Om Psykologtidsskriftet

Siden 1973 har Tidsskrift for Norsk psykologforening vært en viktig aktør i norsk psykologi. Papirutgaven kommer ut 12 ganger i året og har omlag 10 000 i opplag. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg finner du fagessay, intervjuer, reportasjer, bokanmeldelser, kronikker og debattinnlegg. Psykologtidsskriftet publiserer og kommuniserer også innholdet sitt i sosiale medier. Alt stoff vi publiserer er fritt tilgjengelig på nettsidene våre. Vi publiserer pimært på norsk. Psykologtidsskriftet følger de publiseringsetiske retningslinjene beskrevet av Committe of Publication Ethics (COPE) og International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Som medlemsblad for Norsk psykologforening retter vi et ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Vi har en unik posisjon som identitetsskaper for denne profesjonsgruppen. 

I tillegg er Psykologtidsskriftet den klart mest treffsikre kanalen for norske arbeidsgivere som skal rekruttere psykologer. 

Noen av utgavene er temanumre som gjør opp status ved å samle bidrag fra sentrale norske forskere og andre aktører innen bestemte områder av psykologien.

Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Vi redigeres etter redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og er innmeldt i Fagpressen. 

Mål og fokus for Tidsskrift for Norsk psykologforening (Aims and scope)

Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserer artikler som er av interesse for psykologer i Norge.

Norske psykologer har et bredt interessefelt og vi ønsker manuskript innen alle tema og fagområder velkommen. ​

Vi publiserer originalartikler som bygger så vel på kvantitative som kvalitative metoder. ​

Erfaringer fra en liten og spesifikk pasientpopulasjon eller fra et smalt fagområde kan ha stor overføringsverdi til andre psykologer. Redaksjonen vil gjerne få inn tekster som omhandler slike tema. 

Artikler som har fokus på tverrfaglig samarbeid eller som presenterer erfaringer fra utradisjonelle psykologroller, er også velkommen. ​

Tilgang på godt utviklede test- og kartleggingsverktøy er viktig for psykologer i Norge. Artikler som omfatter utvikling eller kvalitetstesting av psykometriske tester er derfor ønskelig. ​

Så langt det er mulig, ber vi om at implikasjoner eller potensielle implikasjoner for praksis er nevnt i sammendraget (abstract) og diskusjon. 

 

Les formålsparagraf for Tidsskrift for Norsk psykologforening her

 

Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold på www.psykologtidsskriftet.no er fritt tilgjengelig. Med mindre annet er angitt i artikkelen, har Tidsskrift for Norsk psykologforening kopirettigheter på alt innhold.

Alle vitenskapelige artikler som er innsendt etter 01. juni 2022, publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0. Artikler som omfattes av dette, vil være merket med korrekt CC-lisens.

Forfatterne eller institusjonene innehar rettighetene til sine publikasjoner, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. Denne CC-lisensen innebærer også at andre kan remixe, endre og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å publisere under Creative Commons-lisensen CC-BY-ND 4.0. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål knyttet til valg av lisens. 

Vilkårene for beskrevet bruk er korrekt kreditering, at lenke til korrekt lisens oppgis og at alle eventuelle endringer som er gjort, blir opplyst om. 

Bilder, illustrasjoner og figurer som inngår i artikkelen, omfattes av CC-lisensen med mindre annet er angitt i bilde-/figurteksten.

Dersom elementer er rettighetsbelagt, må man kontakte rettighetshaver for gjenbruk. Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse.

Dersom du har spørsmål vedrørende vern av åndsverk, distribusjon eller gjenbruk av publisert materiale, ta kontakt med sjefredaktør Katharine@psykologtidsskriftet.no.