Du er her

Nr. 5 2021 - Seksuell omgang med dyr

Publisert
3. mai 2021

Rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder (UiA) mener hele regionen trenger flere psykologer. Hun vil vekte en profesjonsutdanning mot kommunale helsetjenester.

Journal
Publisert
3. mai 2021

Ny forskning reiser spørsmål om pasientjournalen som arbeidsredskap. «Journalen min skal ikke være en åpen lærebok for studenter og annet helsepersonell», advarer forfatter, hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

Tester
Publisert
3. mai 2021

Helsedirektoratet vil redusere antall testanbefalinger og innføre en merkeordning for å opplyse om usikkerhet ved testene og opphavsrettslige forhold. 

Fagessay
Publisert
3. mai 2021

Psykoterapi er en unikt kreativ og samskapende prosess – på samme tid både kunst og vitenskap.

Formes circulaires av Robert Delaunay
Fra praksis
Publisert
3. mai 2021

Når gikk terapien min over til å bli noe privat og ikke­terapeutisk?

Fagessay
Publisert
3. mai 2021

Gruppetilbud for ungdommer med autismespekter-forstyrrelse må skreddersys for å treffe.

Bilde fra TV-serien Atypical
Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr er kjent på tvers av historiske epoker og geografiske områder, men omfanget er ukjent. Den begrensede forskningen på temaet antyder stor variasjon i menneskers motivasjon for seksuell kontakt med dyr, hvorvidt motivasjonen utleves og eventuelt påfører dyr lidelse.

Forsknings­intervju
Publisert
3. mai 2021

Psykologspesialist Anja Vaskinn og veterinærspesialist Karianne Muri har forsøkt å oppsummere hva forskningen sier om seksuell omgang mellom mennesker og dyr. – Vi vet svært lite om de psykologiske faktorene som bidrar til denne typen adferd, sier Vaskinn.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Pasientene i tre helse­regioner i har fått anledning til å lese sykehus journalen sin på internett. Tjenesten er hovedsakelig til for pasientene, men har påvirket klinikernes arbeid. Artikkelen presenterer klinikerne i psykisk helsevern sine erfaringer fra de første årene etter innføringen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Mange helsetjenester ansetter erfarings­konsulenter med egne erfaringer med psykiske vansker og/eller rus. Denne pilotstudien viser at mange ordinært ansatte helsepersonell også har slik erfaring som de benytter i arbeidet.

Etikkpanelet
Publisert
3. mai 2021
Kronikk
Publisert
3. mai 2021

For meg var president Trump en avatar med en personlighet skapt og kontrollert av 70 millioner andre. Slik sett var det vel ikke noe galt med Trump?

Hovedsatsningsområdet
Publisert
3. mai 2021

Halvveis inn i landsmøteperioden sliter Psykologforeningen med å følge opp hovedsatsningsområdet «arbeid og utdannelse».

Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Standardiseringen som nå dominerer psykisk helsevern, er en uønsket innskrenkning av en nødvendig variasjon.

Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Den nordiske velferdsmodellen er bygget på standarder. For å kunne fordele goder rettferdig, trengs allmenngyldige kriterier og målbare enheter for å sikre grunnleggende likhetsidealer.

Medisinfri behandling
Publisert
3. mai 2021

Mye kan tyde på at hjelpere som ikke vil henvise til medisinfrie tilbud, handler ut fra et bekreftelsesbias og setter egen faglige overbevisning over brukernes rettigheter.

ME
Publisert
3. mai 2021

Psykologisk støttebehandling kan være positivt for den ME-syke, men andre former for psykologisk behandling kan gjøre vondt verre.

Fagformidling
Publisert
3. mai 2021

Jeg vil utfordre beskrivelsen av fagformidling som enten «god» eller «dårlig».

Epistemisk tillit
Publisert
3. mai 2021

Når Sigmund Karterud hevder at jeg med min kasusbeskrivelse om epistemisk mistillit «gjør psykoterapifeltet en bjørnetjeneste», tror jeg han overdriver min påvirkningskraft.

Filmessay
Publisert
3. mai 2021

Han skryter, overdriver og dummer seg ut. Karakteren Marve Fleksnes bryter med dydene i vår psykologiske kultur. Likevel blir vi glad i ham.

Rolv Wesenlund som Marve Fleksnes
Bokanmeldelse
Publisert
3. mai 2021

Å ha tilgang til lettfattelig materiale av god kvalitet på morsmålet er et viktig element i en vellykket behandling. Endelig er DBT Ferdighetstrening kommet i norsk språkdrakt.

Psykolog Marsha Linehan
Bokanmeldelse
Publisert
3. mai 2021

En god og oversiktlig innføring i bredden i eldrefeltet.

Gammel mann med surfbrett