Du er her

Nr. 6 2013 - Hvorfor låser det seg mellom foreldre i intens konflikt?

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Debatt
Publisert
5. juni 2013

Samhandlingsreformen har blitt et svarteperspill. Aktørene på markedet konkurrerer om hvordan de best kan unngå å behandle pasienter.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Opptrappingsplanen bidro til et bedre tilbud i psykisk helsevern. Den er i de siste årene erstattet av en nedtrappingsplan.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Mange lærere etterspør en bedre skolehelsetjeneste og flere tilgjengelige fagpersoner som kan trå til når vanlig, omsorgsfull undervisning ikke er tilstrekkelig.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Regjeringen skriver i Folkehelsemeldingen at de vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Friske midler i 2014 gir håp for arbeidet med barns psykiske helse.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Utlendingsnemnda (UNE) har i fullt alvor hevdet at det ikke er funnet ett eneste eksempel på at asylsøkere er sendt tilbake til forfølgelse. Jeg kjenner til flere.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

En ansvarlig asylpolitikk må ta innover seg forholdene på begge sider av Norges grenser. Å stenge porten inn hit gjør ikke at verdens flyktninger får det bedre.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Skolen skal gi barna våre en fremtid. Derfor skal vi ikke tåle at noen barn får ødelagt fremtiden sin der.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Nå skal skoler med mye mobbing få tilbud om ekstra oppfølging, og to nye stillinger hos Barneombudet skal styrke arbeidet mot mobbing.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Når kan man bruke betegnelsen psykolog?

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Hensynet til hva psykologtittelen kommuniserer til den som søker hjelp, må veie tyngre enn masternes behov for markedsføring.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Midt i samhandlingsreformens tid skjer det merkelige ting knyttet til psykologenes spesialistutdannelse.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Deler av vår fremstilling var feilaktig og kan bidra til å avspore debatten om forholdet mellom fellesfaktorer og spesifikke faktorer i behandlingseffektstudier. Men det finnes et radikalt og et moderat perspektiv i debatten om fellesfaktorer.

Debatt
Publisert
5. juni 2013

Barnevernssaker er som regel unntatt medias blikk, og dermed også offentligheten. Dette utgjør et rettssikkerhetsproblem.

Debatt
Publisert
5. juni 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2013

Berbare pc-ar er eit vanleg syn i forelesingssalar ved universitetet. Truleg ofte på kostnad av god læring, skal ein tru denne canadiske studien.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2013

Ved Universitetet i Vermont har forskarar sidan 2011 samla inn fire milliardar Twitter-meldingar. På grunnlag av desse har dei laga det dei kallar eit hedonometer – ein «lukke-målar».

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2013

Psykoanalytikere var dogmatiske personer som gjorde alt for å hindre uavhengige intellektuelle, ifølge forfatterne av denne boken.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2013
Fagartikkel: Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd
Publisert
5. juni 2013

Foreldrekonflikter ved samlivsbrudd dreier seg ikke bare om bosted og samværstid med barnet. Denne studien av mekling har identifisert flere forhold som ligger bak og bidrar til gordiske knuter. Fagfolk som arbeider med barn og familier etter brudd, bør sette seg inn i kjennetegnene.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. juni 2013

Dagens diagnosesystemer er kategoriske. Nye revisjoner av diagnosemanualene aktualiserer spørsmålet om psykopatologi best konseptualiseres som kategoriske eller dimensjonale fenomener.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2013

En kirurg velger ikke bort røntgen til fordel for ustrukturerte intervjuer med lav reliabilitet. Hvorfor skal vi stole mer på en psykolog som velger vekk evidensbaserte utredningsmetoder?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. juni 2013

Relasjonstraumer i barndommen kan være knyttet til utvikling av sensitivitet for stress og til utvikling av psykoser. Det kan skyldes endringer i hjernens systemer for hvordan stress fortolkes og oppleves av individet.

Valg 2013: Frafall, sosiale forskjeller og unges psykiske helse
Publisert
5. juni 2013

Hver tredje elev dropper ut av videregående skole. Psykisk helse har mye å gjøre med det. Bør vi snakke høyere om det?

VALG 2013: Frafall, sosiale forskjeller og unges psykisk helse
Publisert
5. juni 2013

Hver tredje elev faller ut av videregående skole. Psykiske vansker er en viktig grunn. Les seks kommentarer om hva som kan gjøres.

Kommentar
Publisert
5. juni 2013

Psykisk helse er folkehelse, og må inn på både politikernes og elevenes timeplan. Det vil lønne seg.

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2013
Fra Arkivet
Publisert
5. juni 2013
Skrivetips
Publisert
5. juni 2013

Dette er vel en overskrift i psykologers ånd? Vi skal forsøke å slå tilbake en splinter ny feil.

Leder
Publisert
5. juni 2013
Kronikk
Publisert
5. juni 2013

Psykologisk allmennkunnskap gjør mennesker bedre i stand til å hjelpe seg selv og hverandre. Vi psykologer bør bidra mer i psykisk folkehelsearbeid. Men er vi godt nok rustet til det?

Debatt
Publisert
5. juni 2013
Avhengighet av sosiale nettverkssider
Publisert
5. juni 2013

Facebookbrukerne spenner fra de passive til de aktive, fra kikkerne via selvironikerne og søppelposterne til ekshibisjonistene. Noen har imidlertid et tvangsmessig og overdrevent forhold til sosiale nettverkssider – de avhengige.

Doktoravhandling om rus og foreldreskap
Publisert
5. juni 2013

Kerstin Söderström om

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2013
Før Psykologforeningens landsmøte 2013
Publisert
5. juni 2013

Kirsti Haaland frykter at mennesket sett i kontekst blir borte i den nye spesialistordningen for psykologer. Og at psykologene vil forsvinne fra familieterapien.

Nyheter
Publisert
5. juni 2013

Nå kan du kan påvirke nasjonale retningslinjer for helsestasjoners arbeid med barn 0–5 år.

Kommentar
Publisert
5. juni 2013

Velferdsordninger vi tar for gitt i dag, kan i fremtiden komme under press. Tør vi snakke om arbeidsmarkedet vårt?