Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
1. februar 2021

«Hvorfor tror jeg ikke på det du sier?»

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
1. desember 2020

Jeg har alltid tenkt at man ikke skal sende bort et barn som har problemer – man skal ta det til seg.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
2. november 2020

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2020

Hvordan skal jeg jobbe med et barn jeg vet skal dø?

Fra praksis
Publisert
3. mai 2020

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

Fra praksis
Publisert
1. april 2020

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

Fra praksis
Publisert
1. april 2020

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

Fra praksis
Publisert
3. februar 2020

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

Fra praksis
Publisert
3. februar 2020

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

Fra praksis
Publisert
2. januar 2020

Skam er et dårlig utgangspunkt for å leve godt med sykdom. Kanskje det aller dårligste. 

Sider