Du er her

Kronikk

Kronikk
Publisert
27. mars 2024

Vi trenger å ta et oppgjør med vår valideringspraksis.

Kronikk
Publisert
27. februar 2024

Eg ynskjer meg ein lov for skjermregulering og telefonfri. Vi kan byrje med dei yngste av oss, der skaden kanskje blir størst.

Kronikk
Publisert
29. januar 2024

Hjerneforskning brukes ukritisk i saker om tilknytning, omsorg og barns utvikling.

Illustrasjon av Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
2. januar 2024

Fagetisk råd presset frem fagetisk refleksjon uten at det var klart hvilken fagetisk retningslinje som var brutt.

Illustrasjon til kronikk i 1/2024. Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
27. oktober 2023

Vil vi øke produktiviteten i klinikken, kan mer behandling gis av helsepersonell med lavere utdanning og lønn enn psykologer  

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
28. august 2023

Ja, det er på tide å «utvide det psykologiske perspektivet» i debatten om kjønnsinkongruens!  

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
31. juli 2023

Behandlingstilbudet til personer som opplever psykoselidelse for første gang, varierer så mye at det bærer preg av lotteri. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
24. mai 2023

Vi bør erkjenne at vi har overvurdert miljøets betydning for psykologisk utvikling. Det er pussig at det ikke har materialisert seg tydeligere i klinisk praksis. 

Kronikk
Publisert
28. april 2023

Hvor sikre kan vi egentlig være på at jenters psykiske helse er spesielt rammet av langvarig bruk av sosiale medier? Kunnskapsgrunnlaget har svakheter. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
28. mars 2023

Det brenner, og vi trenger noe mer enn flere betalte hender. En tilstandsrapport om helsevesenet i Norge anno 2023, skrevet som en løfterik dystopi i fire akter. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen

Sider