev den opp til fem gongar raskare pasientstraum.

Forskningsnotiser
Publisert
8. mai 2012
Bokessay
Publisert
8. mai 2012

Med et nostalgisk savn etter «lindgrenske» fortellinger var min umiddelbare oppfatning at barnebøker av nyere dato har et lettvint og bråkete preg. Samtaler med en gruppe barn om bøker de hadde lest, ga meg et nytt perspektiv.

Kronikk
Publisert
8. mai 2012
Debatt
Publisert
8. mai 2012
Kommentar
Publisert
8. mai 2012
Kommentar
Publisert
8. mai 2012
Leserne spør
Publisert
8. mai 2012