Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
28. mars 2023

Eksponeringsterapi for OCD passer ikke for alle. Derfor trenger vi mer fleksible løsninger, skriver Gilad Beck.

Fotografi av mann med briller mot hvit bakgrunn
Fra praksis
Publisert
1. mars 2023

Emosjonell neglekt er altfor lite belyst i faglitteraturen. Mangelfull omsorg har store negative konsekvenser og er viktig for klinikere å kjenne til.

Illustrasjon av barnehånd som strekker seg mot uro
Fra praksis
Publisert
30. januar 2023

I behandling av depresjon med ketamin er tverrfaglighet og terapeutisk prosess sentrale elementer

Illustrasjonsbilde av sprøyteinjekson i overarm
Fra praksis
Publisert
30. januar 2023

Veiledning fra sexolog og innspill fra brukere har spilt en viktig rolle i utviklingen av tilbudet til pornoavhengige ved Blå Kors i Oslo

Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Et brev fra en forelder som har utøvd vold, til barnet som har vært utsatt for volden, kan være et viktig terapeutisk verktøy. Det viser erfaringer fra modellen Avklaringsprosess etter vold og overgrep (AVPO).

Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Kjernen i palliasjonssamtalen er å hjelpe pasientar med faktisk å leve til livets slutt.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Kriteriebasert diagnostikk av schizofreni orienterer behandlere bort fra pasienten og psykosens fenomenologi. 

Bilde av Pål Gjerden
Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Gjennom klinisk og systemrettet arbeid kan psykologer bidra til økt aksept for at det skal være lov til å elske den man vil.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Gruppebehandling for personer med komplekse traumelidelser og ruslidelse er utfordrende, men kan gi pasienten innsikt i at symptomene inngår i et komplekst samspill.

Fra praksis
Publisert
25. november 2022

Single-Session Family Therapy (SSFT) som en nyttig arbeidsmetode i familievernet: kunnskapsgrunnlag og kliniske erfaringer.

Sider