Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
3. mai 2021

Når gikk terapien min over til å bli noe privat og ikke­terapeutisk?

Fra praksis
Publisert
6. april 2021

Kroppen uttrykker noe av det som rører seg i sinnet. Når studentene blir oppmerksomme på dette, hjelper det dem å bruke hele seg i møte med klienten. 

Fra praksis
Publisert
6. april 2021

Tidlege traume viklar seg inn i barnet si utvikling på komplekse måtar. Metoden Child-Parent Psychotherapy gir oss høve til å få fram barnet si stemme samtidig som vi jobbar med auka tryggleik og utviklingstøtte i omsorgsrelasjonen.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2021

«Hvorfor tror jeg ikke på det du sier?»

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
1. desember 2020

Jeg har alltid tenkt at man ikke skal sende bort et barn som har problemer – man skal ta det til seg.

Fra praksis
Publisert
2. november 2020

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

Fra praksis
Publisert
1. oktober 2020

Hvordan skal jeg jobbe med et barn jeg vet skal dø?

Fra praksis
Publisert
3. mai 2020

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

Fra praksis
Publisert
1. april 2020

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

Fra praksis
Publisert
1. april 2020

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

Sider