Du er her

Fra praksis

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2020

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2020

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2020

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

Fra praksis
Publisert
3. februar 2020

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

Fra praksis
Publisert
3. februar 2020

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

Fra praksis
Publisert
2. januar 2020

Skam er et dårlig utgangspunkt for å leve godt med sykdom. Kanskje det aller dårligste. 

Fra praksis
Publisert
2. september 2019

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

Fra praksis
Publisert
1. august 2019

Få kaller seg atferdsanalytiker i dag, men prinsipper fra atferdsanalysen er vel verdt å ta vare på.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2019

Det er oppsiktsvekkende at den samme populasjonen som ble antatt å ha behov for tvungen behandling bare måneder tidligere, nå har frivillig kontakt med behandlingstilbudet.

Fra praksis
Publisert
3. juni 2019

Klinikere ser seg ofte blind på dysfunksjon i møte med unge personer med vedvarende psykose. Recoverybevegelsens vektlegging av livsmestring gir et nødvendig korrektiv til dette.

Sider