Du er her

Nr. 1 2006 - Læring i praksisfellesskap

Reportasje
Publisert
1. januar 2006

Psykologer spiller en viktig rolle for Leger Uten Grenser, og behovet øker stadig.

Oppsummert
Publisert
1. januar 2006
Oppsummert
Publisert
1. januar 2006
Debatt
Publisert
1. januar 2006
Debatt
Publisert
1. januar 2006
Debatt
Publisert
1. januar 2006
Leserne spør
Publisert
1. januar 2006
Leserne spør
Publisert
1. januar 2006
Leserne spør
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. januar 2006
Teoretisk artikkel
Publisert
1. januar 2006

Læring er en sosial aktivitet der kunnskap skapes i dialog mellom mennesker. Men studentens evne til autonomi og ansvar for egen læring står også sentralt i en profesjonsutdanning. En modell på tre ulike mestringssoner i læringsmiljøet presenteres.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. januar 2006

Å forstå depriverte barns umodne lek som regresjon og som kommunikasjon kan åpne for nye muligheter i terapi med barn. Betydningen av å møte en regressiv tilstand, i stedet for å tolke den, illustreres gjennom utdrag fra en terapi.

Originalartikkel
Publisert
1. januar 2006

Tidsavgrenset psykoterapi med barn innebærer at felles fokus og antall terapitimer avtales på forhånd med barn og foresatte. Målet er at barnet skal bli bedre i stand til å uttrykke sine følelser og behov, og utvikle nye mestringsstrategier.

Originalartikkel
Publisert
1. januar 2006

Innsatte i fengsler har høy forekomst av psykiske lidelser. Isolasjon i sikkerhetscelle er en alvorlig psykisk belastning. Hvordan forebygge bruk av dette tvangsmiddelet?

Fagessay
Publisert
1. januar 2006

Psykiske lidelser koster anslagsvis Norge 100 milliarder kroner per år, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, trygdeutgifter og behandling. Det tilsvarer drift av fire norske forsvarsbudsjetter i året.

Fra praksis
Publisert
1. januar 2006

Lærings- og mestringssentrene innen spesialisthelsetjenesten arbeider for at pasienter skal lære mer om hvordan de kan håndtere tilværelsen som kronisk syk i ulike faser av sykdommen. Psykologisk kunnskap er svært etterspurt.

Nyheter
Publisert
1. januar 2006

– Norske psykologer må kunne mer om menneskerettighetene. De er helt nødvendige tillegg til våre fagetiske regler, sier psykolog Nora Sveaass. Hun ble nylig valgt til nytt medlem i FNs torturkomité, som skal overvåke at torturkonvensjonen ikke brytes.

Leger Uten Grenser
Publisert
1. januar 2006

Psykolog Anne Vikan fra Tromsø har siden midten av november ledet Leger Uten Grensers psykologiske krisehjelpsarbeid i Pakistan. Hun behandler pasienter med mentale traumer i byen Bagh i det pakistansk-kontrollerte Kashmir.

Reisebrev
Publisert
1. januar 2006

Behandlingen av psykiske lidelser er svært mangelfull i Afghanistan. Metodene er til dels brutale og umenneskelige, og ofte basert på religiøs overtro og ritualer. Vestlige bistandsorganisasjoner driver nå systematisk opplæring av både leg og lærd.

Kommentar
Publisert
1. januar 2006
Oppsummert
Publisert
1. januar 2006
Debatt
Publisert
1. januar 2006
Bokanmeldelse
Publisert
1. januar 2006
Kommentar
Publisert
1. januar 2006
Nyheter
Publisert
1. januar 2006
Leserne spør
Publisert
1. januar 2006
Vel å merke
Publisert
1. januar 2006