Du er her

Kronikk

Kronikk
Publisert
29. april 2022

Vi er unge, vi er kommende psykologer, og vi har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
22. mars 2022

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus står i marsutgaven på tynn faglig grunn når han hevder at begrepet medavhengighet gir et nyttig psykologisk rammeverk i arbeidet med rusavhengiges familier. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
1. mars 2022

Psykologforeningens nærmest monopolistiske makt over spesialistutdanningen innebærer få insentiver til å sørge for kvalitetssikring. Det er verdt å problematisere. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
31. januar 2022

Som pasient undres jeg om behandlerne har tatt inn over seg at pasientene ofte leser journalnotatene som blir skrevet om dem. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
3. januar 2022

På samme måte som vi raserer regnskoger, artsmangfold, jordsmonn og vår egen fremtid, raserer vårt samfunn også menneskets naturlige livsfaser. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
1. desember 2021

Jeg tror helsetjenesten er på feil kurs med så utstrakt bruk av enkle kognitive intervensjoner i kronisk smerterehabilitering. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
1. november 2021

Ansatte i psykisk helsevern bør likestille ivaretakelse av sikkerhet med behandling. Begge deler er like viktig.

Kronikk
Publisert
1. oktober 2021

Det vil være synd om medisinfrie tilbud legges ned, slik Jan Ivar Røssberg anbefaler, før vi får resultater fra forskning. For om tilbudet er like bra som ordinær behandling, er det vel en revolusjon? 

Medisinfri behandling
Publisert
1. juli 2021

Etter fem år har de medisinfrie tilbudene ikke blitt det mange trodde de skulle bli. Vi ser trolig allerede slutten på tiltakene.

Kronikk
Publisert
1. juni 2021

Etter over ett år i behandling med ISTDP kjenner jeg på et behov for å lufte noen bekymringer som pasient og et ansvar for å gjøre det som fagperson.