Du er her

Nr. 5 2005 - Østlige og vestlige psykoterapeutiske tradisjoner

Debatt
Publisert
1. mai 2005
Debatt
Publisert
1. mai 2005
Oppsummert
Publisert
1. mai 2005
Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Ueland undersøkte i hvilken grad ungdom med schizofreni eller andre psykoser i likhet med voksne har vansker med hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning, og hvorvidt det gjennom trening er mulig å forbedre funksjonene.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Med utgangspunkt i nyere beslutningsmodeller undersøkte Kobbeltvedt samspillet mellom tenkning og følelser som ligger til grunn for vurdering av risiko og fare.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Kunnskap om oppmerksomhetsfunksjoner i hjernen øker generell forståelse av hjernen, og forståelsen av enkelte psykiske lidelser og barn med ADHD.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Personer med schizofreni vil ofte ha problemer med kognitive funksjoner. Det er viktig å forstå forholdet mellom disse vanskene og de kliniske symptomene ved schizofreni.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Leserne spør
Publisert
1. mai 2005
Leserne spør
Publisert
1. mai 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. mai 2005
Teoretisk artikkel
Publisert
1. mai 2005

Elementer fra østlige terapiformer integreres nå både i atferdsterapi, kognitiv terapi og psykodynamisk orientert terapi. Det kan være grunn til å reflektere over hva vi kan lære av de østlige terapiformene.

Originalartikkel
Publisert
1. mai 2005

Artikkelen beskriver et gruppebasert dagbehandlingstilbud for pasienter med personlighetsforstyrrelser. Tilbudet besto av både analytiske, kognitive og kreative grupper. Kan et slikt program redusere behovet for reinnleggelser hos disse pasientene?

Originalartikkel
Publisert
1. mai 2005

Mange mødre med rusproblemer mister omsorgen for sine barn. De opplever ofte selv ikke å ha fått tilfredsstillende hjelp fra barnevern og rusvern. Er det fellestrekk ved hjelpetilbudet til disse kvinnene som kan øke forståelsen for hvorfor hjelpeinnsatsen ikke fungerte?

Fra praksis
Publisert
1. mai 2005

Bruk av genogram i terapi kan gi et bilde over familieforhold som er viktige for klienten. Samtidig kan klienten få ny erkjennelse om seg selv og sine relasjoner.

Oppsummert
Publisert
1. mai 2005
Reportasje
Publisert
1. mai 2005

Hva rører seg i fagfeltet vårt for tiden? Hvilken tidsånd vil prege teori og praksis framover? Hvem skriver interessante bøker og artikler akkurat nå? Vi har henvendt oss til noen aktive psykologer som har kontakt med spennende fagmiljøer og litteratur.

Kommentar
Publisert
1. mai 2005
Fra praksis
Publisert
1. mai 2005

En hjerneskade kan bringe hele familien i krise. Roller snus om, og mange pårørende føler seg svært alene i møte med de nye vanskene.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2005
Debatt
Publisert
1. mai 2005
Oppsummert
Publisert
1. mai 2005
Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005
Kommentar
Publisert
1. mai 2005
Nyheter
Publisert
1. mai 2005

Dersom Norge blir bundet til å følge en EU-standard for grunnutdanningen, vil norsk psykologutdanning endres på flere punkter, mener Arne Holte. Han deltar i et EU-finansiert prosjekt som foreslår en felles standard for psykologiutdanningene i Europa.

Vel å merke
Publisert
1. mai 2005
Leserne spør
Publisert
1. mai 2005