Du er her

Nr. 7 2013 - Jobbengasjert eller arbeidsnarkoman?

Valg 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Mobbing gir mange barn og unge langvarige psykiske plager. Det koster samfunnet store summer. Kunnskapsministeren lover nye tiltak.

Valg 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Hun forteller en historie om årevis med mobbing. Etter 18 år som pasient i psykisk helsevern vil Kjersti Fagerbakke for første gang snakke offentlig om det.

Valg 2013. Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Psykologer og brukerrepresentanter er enige: Mobbing kan ha alvorlige følger, men vi vet mye både om forebygging av skader og leging av sår. – Fylkesmennene må få hjemmel til å iverksette sanksjoner overfor skoler som bryter loven, sier barneombudet.

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2013

En inspirerende bok å lese, med praktisk nytte og med bidrag som evner å stille kritiske spørsmål.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2013

Forfatteren presenterer psykologi som et fag i utvikling og for framtiden.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2013

En bok å lære av, både for nybegynneren og den som har mengdeerfaring.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2013
Debatt
Publisert
5. juli 2013

Det er flott at Psykologtidsskriftet noterer seg seire og holder telling på om vi som er opptatt av feltet, klarer å trekke frem psykisk helse i valgkampen.

Debatt
Publisert
5. juli 2013
Debatt
Publisert
5. juli 2013

Det er sjølvsagt mulig å finne setningar i «Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi» som fokuserer på det kliniske, men det forandrar ikkje det grunnleggande: Nasjonalt Profesjonsråd støttar opp om scientist–practitioner-modellen.

Debatt
Publisert
5. juli 2013
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2013
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2013

«Forget all about that macho shit and learn how to play guitar», song John Mellencamp på 1980-talet. Ein ny fransk studie tydar på at han hadde forstått kva som skulle til.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2013

En norsk studie viser at ni av ti med diagnostisert rusmisbruk eller rusavhengighet også hadde andre psykiske lidelser i tillegg.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2013

I desse sommarferietider kostar vi på oss endå ein kuriøs studie om seksuell tiltrekking, frå den same franske forskaren som sjekka gitarkasseeffekten i studien over.

Leserne spør
Publisert
5. juli 2013
Leserne spør
Publisert
5. juli 2013
Oversiktsartikkel
Publisert
5. juli 2013

Å ha en jobb er essensielt og positivt for de fleste av oss. Noen har likevel et tvangsmessig forhold til det å arbeide. De organiserer hele livet rundt arbeid, og fortsetter å engasjere seg i jobben til tross for at det skaper problemer for dem. De føler stadig for å arbeide mer, enten de liker det eller ei – ute av stand til å løsrive seg. Disse kalles arbeidsnarkomane.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. juli 2013

Det er en utbredt oppfatning at man blir lykkeligere av å få barn. Det er imidlertid godt dokumentert at foreldrerollen ikke øker lykkefølelsen, snarere tvert imot. Hvorfor oppstår mytene – og hvorfor vil de trolig bestå?

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2013

Gravferdselskonsulenter anbefaler at barn får delta i ritualer ved dødsfall – hvis de selv ønsker det.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. juli 2013

Altfor få leger, tannleger og psykologer kan tale hypnosens sak overfor myndigheter. Dette kan ha betydning for kommende endringer i norsk lovgivning.

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2013

Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere reiser spørsmål om nytteverdien av Psykologforeningens veilederutdanning.

Oppfølging av barn til foreldre med psykisk lidelse
Publisert
5. juli 2013

90 000 barn under 18 år lever i familier hvor en av foreldrene har en psykisk lidelse. Klarer vi å følge opp lovgivningens intensjon om å gi disse barna behov for informasjon og omsorg mens foreldrene mottar behandling?

Valg 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Hva gjør det med barn å bli holdt utenfor fellesskapet med andre barn? Hvilken pris betaler barnet, og hva koster mobbingen oss som samfunn?

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2013
Barnesakkyndighet
Publisert
5. juli 2013

Så godt som ingen har forsket på barnesakkyndiges arbeid. Judith van der Weele kan bli historisk.

Skrivetips
Publisert
5. juli 2013

I juniutgaven ber Karl Halvor Teigen meg svare på ett av vår tids virkelig store og brennende språkspørsmål: Når kan man bruke betegnelsen psykolog?

Leder
Publisert
5. juli 2013
Kronikk
Publisert
5. juli 2013

En stresstest som tidligere var forbeholdt banker og hjerter, er i ferd med å bli allemannseie.

Debatt
Publisert
5. juli 2013
Forsknings­intervju
Publisert
5. juli 2013

Han har landet 25 ganger på stedet der tristhet ikke finnes.

Doktorgrad
Publisert
5. juli 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2013
Kommentar
Publisert
5. juli 2013
Leserne spør
Publisert
5. juli 2013