Du er her

Nr. 4 2008 - Evidensbasert praksis

Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Doktorgrad
Publisert
1. april 2008

Hvordan virker genetisk variasjon inn på hjernens anatomi og fysiologi? Og endrer aldringsprosessen på dette forholdet?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2008

Kvinner og menn reagerer forskjellig på den samme biokjemiske forandringen, redusert serotonin, spesielt i forhold til humør og impulsivitet.

Leserne spør
Publisert
1. april 2008
Vel å merke
Publisert
1. april 2008
Vel å merke
Publisert
1. april 2008
Vel å merke
Publisert
1. april 2008
Redaksjonelt
Publisert
1. april 2008
Teoretisk artikkel
Publisert
1. april 2008

Helgenen Caterina av Siena (1347–80) døde trettitre år gammel av mangeårig næringsvegring. Hennes praksiser kan forstås som en manipulering av kroppen med en ambisjon om å stige til himmels. Dagens anorektiske praksiser kan forstås som en manipulering av kroppen for å stige i selvvurderingen.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. april 2008

Foreldre som med vilje produserer fysiske eller psykiske symptomer hos sine barn, utøver ikke bare en type mishandling med dødelig utfall for barnet, men de involverer også helsepersonell i mishandlingen ved at det gjennomføres unødvendige og ofte smertefulle medisinske undersøkelser.

Kasusstudie
Publisert
1. april 2008

Psykisk helseteneste er pålagt av styresmakter å byggje opp sterkare forskingskultur og kvalitetssikring. Feltet er utfordra av forskarar som peikar på manglande kunnskap om at og kvifor behandling virkar, og på mangelfulle metodar i behandlingsforsking.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. april 2008

Variert forskningsdesign, klinisk ekspertise og en bred og fordypet kunnskap om klienter i kontekst er byggesteiner i den vide definisjonen av evidensbasert praksis i psykologi som Norsk psykologforening nå har sluttet seg til.

Fagessay
Publisert
1. april 2008

Kravet om evidensbasert praksis er bare tilsynelatende uproblematisk. Det tilslører både svakhetene ved empirisk psykologisk forskning og betydningen av det unike i psykologisk praksis.

Reidar Hjermann fortsetter gjerne som barneombud:
Publisert
1. april 2008

– Jeg blir helt rusa av ungdom, og har en hemmelig drøm om å bli skoleleder i ungdomsskolen, sier Reidar Hjermann. Men kanskje ikke riktig ennå? Etter mye hurlumhei og noen runder i tenkeboksen står han fast ved sitt ønske om å få fortsette som barneombud.

Reportasje
Publisert
1. april 2008

Som konsulent for UNICEF har Mari Kjølseth Bræin arbeidet i Serbia i to år. Her forteller hun om sterke inntrykk fra et land som ennå ligger langt tilbake i å gi utsatte barn den omsorgen de trenger.

Psykologer i media
Publisert
1. april 2008
Psykologforeningens generalsekretær går av
Publisert
1. april 2008

– Jeg pleier å si at alle psykologer bør ha en leder i magen, sier Tove Beate Pedersen (57), som har vært praktiserende psykolog i to år og hatt lederstillinger i snart 20.

Fra praksis
Publisert
1. april 2008

Hvilken mental modus er det som må ligge til grunn for at man skal føle takknemlighet? Er takknemlighet en ferdighet som kan – og bør – trenes opp? Å reflektere over alt det gode man har fått, er i Japan en egen form for terapi.

Oppsummert
Publisert
1. april 2008

Hvorfor blir så mange mennesker tydelig aggressive og til dels voldelige i alkoholpåvirket tilstand? At alkohol fjerner hemninger, gir bare noe av forklaringen.

Oppsummert
Publisert
1. april 2008

Er det lettere å være slem om en får være anonym? Zimbardos funn tydet på det. Men blir en også mer gjerrig og gnien uten vitner? Ikke nødvendigvis. For hva om «Gud ser deg»?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2008
Bokessay
Publisert
1. april 2008

Eva Axelsens nye bok om Bestialitetens historie er spennende og tankevekkende lesning, og bærer Axelsens helt særegne terapeutiske segl.

Bokessay
Publisert
1. april 2008

Jeg aksepterer med glede at litterære tekster sier noe om det å være menneske, men jeg har vansker med at litteraturen, inkludert dens skikkelser, så å si skal helbredes.

Kronikk
Publisert
1. april 2008
Kommentar
Publisert
1. april 2008
Kommentar
Publisert
1. april 2008
Nyheter
Publisert
1. april 2008

Den 18. februar var lederne i lokalavdelingene samlet til møte med president og visepresidenter i Psykologforeningens lokaler. En styrking av demokratiet i foreningen, mener møtedeltakerne.

Leserne spør
Publisert
1. april 2008
Publisert
1. april 2008
Vel å merke
Publisert
1. april 2008