Du er her

Nr. 9 2004 - «Locked-in»-syndrom: bevisst i lammet kropp

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Debatt
Publisert
1. september 2004

De forskningsetiske retningslinjene tar ikke tilstrekkelig hensyn til spedbarnets angst for atskillelse og behov for kroppskontakt. Dette truer barnets menneskeverd.

Debatt
Publisert
1. september 2004
Vel å merke
Publisert
1. september 2004
Vel å merke
Publisert
1. september 2004

Nå foreligger norsk oversettelse av et klassifikasjonssystem som ikke legger hovedvekten på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. Det åpner mulighetene for et felles fagspråk på tvers av yrkesgrupper og etater.

Vel å merke
Publisert
1. september 2004

Rådet for psykisk helse ønsker å samarbeide med miljøer, personer, organisasjoner og tjenestesteder som vil prøve ut nye veier for å bedre kvaliteten innenfor feltet psykisk helse. Det er også mulig å søke stimuleringsmidler.

Leserne spør
Publisert
1. september 2004
Leserne spør
Publisert
1. september 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. september 2004
Kasusstudie
Publisert
1. september 2004

Pasienter med «locked-in»-syndrom er bevisste i en lammet kropp. I denne artikkelen beskrives dette syndromet og utfordringen det representerer i en rehabiliteringssammenheng.

Fagartikkel
Publisert
1. september 2004

Klinisk kompetanse er et vanlig honnørord i psykisk helsevern. Det gjenspeiler også krav om kvalitetet og effektivitetet i våre helsetjenester. Men hva betyr egentlig klinisk kompetanse, kan det læres og i så fall hvordan?

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2004

Ettersom oppmerksomheten på omfanget av pengespillproblemer har økt, har det vært en sterk utvikling av hjelpetilbudet. Stadig flere søker behandling. Artikkelen belyser hva vi i dag vet om dette problemet.

Fra praksis
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. september 2004

Mange pasienter med en schizofrenidiagnose har blitt traumatisert gjennom sine psykoseopplevelser. Samtidig behandling av posttraumatiske symptomer og schizofreni kan gi opplevelse av mestring og håp for fremtiden.

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. september 2004
Kommentar
Publisert
1. september 2004

Vi oppfordrer fagmiljøene til et nærere samarbeid med oss om markeringen av Verdensdagen

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Debatt
Publisert
1. september 2004
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2004
Bokessay
Publisert
1. september 2004
Kommentar
Publisert
1. september 2004
Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Det er en økende forståelse for nevropsykologiske aspekter ved psykiske lidelser. Tradisjonell psykologisk forståelse blir i dag utfordret. Vi må tenke nytt i forhold til behandlingstilbudet vi gir, sier Knut Hestad og Sverre Andresen i Norsk Nevropsykologisk Forening.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

I augustnummeret kom Tidsskriftet i skade for å trykke feil informasjon om dato og tema for årsmøtet i Norsk Nevro-psykologisk Forening. Hovedtemaet for årets møte er hukommelse.Nytt i år er at deltakerne inviteres til å presentere eget materiale.

Norsk Nevropsykologisk Forening
Publisert
1. september 2004

– Arbeidet som nevropsykolog er spennende og givende. Man spiller på lag med andre faggrupper for å øke livskvaliteten til personer med mange funksjonshemninger. Det sier Sverre Andresen. Han arbeider som nevropsykolog ved Spesialsykehuset for epilepsi i Bærum, og deltar i teamet som utreder pasienter som er aktuelle for kirurgiske inngrep i hjernen for å fjerne det epilepsigivende området.

Vel å merke
Publisert
1. september 2004
Vel å merke
Publisert
1. september 2004
Publisert
1. september 2004
Leserne spør
Publisert
1. september 2004