Du er her

Nr. 4 2017 - Psykologer som ledere

Nyheter
Publisert
3. april 2017

Det er gode samarbeidsforhold i sjukehusa, meiner administrerande direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen.

Forskningsnotiser
Publisert
3. april 2017

En nylig publisert studie fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen viser at autonomi bidrar positivt til både egne og andres jobbresultater.

Forskningsnotiser
Publisert
3. april 2017
Forskningsnotiser
Publisert
3. april 2017
Politikk, psykisk helse og samfunn
Publisert
3. april 2017
Publisert
3. april 2017

Det er ikke et rettssikkerhetsproblem hvis ofre i overgrepssaker ikke blir trodd, mener advokat Siv Hallgren, som nå skal lede Gjenopptakelseskommisjonen.

Nyheter
Publisert
3. april 2017

I Prestesaken gikk Den rettsmedisinske kommisjon og retten god for en sakkyndigerklæring om fornærmede som nå får stryk av eksperter. Advokat Trygve Staff (bildet) mener at rettsprosessen kan ha ført til justismord.

Nyheter
Publisert
3. april 2017

Fagfolk må får større innflytelse på organisering av pasientbehandlingen. I dag er det lang vei opp til de som tar avgjørelser i sykehusene, mener streikeleder i Psykologforeningen Rune Frøyland.

Nyheter
Publisert
3. april 2017

Psykologforeningen mener psykisk helsevern bør være rammefinansiert, og får politisk støtte fra SV, KrF og Ap.

Intervju
Publisert
3. april 2017

Vi må vite hva vi ikke vet. Det gjelder også for terapeuter, mener forfatter Siri Hustvedt.

Fagessay
Publisert
3. april 2017

Når vi refererer til psykiske tilstander i motsetning til somatiske, befinner vi oss midt i sinn-kropp-problematikken som har ridd vestlig filosofi i årevis.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. april 2017

Relasjonsorientert ledelse er anerkjent som en god og effektiv måte å lede på. Gir dette psykologer særlig gode forutsetninger for å lede?

Oppsummert
Publisert
3. april 2017

Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

Fra Arkivet
Publisert
3. april 2017
Debatt
Publisert
3. april 2017

Psykologi er etter min mening ikke en begrepsmessig og metodisk velfundert enhetlig vitenskap. Det kan også reises tvil om faget kan være en empirisk vitenskap og danne grunnlag for en profesjonell praksis.

Debatt
Publisert
3. april 2017

Norsk psykologforening bør holde flere kurs i distriktene.

Debatt
Publisert
3. april 2017

Er det mulig å være ekte til stede for pasientene når kravene om mer gjennomstrømming er så styrende i helseforetakene?

Debatt
Publisert
3. april 2017

Slik har vi jobbet med Prestesaken.

Debatt
Publisert
3. april 2017

Takk til Psykologtidsskriftet for artiklene om Prestesaken.

Debatt
Publisert
3. april 2017

Det bekymrer meg om Psykologtidsskriftet lar hensynet til nyanser i den offentlige diskurs vike til fordel for spennende titler eller dramatiske vinklinger.

Debatt
Publisert
3. april 2017

Resirkulert feilinformasjon, tregt byråkrati og lukket, inhabil saksbehandling hindrer i skrivende stund kvalifiserte helsearbeidere fra ELTE i å bidra med psykiske helsetjenester i Norge. Samtidig vokser pasientkøene.

Debatt
Publisert
3. april 2017

Andenæs, Kjøs og Tjersland bør være mer varsomme i sin omtale av de minste barna.

Debatt
Publisert
3. april 2017
Ledelse
Publisert
3. april 2017
Anmeldt
Publisert
3. april 2017

En tegneserie som er en dystopisk novelle. Et dataspill som ser verden fra et spedbarns perspektiv. Pushwagners «Soft City» og Krillbites «Among the sleep» utfordrer oss til å tenke annerledes. Er det derfor de er så skremmende?

Anmeldt
Publisert
3. april 2017

Sissel Gran formidler utbryternes historier om samlivsbrudd med hjertevarme og empati både for dem som går – og dem som blir forlatt.

Anmeldt
Publisert
3. april 2017

Boken beveger seg i spennet mellom normalpsykologi og patologi.