Du er her

Nr. 5 2006 - Atferdsproblemer i skolen

Oppsummert
Publisert
1. mai 2006
Oppsummert
Publisert
1. mai 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Kryssord og sudoku kan seinke svekkinga av mentale evner hos eldre.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Mistenkte i en kriminalsak som gjør små endringer i utseendet sitt, reduserer betraktelig risikoen for å bli gjenkjent av vitner.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Menn som har ei generelt positiv innstilling til framtida, ser ut til å ha lågare risiko enn pessimistar for å døy av hjarteinfarkt og slag.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Ungdom som «berre» har angst og depresjon, oppsøkjer i mindre grad hjelp enn ungdom som har fysiske plager i tillegg.

Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Vel å merke
Publisert
1. mai 2006
Vel å merke
Publisert
1. mai 2006
Vel å merke
Publisert
1. mai 2006
Vel å merke
Publisert
1. mai 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. mai 2006
Originalartikkel
Publisert
1. mai 2006

Det er mulig å få til en kraftig reduksjon av atferdsproblemer i skolen ved hjelp av et veiledningsprogram for lærere. Innøvning av en autorativ lederstil, preget av kontroll og varme, er sentralt i dette programmet.

Testartikkel
Publisert
1. mai 2006

Arbeidsferdighetsprofil kan brukes til å gi en rask vurdering av en persons fungering i arbeidslivet. Verktøyet betoner både ressurser og støttebehov, person og omgivelser.

Fagartikkel
Publisert
1. mai 2006

Personer med både posttraumatisk stresslidelse og rusproblemer har økt risiko for tilbakefall. Behandling av begge problemer samtidig kan være fruktbart.

Originalartikkel
Publisert
1. mai 2006

Det er viktig at svakheter ved den tredje versjonen av Weschlers evnestest for barn kartlegges systematisk, slik at norske fagfolk tolker testresultatene på en forsvarlig måte. Denne studien stiller spørsmålet om normene er for strenge for ungdommer med lavt evnenivå.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2006

Pårørende til personer med rusproblemer lever ofte et vanskelig liv. En løsningsfokusert tilnærming retter blikket mot ressurser og muligheter.

Fagessay
Publisert
1. mai 2006

Tittelen på dette essayet er inspirert av diktet «Piken og døden», som Schubert har satt melodi til. Det er en dramatisk tittel. Men den terapeutiske virkeligheten kan også være dramatisk.

Avdelingssjef på Blakstad
Publisert
1. mai 2006

Duften av kake siver ut i gangene på Alderspsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus i Asker. Lukten er en sjefsavgjørelse. Den skal kile neseborene til pasienter og ansatte. Hilsen Elisabeth Tufte Sand, avdelingssjef.

Kommentar
Publisert
1. mai 2006
Skarp kritikk av utviklingen innenfor psykisk helse:
Publisert
1. mai 2006

Leste du Dagbladet 9. mars? Da fikk du trolig med deg psykolog Anne Skards kronikk «Derfor forlater jeg psykiatrien». Vi møtte henne for å høre hvor skoen trykker.

Intervju
Publisert
1. mai 2006

Anthony Hawke (43) ønskjer å vera ein god ambassadør for den norske psykolog-standen. No har han som første nordmann fått jobb ved FN sin domstol for krigsforbrytarar frå det tidlegare Jugoslavia.

Kronikk
Publisert
1. mai 2006
Kommentar
Publisert
1. mai 2006

Det er på høy tid at alvorlig psykisk syke får tilbake et tilbud om offentlig finansiert tannbehandling

Oppsummert
Publisert
1. mai 2006
Fra praksis
Publisert
1. mai 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006
Debatt
Publisert
1. mai 2006
Bokessay
Publisert
1. mai 2006

Forsøker vi å håndtere ubehagelige tanker og følelser ved å skyve dem vekk, blir de ofte bare sterkere. Ved å akseptere og tillate dem å bli, kan vi få rom for å vurdere valgmuligheter, og lære noe om våre problemer og om oss selv.

Kommentar
Publisert
1. mai 2006
Nyheter
Publisert
1. mai 2006

Særdeles og usedvanlig viktig, sa Karita Bekkemellom (Ap) da hun i slutten av mars tok imot sakkyndighetskommisjonens forslag til retningslinjer for sakkyndige i barnevernssaker.

Nye utfordringar for Psykologforeningen:
Publisert
1. mai 2006

Ingunn Skre leier arbeidsgruppa som har fått i oppgåve å spå konsekvensane av dei nye endringane i psykolog- og psykologiutdanningane.

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

I over 10 år har Norsk forening for Psykologiske Samfunnsvitere (NPS) vore ein samlingsstad for personar med hovudfag i psykologi. No tek dei nye steg for å koma dei masterutdanna i møte.

Nyheter
Publisert
1. mai 2006

Siden 1993 har Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening hatt en kollegastøttegruppe for sine medlemmer.

Vel å merke
Publisert
1. mai 2006