Du er her

Nr. 11 2022 - Politikk i terapi

Aktuelt
Publisert
1. november 2022

Psykologenes politiske preferanser sniker seg inn i terapirommet enten de vil eller ikke. Det får konsekvenser for den terapeutiske alliansen, mener Ezgi Kutal.

 

Illustrasjon av uro av illustratør Katrine Kalleklev
Nyheter
Publisert
13. oktober 2022

Finansinstitusjonene vil lære å kommunisere bedre med gjeldsofre for å forebygge psykiske helseproblemer og har bedt psykologer om hjelp.

Bankene søker psykologhjelp for å forebygge psykisk uhelse hos folk med uhåndterlig gjeld. Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Forsknings­intervju
Publisert
1. november 2022

Overføringsbegrepet er høyst aktuelt i psykisk helsevern, der mange psykologer har sin første stilling. Det mener Hanne Strømme, som vektlegger betydningen av relasjonskompetanse hos uerfarne psykologer.

førsteamanuensis og psykoanalytiker Hanne Strømme
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022

Politiske verdier er sentrale for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden rundt oss, men har likevel vært lite undersøkt til nå.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022
Fagessay
Publisert
1. november 2022

Ydmykhet og responsivitet overfor klientens signaler er essensielle kvaliteter for psykologer som vil være virksomme terapeuter.

Skulptur av Asklepios_Foto: Netelo/Wikimedia
Fagessay
Publisert
1. november 2022
Forskningslitteraturen de siste 20 årene tegner opp viktige føringer for hjelp og oppfølging, men fortsatt vet vi for lite.
Illustrasjonsbilde
Fagessay
Publisert
1. november 2022

De etiske retningslinjene for nordiske psykologer gir et magert grunnlag for god etisk praksis.

Etikkpanelet
Publisert
1. november 2022

Når kan jeg som psykolog sette foten ned og si «nei – denne pasienten kan jeg ikke lenger ha i behandling»?

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
31. oktober 2022

Når pasienter blir henvist med mistanke om spiseforstyrrelse, bør basisutredningen ikke bare inkludere screening, men også en grundig differensialdiagnostisk vurdering. 

Kronikk
Publisert
28. oktober 2022

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. november 2022

Hedvig Montgomerys refleksjoner over egen praksis i septemberutgavens Etikkpanelet er symptomatisk for psykologprofesjonens hjelpeløse holdning i møte med menneskefiendtlige samfunnstrender.

Debatt
Publisert
1. november 2022

For meg er det fundamentalt at enhver som møter meg som profesjonell, kjenner seg ivaretatt og ikke dømt.*

Faksimile av Etikkpanelet i septemberutgaven
Debatt
Publisert
1. november 2022

Jeg utfordrer Psykologforeningen: Vi trenger flere avtalespesialister og delfinansiering av psykologer uten avtale for at utviklingstraumatiserte skal få hjelpen verken kommune eller sykehus har kapasitet til å gi.  

Personer som går inn og ut av karuselldører
Debatt
Publisert
25. oktober 2022

Folkeopplysningens siste episode presenterte en rekke problematiske påstander om effekten av psykoterapi.

Faksimile fra NRKs "Folkeopplysningen"
Debatt
Publisert
25. oktober 2022

Den nye opptrappingsplanen for psykisk helse kan ikke ha som hovedmål å bygge ut enda mer behandling.* 

Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2022

Personlighetsfokusert terapi tilbyr en god introduksjon til integrativ behandling av personlighetsproblemer, men blir for entydig og lemfeldig i sin omgang med psykoanalytiske begreper og teori.