Du er her

Nr. 8 2005 - Omsorgssvikt ved barneverninstitusjoner

Fagetikk
Publisert
1. august 2005

Som ung psykolog ble Per Isdal sammen med en kollega innklaget til Fagetisk råd. – Vi følte oss veldig små, sier han.

Fagetikk
Publisert
1. august 2005

For om lag to år siden fikk Anders Skuterud et brev i posten. Han var innklaget for brudd med fagetiske retningslinjer. – Jeg hadde foretatt en feilvurdering og sagt ting jeg angrer på i dag, sier han.

Debatt
Publisert
1. august 2005
Debatt
Publisert
1. august 2005
Oppsummert
Publisert
1. august 2005
Oppsummert
Publisert
1. august 2005
Leserne spør
Publisert
1. august 2005
Leserne spør
Publisert
1. august 2005
Leserne spør
Publisert
1. august 2005
Vel å merke
Publisert
1. august 2005
Vel å merke
Publisert
1. august 2005
Vel å merke
Publisert
1. august 2005
Vel å merke
Publisert
1. august 2005
Vel å merke
Publisert
1. august 2005
Samfunnspsykologikonferansen 2005
Publisert
1. august 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. august 2005
Originalartikkel
Publisert
1. august 2005

Granskingen av forholdene ved barnehjemmene i Bergen i 1950–1970-årene avdekket omfattende overgrep. Hvordan opplevde de tidligere barnevernsbarna den inngående granskingen og all medieomtalen?

Fra praksis
Publisert
1. august 2005

PCIT er en evidensbasert metode som bygger på elementer fra tradisjonell leketerapi, sosial læringsteori og tilknytningsteori. Foreldrene får veiledning «på øret» direkte fra terapeuten mens de leker med barnet.

Originalartikkel
Publisert
1. august 2005

Det finnes to motsatte teorier om forholdet mellom kristendommen og psykisk helse: at kristendommen henholdsvis svekker eller fremmer psykisk helse. Denne studien av norske skoleungdommer er et ledd i en serie internasjonale undersøkelser.

Fagessay
Publisert
1. august 2005

Noen opplever det som en illusjon at de skal kunne «snakke seg bort fra problemene». Hvordan utvikle meningsfylte hjelpetilbud også for disse personene?

Fra praksis
Publisert
1. august 2005

Metoden kunnskapsbasert familiearbeid i grupper er hentet fra familiearbeid med psykotiske tilstander. Målet med gruppetilbudet for familier til barn med Asperger syndrom, var at gruppen skulle kunne utveksle erfaringer og løsninger av problemer.

Oppsummert
Publisert
1. august 2005
Reportasje
Publisert
1. august 2005

– Det å få en fagetisk klage er ikke ensbetydende med å ha tapt sin fagetisk ære for evig og alltid, sier Nina Berg, leder i Fagetisk råd. – Det store flertallet innmeldte saker ender med en veiledende konklusjon. Det at vi har rundt tretti slike saker i året, viser at brukerne har tillit til oss.

Reportasje
Publisert
1. august 2005

Da det psykologiske fakultet i Bergen fylte 25 år, ønsket studentene å gratulere med en gave. De satte opp teaterstykket Equus av Peter Shaffer.

Kommentar
Publisert
1. august 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2005
Debatt
Publisert
1. august 2005
Oppsummert
Publisert
1. august 2005
Kommentar
Publisert
1. august 2005
Nyheter
Publisert
1. august 2005

Akershus lokalavdeling prøver nå ut en arbeidsmodell hvor alle medlemsmøter blir lagt til tre regioner. Bare årsmøtet blir felles møtepunkt. – Målet er økt engasjement og aktivitet, sier Janjan Struijk.

Nyheter
Publisert
1. august 2005
Leserne spør
Publisert
1. august 2005
Vel å merke
Publisert
1. august 2005