Du er her

Nr. 11 2017 - Alene i terapirommet

Tromsø:
Publisert
6. november 2017

– Vi har hatt en fordel av at vi ble etablert når det var et temmelig tydelig helserettslig lovverk rundt oss.

Bergen:
Publisert
6. november 2017

For et år siden ble det avdekket mangler knyttet til datasikkerhet ved internklinikken i Bergen. Nå går de gjennom egne rutiner på nytt etter Kluge-rapporten.

Trondheim:
Publisert
6. november 2017

Den psykologiske internklinikken ved NTNU mener å ha det meste på stell.

Psykologer, utdannelse og klinikk
Publisert
6. november 2017
Publisert
6. november 2017

Tidligere instituttleder og dekan Fanny Duckert mener klinikkdriften ved Psykologisk institutt i Oslo ikke har fulgt med i timen. Selv har hun brukt universitetets lokaler til privat virksomhet.

Nyheter
Publisert
6. november 2017

Nå har hele Norge fått innblikk i psykisk helsearbeid på en klinikk.

Nyheter
Publisert
6. november 2017

Avvikene som er avdekket ved studentklinikkene ved Psykologisk institutt i Oslo, er ikke mer dramatiske enn det man finner ved andre poliklinikker, mener klinikkleder Siri Gullestad. Hun beklager manglene.

Nyheter
Publisert
6. november 2017

Lovbruddene ved internklinikken på Psykologisk institutt i Oslo gjør at andre universitetsklinikker tar en gjennomgang av egne rutiner.

Nyheter
Publisert
6. november 2017

Statsbudsjettet er som forventet. Altfor lite kraftfullt, mener visepresident Heidi Tessand.

Fra praksis
Publisert
6. november 2017

Skal vi gå og snakke om det?

Kommentar
Publisert
6. november 2017

Det er 15 år siden sist en psykolog fikk nobelprisen i økonomi. Nå skjer det igjen.

Fra praksis
Publisert
6. november 2017

Mange mennesker blir bedre av å dele sine vansker, akseptere dem og snakke om dem. Men betyr det at åpenhet alltid er et gode?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
6. november 2017

Virker indikert forebygging av angst og depresjon hos barn og ungdom?

Fra Arkivet
Publisert
6. november 2017
Debatt
Publisert
6. november 2017

Etter 20 år klarer jeg endelig å ikke bare spørre om det er meg det er noe galt med. Fanger dagens byråkrati, diagnosesystem og terapimetoder opp voksne med barndomstraumer og gir dem den behandlingen de trenger?

Debatt
Publisert
6. november 2017

Det psykiske helsefeltet er fylt av motstridende føringer og paradigmer. For å få fremgang på feltet er det på tide å endre spillereglene.

Debatt
Publisert
6. november 2017

Vilkårlighet med diagnoser er neppe bedre enn vilkårlighet uten.

Debatt
Publisert
6. november 2017

De psykiske diagnosene har for svak validitet, reliabilitet og kredibilitet til å kunne anvendes klinisk.

Debatt
Publisert
6. november 2017

Wormnes og Rongved er i oktoberutgaven av Psykologtidsskriftet kritiske til at psykologsamtaler automatisk registreres i kjernejournal. Men det er grunner til at det er slik.

Debatt
Publisert
6. november 2017

Rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet ender opp i en sykdomsdiskurs, der spesielle faglige vurderinger som gjelder ved psykiatrisk diagnostikk, blekner eller forsvinner helt.

Debatt
Publisert
6. november 2017
Debatt
Publisert
6. november 2017

Smedslunds absolutistiske vitenskapssyn kan lede til forskningsfiendtlighet heller enn til utvikling.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Med boken Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri har psykiateren og forfatteren Marianne Mjaaland levert sitt bidrag til virkelighetslitteraturen.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Forfatternes ambisjon er å undersøke profesjonspraksis og kompetanseutvikling fra et humanistisk forskningsperspektiv.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

I en bok om overgrep i kirkelige miljøer bringer forlaget Gyldendal videre nye alvorlige anklager mot en domfelt prest i Glåmdalen.

Klassikeren
Publisert
6. november 2017

Den handler like mye om alle andre som om meg, sa Joe Brainard om boka Jeg husker.