Du er her

Kronikk

Kronikk
Publisert
6. april 2021

Psykologer har mye å lære av gutten som stod foran gullfiskbollen og utbrøt «Doffen har daua».

Kronikk
Publisert
1. februar 2021

Gradvis mister vi kontrollen: Systemets standardiseringer invaderer våre tanker og teknikker og styrer terapien.

Kronikk
Publisert
1. juli 2020

Mangel på flerkulturell kompetanse hos psykologer slår inn i psykologiske utredninger og gjør at flerkulturelle risikerer lavere kvalitet i tjenestene.

Kronikk
Publisert
2. juni 2020

Jeg klarer ikke å slutte å skade meg.

Kronikk
Publisert
3. februar 2020

Er inkludering i arbeidslivet det beste vi kan gjøre for psykisk helse?

Terapeutiske skadevirkninger
Publisert
2. desember 2019

Jørgen Flor har satt i gang en overmoden diskusjon om bivirkninger i psykoterapi. Skadepotensialet i terapi er reelt, og skadene kan være svært inngripende.

Samvær
Publisert
1. juli 2019

Kan møter mellom traumatiserte barn og deres foreldre bidra til reparasjon av barnet, eller er det noe barnet må skånes for? Og kan slike møter skje innenfor de rammer loven gir for samvær mellom barn og foreldre?

Ungdom og arbeidsliv
Publisert
2. mai 2019

Hver tiende unge i Norge er uten arbeid eller utdanning. Senter for jobbmestring i NAV har vist seg som et effektivt tiltak, men ordningen er truet.

Sakkyndighet
Publisert
1. mars 2019

Vi trenger offentlige organ som sikrer tilgangen på uhildede sakkyndige, og et organ for kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i erstatningssaker.

ICD-11:
Publisert
18. februar 2019

Transpersoner er ved sine fulle fem og må bli møtt med bekreftende helsehjelp heller enn et psykiatrisk sykdomsfokus.