Du er her

Nr. 10 2008 - Rusbehandling

Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
Intervju
Publisert
1. oktober 2008
Forskningsnotiser
Publisert
1. oktober 2008

Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvordan hjernen din jobber.

Forskningsnotiser
Publisert
1. oktober 2008

Liberalere blir deprimert av andres ulykke.

Forskningsnotiser
Publisert
1. oktober 2008

Tatoveringer og piercing er stadig populært blant rebeller i alle aldre, men hva er motivene bak?

Forskningsnotiser
Publisert
1. oktober 2008

Eldre damer som klager over at de må stå på trikken har rett: Dagens unge tenker mer på seg selv.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2008
Debatt
Publisert
1. oktober 2008

I min praksis som psykolog arbejder jeg særlig med tilknytningsforstyrrelse som følge af omsorgssvigt hos børn og unge, og med terapi for adoptivforældre. For nogen tid tilbage deltog jeg som sagkyndig i en norsk retssag. Dommen har efterladt mig med en betydelig bekymring.

Debatt
Publisert
1. oktober 2008

Det er viktige temaer Rygaard tar opp i sitt brev. Han stiller spørsmål ved etterforskning, prosessledelse, sakkyndigmandat, sakkyndigvurderinger og bevisvurderinger i en konkret straffesak. Jeg vil gjerne kommentere visse aspekter ved dette.

Debatt
Publisert
1. oktober 2008

Jeg har lest Niels Peter Rygaards innlegg og tingrettsdommen i den saken han refererer til. Fornærmedes forklaring og de to psykologers uttalelser synes å ha vært avgjørende for at adoptivfaren ble funnet skyldig. Jeg deler Rygaards bekymring for at det kan foreligge et justismord.

Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008

Avhandlingen har undersøkt forholdet mellom nevropsykologisk fungering, sosial kognisjon og sosiale problemløsningsvansker ved schizofreni.

Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008

Utbrenthet har vært betraktet som et psykologisk syndrom. Denne avhandlingen indikerer at utbrenthet også ofte involverer somatiske aspekter og kan ha viktige sosiale konsekvenser.

Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008

Avhandlingen tok sikte på å utvikle et nytt måleinstrument egnet til å avdekke holdninger til seksuelle overgrep mot barn, og å sammenholde holdninger og personlige, sosiale og kulturelle faktorer blant tre ulike utvalg voksne nordmenn.

Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008

Hovedmålet med avhandlingen var å undersøke risikopersepsjon i den norske befolkningen. I tillegg ble relaterte prioriteringer av sikkerhet og krav om risikoreduserende tiltak undersøkt.

Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008

Også norske barn og ungdommer har økt risiko for å utvikle problematferd etter skilsmisse.

Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008

Avhandlingen undersøker hvordan ekstreme påkjenninger påvirker hukommelsen vår. Hukommelsesendringer ved posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) viser seg å være relatert til nedsatt evne til innlæring og mindre effektiv prosessering,

Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Redaksjonelt
Publisert
1. oktober 2008
Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2008

Selvhjelpsgrupper kan utgjøre en betydelig ressurs i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige. Artikkelen gir et oppdatert bilde av forskningen på området, og anbefaler at det å henvise pasienter til selvhjelpsgrupper blir en sentral del av den vurdering som gjøres i den terapeutiske prosessen for disse pasientene.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2008

Læringsbasert rusbehandling er en empirisk støttet behandlingsmetode som bygger på operante læringsprinsipper. Metoden og pågående forskning med sikte på ytterligere forbedring av behandlingsprosedyrene gir grunnlag for økt optimisme innenfor rusbehandlingen. Sannsynligvis er den største utfordringen nå å sørge for at forskningsbaserte behandlingsformer faktisk tas i bruk.

Originalartikkel
Publisert
1. oktober 2008

Pasienter med ADHD og rusmisbruk trenger en behandlingstilnærming med et bredere fokus enn medikamenter. Rusmisbruk var i vårt studium vanligste årsak til behandlingsavbrudd. Et mindretall holdt seg rusfrie og fortsatte i langtids metylfenidat-behandling.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2008
Fagessay
Publisert
1. oktober 2008
Sakkyndige i overgrepssaker
Publisert
1. oktober 2008

Psykologforeningen og Juristforbundet bør snakke sammen om hva som skal være prinsippene for sakkyndig arbeid i norske rettssaker, sier den danske psykologen Niels Peter Rygaard. Selv var han vitne til det han mener kan være et justismord som følge av slett arbeid fra norske psykologer og jurister.

I margen
Publisert
1. oktober 2008

Amerikanarane snur i spørsmål om psykologar i fangeleirar.

Psykologer i media
Publisert
1. oktober 2008
TV-aksjonen 2008
Publisert
1. oktober 2008

Det er ikke så rent få Blå Kors har hjulpet ut av rusmisbruk. Men når årets TV-aksjon går av stabelen, er det misbrukernes barn det gjelder. Nå vil Blå Kors Norge lage blåkopier av danskenes vellykkede TUBA-prosjekt.

Intervju
Publisert
1. oktober 2008

Vi har spurt Paul Moxnes, organisasjonspsykolog og professor ved Handelshøyskolen BI, om litteratur og lesevaner.

Kommentar
Publisert
1. oktober 2008
Psykologikongressen 2008
Publisert
1. oktober 2008

– Nesten all vår liding er resultat av mindlesness, seier ho med ei stemme som truleg kunne fylt den store salen i Oslo Kongressenter utan ekstra forsterking. Det er kraft i Ellen J. Langer; i bodskapen, overtydinga og formidlinga.

Forskningsnotiser
Publisert
1. oktober 2008
Kronikk
Publisert
1. oktober 2008
Debatt
Publisert
1. oktober 2008
Kommentar
Publisert
1. oktober 2008
Doktorgrad
Publisert
1. oktober 2008
Kommentar
Publisert
1. oktober 2008
Den europeiske psykologikongressen 2009
Publisert
1. oktober 2008

Den store europeiske psykologikongressen nærmer seg, og kongressledelsen er lettet over å ha fått forsterkninger i hus framover mot den høytidelige åpningen i Operaen den 7. juli.

Sykmeldingsretten
Publisert
1. oktober 2008

Rammene for forsøksprosjektet begynner å falle på plass, og Psykologforeningen trapper opp kontakten med dem det virkelig gjelder for: Foreningens medlemmer i Akershus og Telemark – med rett til å sykmelde klienter fra 1. januar.

Kort om
Publisert
1. oktober 2008

Psykologer håndterer et stort repertoar av ulike roller gjennom sin arbeidshverdag. I direkte pasientbehandling er følgende roller etter helselovgivningen de viktigste: behandlingsansvarlig, journalansvarlig, pasientansvarlig og informasjonsansvarlig. Alle er roller med ulike ansvarsoppgaver og forpliktelser.

Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008