Du er her

Nr. 12 2013 - Hvordan omtales schizofreni i media?

Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. desember 2013

Halvparten av barna i BUP kan ha opplevd traumatiske hendelser. Barn med traumer etter mobbing er blant dem som får hjelp med en ny terapimetode.

Reportasje
Publisert
5. desember 2013

Vi bør alltid være oppdatert på ny kunnskap og tilby de mest anbefalte metodene, mener Tine Jensen.

Gro Johnsrud Langslet:
Publisert
5. desember 2013

En god innføring i løsningsfokusert tilnærming.

Marie Farstad:
Publisert
5. desember 2013

Om hvordan språk, relasjoner, identitet og kropp blir berørt av skam.

Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2013
Debatt
Publisert
5. desember 2013

Samfunnet trenger det psykologiske blikket. Men da må psykologene ta av seg profesjonsbrillene i samfunnsdebatten.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Ulike metoder peker i samme retning: Sårbarhet for psykose har en arvbar komponent.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Som fagfelle avviste jeg Roar Fosses fagartikkelutkast om tvillingstudier på bakgrunn av manglende faglig forståelse. I siste nummer lyste den mot meg på forsiden.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Fosse argumenterer for å kaste ut hele genetikken. Men argumentene holder ikke.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Det er overraskende at helsedirektøren ikke ser et sterkere behov for et regelverk som regulerer forskrivning av vanedannende preparater.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Det psykologiske og psykososiale vektlegges i behandlingen av psykoselidelser. Da må psykologene kjenne anbefalingene og ta ansvar for at behandlingen er basert på oppdatert psykologisk kunnskap om psykose.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Kvinner kan mer enn det Peder Kjøs synes å se i Katy Perrys video «Roar».

Debatt
Publisert
5. desember 2013

At Karine Skaret sin kronikk frå septemberutgåva profilerer FrP er så si sak. Verre er det at den ikkje held mål fagleg.

Debatt
Publisert
5. desember 2013

Det er lite faglig nyvinnende å insistere på at hoveddelen av psykologers virksomhet skal bestå av kjente og tilvante arbeidsmåter for utredning og behandling.

Debatt
Publisert
5. desember 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2013

Og korfor risikerer studentar heile den akademiske karrieren sin for å juksa til seg nokre små ekstrapoeng? Forskargruppa til Nicole Ruedy meiner dei kan ha svaret: Fordi det kjennest godt.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2013

Born som tar livet sitt er til forveksling like jamaldringane sine før sjølvmordet. Dette gjer dei vanskelege å kjenna att i forkant.

Leserne spør
Publisert
5. desember 2013
Fagartikkel
Publisert
5. desember 2013

Schizofrenibegrepet brukes ofte som metafor i norske medier, urelatert til sykdommen schizofreni. I artikler som omtaler mennesker med schizofreni, er det sjelden innhentet ekspertuttalelser. Dette kan ha betydning for befolkningens forståelse av schizofrenilidelsen.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2013

Synssansen får påfallende lite oppmerksomhet i rehabiliteringen etter ervervet hjerneskade. Hvordan kan psykologer bidra til at pasienter med synsendringer får en best mulig vurdering og oppfølging?

Fagbulletin
Publisert
5. desember 2013

Søvndeprivasjonsterapi kan lindre depresjon. Virkningen er kortvarig, men kan forlenges med søvnfaseforskyvning, lysterapi eller medikasjon.

Fagessay
Publisert
5. desember 2013

Hvis vi ikke spør våre klienter om deres traumatiske opplevelser og reaksjoner, formidler vi både at det er farlig å snakke om hendelsene og at andre ikke tåler å høre om det de har opplevd. Vi trenger derfor innganger til å gjøre klientens egen fortelling om traumet til en sentral del av det terapeutiske arbeidet.

Reportasje
Publisert
5. desember 2013
Filmkurs for ungdom som terapeutisk metode: Identitetsforhandling
Publisert
5. desember 2013

Ungdom skaper seg selv ved å filme seg selv for å finne seg selv. I Kamerun, Afghanistan og Norge

Kommentar
Publisert
5. desember 2013

Har du tenkt over at vi kallar Internett for nettet, the web? Og at ingen reagerer på det som eit upassande namn?

Fra Arkivet
Publisert
5. desember 2013
Skrivetips
Publisert
5. desember 2013

Setningen «Dette vet jeg ikke om går an» kalles en setningsknute.

Leder
Publisert
5. desember 2013
Kronikk
Publisert
5. desember 2013

Å være tillitsvalgt gir en unik mulighet til å lære, til å påvirke og til å fremme psykisk helse. Samtlige jeg har snakket med, har hatt en positiv helhetsvurdering av tillitsvalgtrollen.

Debatt
Publisert
5. desember 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2013
Leserne spør
Publisert
5. desember 2013
Landsmøte 2013: Psykologforeningen godtar nå «dobbeltmedlemskap»
Publisert
5. desember 2013

Nå er det fritt fram for at Psykologforeningens medlemmer også kan være medlemmer i en annen fagforening. Men uklarheter rundt «interessesammenslutning» i foreningen.

Kommentar
Publisert
5. desember 2013

Som organisasjonsmenneske tviler jeg på at en brukerrepresentant i Psykologforeningens styre er det beste for brukerne.

Minneord
Publisert
5. desember 2013