Du er her

Leder

Leder
Publisert
1. oktober 2020
Leder
Publisert
3. februar 2020

Vi trenger kanskje ikke en egen folkehelseminister. Men feltet fortjener en politiker som brenner for feltet. 

Arbeid, utdanning og psykisk helse
Publisert
2. januar 2020

Både arbeid og utdanning er vel verdt å satse på. Men sammenstillingen av de to arenaene gjør hovedsatsningen unødvendig diffus.

Leder
Publisert
2. desember 2019
Leder
Publisert
1. november 2019

Nærmere 50 år med en beskyttet psykologtittel har vist seg som god pasientkommunikasjon her til lands: Folk har klare forventninger til psykologers kompetanse, og profesjonen er underlagt et strengt lovverk. Dette er god nok grunn til ikke å gjøre endringer i dagens tittelbruk, vil mange mene.

Leder
Publisert
1. oktober 2019
Leder
Publisert
1. september 2019
Leder
Publisert
1. august 2019

Solidaritet utgjør vår sosiale vev gjennom livet, på tvers av generasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstager, mellom myndighetene og befolkningen, mellom nasjoner. Og denne sosiale veven er helt avgjørende for vår psykiske helse.

Folkehelse
Publisert
1. juli 2019

Regjeringen ønsker å hjemle psykologkompetansen også i folkehelseloven. 

Leder
Publisert
1. juni 2019

Jevnlig hører vi fra behandlere om tidspresset i psykisk helsevern. Det er derfor langt fra gitt at man kan sette seg ned og gi rom for at den enkelte skal komme til orde, ja, finne ordene.