Du er her

Nr. 4 2004 - Konflikt og forsoning: Barnefordeling i retten

Oppsummert
Publisert
1. april 2004
Oppsummert
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. april 2004
Leserne spør
Publisert
1. april 2004
Leserne spør
Publisert
1. april 2004
Leserne spør
Publisert
1. april 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. april 2004
Teoretisk artikkel
Publisert
1. april 2004

Domstolsbehandling av barnefordelingssaker preges ofte av gjensidige beskyldninger og negativ kritikk. Da svekkes partenes rest av godhet for hverandre, og barna blir skadelidende. Et forsøksprosjekt ble rettet inn mot å bedre foreldres muligheter for samarbeid om felles barn. Prosjektet har inspirert ny lovgivning som trer i kraft 1. april i år.

Fra praksis
Publisert
1. april 2004

Tilbakefall ved depresjon er ett av vår tids største helseproblemer. Artikkelen be-skriver et kurs som formidler kunnskap om hva som kan forebygge nye episoder. I sine tilbakemeldinger sier deltakerne at de opplever tilbudet som nyttig i forhold til egne problemer. Helsepersonell oppfordres til å holde liknende kurs. Kursmaterialet er lagt ut på en egen hjemmeside.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. april 2004

I hjelpeapparatet tas det ofte for gitt at klienten er heterofil. Den lesbiske klient er unntaket som må forklares og i verste fall forsvares. Klienter fra minioritetsgrupper generelt vil økende grad forvente kunnskap hos terapeuten om sine livsbetingelser.

Tid i terapi
Publisert
1. april 2004

Fenomenet subjektiv tidsopplevelse i terapeutisk arbeid er et tema som fortjener større faglig oppmerksomhet. Samtaler om tid kan bidra til integrering av tidsopplevelser og styrket personlig fungering.

Oppsummert
Publisert
1. april 2004
Intervju
Publisert
1. april 2004

Våren 1999 stoppet alt opp for organisasjonspsykologen Wenche Lien. Hun var utslitt, 43 år gammel. – Det er det beste som kunne hendt meg, sier hun nå. Erfaringene fra denne perioden fødte ideen om å etablere et skreddersydd tilbud til slitne mennesker. Resultatet er «ladestasjonen» Tidens Hus.

Reisebrev
Publisert
1. april 2004

«Regarding PTSD, you know, the big problem is that P stands for Pervasive, not Post. The problem that Palestine faces is that recurring trauma has set the stakes of trauma at a new level.» (kollega i Gaza)

Oppsummert
Publisert
1. april 2004
Debatt
Publisert
1. april 2004
Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2004
Kommentar
Publisert
1. april 2004
Fra praksis
Publisert
1. april 2004

En ny og spennende arv–miljødebatt tar utgangspunkt i funn fra atferdsgenetikk og evolusjonspsykologi. Foreldre kan ha mindre innvirkning på sine barns voksne personlighet enn tidligere antatt.

Kommentar
Publisert
1. april 2004
Nyheter
Publisert
1. april 2004

I april tiltrer psykolog Reidar Kvaal Hjermann stillingen som barneombud for en periode på fire år. – En million nordmenn er uten stemmerett. De trenger en talsmann. Det er meg, sier han. – Med dette har jeg fått en unik mulighet til å påvirke barns rettigheter.

Nyheter
Publisert
1. april 2004

Et bedre behandlingstilbud med nedgang i tvangstiltak og økt pasienttrivsel. Det er resultatet av et tettere samarbeid mellom psykologer og psykiatere i akutt psykisk helsevern, i følge psykologer som jobber i feltet. Nå vil NPF etablere et nettverk for disse psykologene.

Nyheter
Publisert
1. april 2004
Nyheter
Publisert
1. april 2004
Leserne spør
Publisert
1. april 2004