Du er her

Nr. 9 2005 - Aldring og depresjon

Intervju
Publisert
1. september 2005

«Sissel Gran har etablert seg som en fagperson mange lytter til, en psykolog som er dristig og tør bruke media og eksponere seg som fagperson på nye måter», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Debatt
Publisert
1. september 2005
Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

I hvilken grad kan ungdommers utviklingsforløp påvirkes av ytre hendelser? Trine Waaktaar har studert hvordan negativ og positiv ytre påvirkning virker inn på ungdommers atferd over tid.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

Laumann dokumenterer at det å oppholde seg i naturen kan redusere stress og ha en rekke gode helseeffekter, som bedre oppmerksomhet og konsentrasjon, og mer positive følelser.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

Helgeland viser at det er viktig å se på psykiske lidelser i et utviklingsmessig langtidsperspektiv, og vektlegger betydningen av sosiale, kulturelle og kjønnsrelaterte faktorer i utviklingen av personlighetsforstyrrelser.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

Det er primært de følelsesmessige relasjonene og den komplekse samspillsdynamikken mellom mennesker som befordrer forandring, utvikling og psykologisk vekst, skriver Holgersen, som argumenterer mot å nedtone språkets betydning.

Oppsummert
Publisert
1. september 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. september 2005
Originalartikkel
Publisert
1. september 2005

Hensikten med denne artikkelen er å gi et estimat på utbredelsen av depressive symptomer blant middelaldrende og eldre i Norge. Dessuten drøftes sammenhengen mellom alder og depresjon.

Fagartikkel
Publisert
1. september 2005

To metoder for å måle de samme personlighetstrekkene sammenliknes i denne studien. Den ene baserer seg på testskårer fra NEO PI-R, konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Den andre går ut på å be personer om selv å angi skårer som gjenspeiler deres personlighet.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2005

Vi trenger en bredere psykologisk ramme for å forstå mennesker med autisme. I dag er behandling og forskning ofte for enkel og smalspektret, uten å ta hensyn til viktige psykologiske og kontekstuelle variabler.

Fagessay
Publisert
1. september 2005

For hundre år siden, da psykologien var ung i Norden, oppsto det første nordiske fagtidsskrift for psykologisk forskning. Tidsskriftet skulle dekke det økende behov for informasjon om «resultaten af forskning på själslifvets olika områden».

Fra praksis
Publisert
1. september 2005

Dagbehandling har sin berettigelse for barn med så store atferdsvansker at andre former for tiltak ikke er tilstrekkelig. Familiens løsninger og ressurser er viktige. Derfor kombineres miljøterapi med en familieterapeutisk tilnærming.

Intervju
Publisert
1. september 2005

Sissel Gran driver «søndagsskole» i moderne kjærlighet. I Aftenpostens spalter, i bokform, gjennom foredrag og en kort periode som tv-terapeut. Den første vinneren av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap understreker at hun har stor sympati for par som strever.

Fra praksis
Publisert
1. september 2005
Intervju
Publisert
1. september 2005

Bjørnar Olsen er psykolog, forlagsredaktør og assisterende redaktør i Tidsskriftet. Som forlagsmann tar han stilling til hvilke temaer som blir satt på agendaen gjennom bokutgivelser. Vi har spurt ham om hva han er opptatt av akkurat nå, hva forfattere vil skrive om for tiden, og hva fagfolk faktisk kjøper og leser.

Reisebrev
Publisert
1. september 2005

I et land preget av fattigdom og sult er mental helse et flyktig begrep, lavt på prioriteringslisten. Men også her arbeider psykologer. Dette er en reiseskildring fra psykisk helsevern i Malawi.

Kommentar
Publisert
1. september 2005
Debatt
Publisert
1. september 2005
Doktorgrad
Publisert
1. september 2005
Oppsummert
Publisert
1. september 2005
Bokessay
Publisert
1. september 2005

Ifølge biskop Rosemarie Köhn og psykolog Susanne Sønderbo viser debatten om homofilt samboende presteskap at gudstro kan føre til giftig hat, selvforakt og undertrykkelse. Slik risikerer de å diagnostisere sine meningsmotstandere.

Kommentar
Publisert
1. september 2005
Nyheter
Publisert
1. september 2005

NRKs TV-aksjon 23. oktober 2005 går til FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – sitt internasjonale arbeid mot vold mot kvinner. FOKUS har knyttet til seg 64 utvalg og organisasjoner, blant annet Psykologforeningens kvinne- og mannspolitiske utvalg.

Vel å merke
Publisert
1. september 2005
Leserne spør
Publisert
1. september 2005
Publisert
1. september 2005