Om Psykologtidsskriftet

Siden 1964 har Tidsskrift for Norsk psykologforening vært en viktig aktør i norsk psykologi og har i dag et opplag på mer enn 10.000 hver måned. Vi leses av tilnærmet alle norske psykologer, i tillegg til at vi når en rekke andre lesere, som politikere, helse- og sosialarbeidere, redaksjoner og utdanningssteder. Psykologtidsskriftet publiserer og kommuniserer også innholdet sitt i sosiale medier, samt at alt stoff er tilgjengelig på nettsidene våre.

Papirutgaven kommer ut med rundt 96 sider tolv ganger i året og har 10 000 i opplag. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg finner du fagessay, intervjuer, reportasjer, bokanmeldelser, kronikker og debattinnlegg. 

Som medlemsblad for Norsk psykologforening retter vi et ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Vi har en unik posisjon som identitetsskaper for denne profesjonsgruppen. 

I tillegg er Psykologtidsskriftet den klart mest spissede kanalen for arbeidsgivere som søker psykologisk kompetanse i Norge. 

Noen av utgavene er temanumre som gjør opp status ved å samle bidrag fra sentrale norske forskere og andre aktører innen bestemte områder av psykologien.

Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Vi redigeres etter redaktørplakaten og er innmeldt i Fagpressen. 

 

Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold på www.psykologtidsskriftet.no er fritt tilgjengelig. Med mindre annet er angitt i artikkelen, har Tidsskrift for Norsk psykologforening kopirettigheter på alt innhold.

Alle vitenskapelige artikler som er innsendt etter 01. juni 2022, publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0. Artikler som omfattes av dette, vil være merket med korrekt CC-lisens. CC-BY innebærer at forfatterne innehar kopirettighetene, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. Denne CC-lisensen innebærer også at andre kan remixe, endre og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Artikler kan også publiseres under Creative Commons-lisensen CC-BY-ND 4.0. Ta kontakt med redaksjonen om du ønsker å publisere under en annen lisens enn CC BY 4.0. 

Vilkårene for beskrevet bruk er korrekt kreditering, at lenke til korrekt lisens oppgis, og at alle eventuelle endringer som er gjort, blir opplyst om.

Bilder, illustrasjoner og figurer som inngår i artikkelen, omfattes av CC-lisensen med mindre annet er angitt i bilde-/figurteksten.

Dersom elementer er rettighetsbelagt, må man kontakte rettighetshaver for gjenbruk. Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse.

Dersom du har spørsmål vedrørende vern av åndsverk, distribusjon eller gjenbruk av publisert materiale, ta kontakt med sjefredaktør Katharine@psykologtidsskriftet.no.