Du er her

Nr. 5 2009 - Bedringsforskning

Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2009
Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Avhandlingen undersøker hvilken rolle kognitive tester har i utredningen av demens. Tidlig diagnostikk kan gi bedre støtte og behandling.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Avhandlingen avdekker alvorlige svakheter ved en anerkjent test, og setter spørsmålstegn ved teorien som ligger til grunn for begrepet emosjonell intelligens.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Avhandlingen viser behovet for at evolusjonspsykologien som forskningsprogram må modifiseres for å bedre programmets evne til å studere individuelle forskjeller.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Konklusjonen i avhandlingen er at en del psykologiske tester går ut på dato, eller har begrenset verdi.

Debatt
Publisert
5. mai 2009

Fortsatt har tjenesteytere for liten tiltro til brukernes ressurser, drømmer og ambisjoner. I møtet med tydelige brukere og brukerrepresentanter stikker fagfolk i stedet hodet i sanden, eller fortsetter å bruke makt.

Debatt
Publisert
5. mai 2009

Ole Jacob Madsens kritikk av psykologien baserer seg på en grunnleggende misforståelse av forholdet mellom psykologi og samfunn.

Debatt
Publisert
5. mai 2009

Debatten mellom Oddli og Kjøs og Kennair reiser viktige spørsmål om innholdet i psykologisk virksomhet og om psykologenes fremtidige samfunnsrolle.

Debatt
Publisert
5. mai 2009

Grunnmuren i psykologutdannelsen bør være konkrete ting som kan gjøres i konkrete tilfeller.

Debatt
Publisert
5. mai 2009

På grunn av stram økonomi ved Psykologisk institutt i Oslo har vi mistet verdifull praksisundervisning. Vi har for lengst havnet på feil side av grensen for når sunne innstramninger blir usunne.

Debatt
Publisert
5. mai 2009

Myten om den briljante forskaren som først famlar frenetisk for så, mestpå slump, å dumpa over ei paradigmeskakande oppdaging, er nett det: ein myte. I den verkelege verda treng forskarar trygg og langsiktig finansiering, bare slik kan dei retta ryggen og løfta blikket mot neste horisont.

Debatt
Publisert
5. mai 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2009

Bilspel og bordtennis på Xbox360 gjer deg meir opphissa og aggressiv enn valdelege skytespel.

Vel å merke
Publisert
5. mai 2009

Det er no under tre månader til psykologar frå heile verda valfartar til Noreg og Oslo. Målet? Den europeiske psykologikongressen 7. til 10. juli.

Vel å merke
Publisert
5. mai 2009

Sammen med helseforetakene har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for henvisning av barn og unge med psykiske problemer til spesialisthelsetjenesten.

Vel å merke
Publisert
5. mai 2009

Sentralstyrets sakspapirer gjøres tilgjengelige på foreningens nettsider.

Redaksjonelt
Publisert
5. mai 2009
Teoretisk artikkel
Publisert
5. mai 2009

Tilbakemeldinger fra brukere av psykiske helsetjenester bidrar til å klargjøre hva som er virksom hjelp – kort og godt hva fagfolk og hjelpesystem bør gjøre mer av og hva vi bør slutte med.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mai 2009

Er det bare hardnakket stahet som får onkel til å nekte å bruke høreapparat? De aller fleste vil oppleve å få hørselen redusert i løpet av livet, og dette har psykososiale konsekvenser. Psykologien har i liten grad befattet seg med problemstillingen, til tross for etterspørsel blant hørselshemmede.

Fagessay
Publisert
5. mai 2009

Som psykolog spør jeg meg jevnlig hvordan klienten opplever å møte helsevesenet ved meg som psykolog. Som mor til en fireårig gutt med forsinket utvikling har jeg fått erfare våre offentlige hjelpesystemer fra den andre siden.

Fagessay
Publisert
5. mai 2009

Leger og psykologer er vant til at de som trenger hjelp, oppsøker hjelpeapparatet selv. Å aktivt kontakte mennesker som har opplevd traumatiske hendelser som tsunamien kan derfor oppleves som en barriere – selv om det nettopp er dette de hjelpsøkende setter pris på.

Møtet med psykisk helsevern
Publisert
5. mai 2009

Helsearbeidere glemmer ofte å snakke med pasienten om det vanlige i livet og om det som gir glede, mener landsleder i Mental Helse, Anne Grethe Klunderud.Selv har hun hatt tøffe tak, både som pårørende og som pasient.

Møtet med psykisk helsevern
Publisert
5. mai 2009

Psykologisk førstehjelp og gode råd til pårørende fra dag én må til når en i familien rammes av en psykisk lidelse, mener Arne Olsen. I en årrekke har han og kona stått på for at sønnen skulle få et godt psykologisk helsetilbud.

Psykologer i media
Publisert
5. mai 2009
Intervju
Publisert
5. mai 2009

Endre Løvås (50) er opptatt av å få ting gjort. Det er ikke få kolleger han har hjulpet opp og fram i norsk og internasjonalt næringsliv, kanskje særlig gjennom sine mange år i Right Management.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009
Kronikk
Publisert
5. mai 2009
Debatt
Publisert
5. mai 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2009
Kommentar
Publisert
5. mai 2009
Psykologforeningen 75 år
Publisert
5. mai 2009

– En jubilant ønsker seg vel vitnesbyrd om at en har betydd noe i verden og fått utrettet noe. Jeg gir gjerne Norsk Psykologforening en slik attest, sa Heidi Langaas fra Helse- og omsorgsdepartementet på mottakelsen for Psykologforeningens 75-årsjubileum.

Ny visepresident
Publisert
5. mai 2009

Den 16. april overtok Aina Holmén (33) vervet som visepresident i Norsk Psykologforening. Hun er også forsker ved Akershus universitetssykehus og styremedlem i foreningens Oslo-avdeling.

Psykologutdanninga i Oslo
Publisert
5. mai 2009

Det siste året har leiinga ved Psykologisk institutt i Oslo gjennomført drastiske kutt i praksis og bruken av eksterne rettleiarar. Tillitsvalde fortel om amper stemning blant studentane.

Vel å merke
Publisert
5. mai 2009
Publisert
5. mai 2009