Du er her

Nr. 5 2017 - Tannhelse og psykisk liding

Nyheter
Publisert
3. mai 2017

Psykologer har viktig kompetanse som kommuner trenger, mener regjeringen.

Forskningsnotiser
Publisert
3. mai 2017

Personer med forhøyet risiko for å utvikle schizofreni har også større sannsynlighet for å prøve cannabis, viser ny forskning.

Forskningsnotiser
Publisert
3. mai 2017

Barn av foreldre med schizofreni har problemer med balanse– og fingerferdighet, viser dansk studie.

Psykisk helse, psykoterapi og behandlingseffekt
Publisert
3. mai 2017
Publisert
3. mai 2017

I jakten på årsakene til psykiske lidelser bør vi lete mer i livet til folk enn i genene deres. Men det er vanskelig å få midler til slik forskning, ifølge Roar Fosse.

Nyheter
Publisert
3. mai 2017

Psykologer er sentrale i Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som nylig ble stiftet. De ønsker at politikerne i valgkampen diskuterer en total forvandling av hele barnevernet.

Nyheter
Publisert
3. mai 2017

Nå blir det psykolog i alle kommuner. Men fortsatt finnes det utfordringer mellom kommunepsykologer og PP-tjenesten.

Schizofreni
Publisert
3. mai 2017
Tannhelse og psykisk liding:
Publisert
3. mai 2017

Tannhelse er ein viktig faktor for generell helse, livskvalitet og velvære. Ein litteraturgjennomgang viser eit behov for meir kunnskap om korleis ein kan sikra reell tilgang til tannbehandling for pasientar med alvorlege psykiske lidingar.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2017

Flere sentrale strukturelle endringer i hjernen ved schizofreni sammenfaller med de som ses etter alvorlig relasjonsstress i oppveksten

Fra praksis
Publisert
3. mai 2017

Atferdsaktivering kan være vel så effektivt for depresjon som andre mer tidkrevende behandlingsformer.

Fagessay
Publisert
3. mai 2017

«Jeg burde være stolt når en tjue år gammel artikkel siteres stadig oftere», skriver Karl Halvor Teigen. Men med økende siteringsfrekvens ble prosentdelen korrekte henvisninger stadig lavere.

Fra Arkivet
Publisert
3. mai 2017
Debatt
Publisert
3. mai 2017

I psykoterapi som praktisk virksomhet foretas det verdivurderinger hele tiden. I psykologi som evidensbasert praksis er imidlertid dette sentrale elementet fraværende.

Debatt
Publisert
3. mai 2017

Betydelig redusert salær for barnesakkyndige kan vise seg å bli et tilbakeslag for barns rettssikkerhet.

Debatt
Publisert
3. mai 2017

Det er lite interesse for indre tilstander og psykologiske prosesser ved psykiatriske institusjoner, skriver Åsne Tveito, som selv har erfart hvordan det er å være pasient i dagens psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
3. mai 2017

Kommunene skal få mer ansvar.

Debatt
Publisert
3. mai 2017

Bra med mer diskusjon knyttet til barnevernets arbeid.

Debatt
Publisert
3. mai 2017

Det er ikke riktig at valg av diagnose påvirker finansieringen i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
3. mai 2017

Jan Smedslund er for resignert på empiriens vegne

Debatt
Publisert
3. mai 2017
Bokessay
Publisert
3. mai 2017

Lovgiver er nødt til å ta stilling til hvem de utilregnelige er. To nye bøker om rettspsykiatri kaster nytt lys over fenomenet og kan bringe debatten videre.

Klassikeren
Publisert
3. mai 2017

Harold F. Searles, Countertransference and related subjects; selected papers. Publisher New York, International Universities Press, 1979

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Skal vi knele under presset eller diskutere problemet? Forfatterne ønsker seg flere brysomme arbeidstakere.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Peter Kinderman beskriver implikasjoner av å legge en psykososial modell til grunn for organiseringen av psykiske helsetjenester.

Kommentar
Publisert
3. mai 2017

Den kristne kulturarven står mot den terapeutiske tenkemåten på teatret denne våren. Psykologene vinner.