Du er her

Nr. 9 2012 - Gjennom filmlinsen – Ungdom, identitet og selv

Publisert
5. september 2012

Etter nesten 40 år med tvangslidelser fikk Klara Valsvik terapi som virket. – Det er som å bli født på ny. Men det er vondt å tenke på alt jeg gikk glipp av.

Intervju
Publisert
5. september 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2012
Debatt
Publisert
5. september 2012

Blikket på diagnoser og juss er det enkleste ved Breiviksaken. Vi bør snakke mer om og med sinte unge menn, og om hvilket debattklima vi vil ha.

Debatt
Publisert
5. september 2012
Debatt
Publisert
5. september 2012

I juliutgaven av Tidsskriftet kritiserer journalist og forfatter Øyvind Strømmen et tidligere innlegg fra min side i en debatt med Arne Klyve. Han starter dessverre med å feilsitere meg.

Debatt
Publisert
5. september 2012

I august-nummeret av Tidsskriftet har Tor-Johan Ekeland et engasjerende bidrag til psykologenes selvforståelse. På ett punkt mener jeg Ekeland gjør en feilslutning.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Psykologforeningen må bli en aktiv forskningspolitisk aktør både for å oppfylle sitt eget prinsipprogram og for å bidra til bedre psykiske helsetjenester. Derfor bør forskning være hovedsatningsområde i neste landsmøteperiode.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Mens det er uakseptabelt å gi uttrykk for rasisme, homofobi og kjønnsdiskriminering, er det helt legitimt å uttrykke negative holdninger om aldring.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Psykiske lidelser er sykdommer som må behandles, på samme måte som når du må sy igjen et åpent sår eller gipse en brukket legg.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Regjeringen svikter. Fastpsykolog er en god løsning, men kall det folkepsykolog.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Vi aksepterer at flere og flere blir satt utenfor arbeidslivet, uten å stille kritiske spørsmål om hvorfor, og hvordan vi kan forhindre det.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Fastpsykologordning er et godt initiativ, men det er en del utfordringer med forslaget.

Debatt
Publisert
5. september 2012

Kan hende er det kjoerlighetens mange nyanser som gjør mindfulness så allmenngyldig. Vi må diskutere hvordan mindfulness kan kombineres med mer tradisjonell psykologisk intervensjon

Debatt
Publisert
5. september 2012
Doktorgrad
Publisert
5. september 2012
Doktorgrad
Publisert
5. september 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2012

Pasienter med schizofrenilidelse har en svært avvikende opplevelse av seg selv og sin identitet. Dette gjør dem utsatt for å utvikle depresjon og selvmord.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2012

Folk i sør frykter mer enn nordlendingene å bli ensom som pensjonist. Osloborgere er aller mest pessimistiske.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2012
Leserne spør
Publisert
5. september 2012
Leserne spør
Publisert
5. september 2012
Vel å merke
Publisert
5. september 2012

Nok en gang har Dan Olweus vært i USA for å motta en høythengende internasjonal pris.

Vel å merke
Publisert
5. september 2012

Faglig og sosialt treff for psykologer onsdag 10. oktober kl. 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2.

Vel å merke
Publisert
5. september 2012
Vel å merke
Publisert
5. september 2012
Fagbulletin
Publisert
5. september 2012

Norge er fjellrikt og en prøvelse for friluftsinteresserte personer med høydeskrekk. Kan et kurs- og gruppebasert behandlingsopplegg i fjellet gi dempet angst og økt mestringstro?

Originalartikkel
Publisert
5. september 2012

Tilværelsen som Idol-finalist er et glitrende eventyr, så lenge det varer. Men nesten alle deltakere våkner opp en dag til erkjennelsen av at det var en kortvarig og urealistisk drøm. Ikke alle er like godt rustet til å håndtere dette.

Publisert
5. september 2012

Forebyggende arbeid er en livsforbedrende og kostnadseffektiv tilnærming til psykiske helseproblemer. Denne intervensjonsstudien dokumenterer at et undervisningsprogram styrker elevers kunnskap om psykisk helse og kunnskap om hjelpeapparatet. Læringseffekten er til stede etter 12 måneder.

Publisert
5. september 2012

Å etablere en god dialog med risikoutsatte ungdommer kan være en utfordring for helsepersonell. Vi har erfart at filmkurs er en nyttig terapeutisk metode for å fremme dialog og styrke de unges evne til selvrefleksjon.

Publisert
5. september 2012

Siden Freuds tid har traumer og klientens traumehistorie stått sentralt i psykologisk teori og praksis. Men hvordan bearbeides traumatiske opplevelser ved at vi snakker om dem?

Publisert
5. september 2012

Gjennom flere TV-dokumentarer ga han seerne et rått og direkte innsyn i behandling av tvangslidelser, og tente håp blant mennesker med årelange plager. Nå skal Bjarne Hansen sørge for at behandlingen blir tilgjengelig i hele landet.

Tidsskriftets beste fagartikkel
Publisert
5. september 2012

Etter at de skrev fjorårets beste fagartikkel, tok det litt av for Hanne Braarud og Dag Nordanger. Akkurat slik de ønsket.

Publisert
5. september 2012

Jeg hadde kjent en dødsangst jeg aldri kan få forklart. Jeg er så glad for at jeg har opplevd en slik angst. Den ga meg motivasjon til å søke hjelp, gjennomgå hjelp.

Skrivetips
Publisert
5. september 2012

Når flere adjektiver står foran samme substantiv, skal det ofte være komma mellom dem: en gammel, god regel.

Fra Arkivet
Publisert
5. september 2012
Leder
Publisert
5. september 2012
Kommentar
Publisert
5. september 2012
Publisert
5. september 2012
Debatt
Publisert
5. september 2012
Psykologi og samfunn
Publisert
5. september 2012

Stadig flere av oss blir stadig eldre, og det blir relativt færre i såkalt produktiv alder, også i produksjonen av omsorg. På toppen av dette ser omsorg ut til å miste status, særlig blant gutter. Hvem skal ta seg av oss når vi blir gamle?

Doktorgrad
Publisert
5. september 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2012
Nevropsykologisk forsking på ungdom
Publisert
5. september 2012

Kvifor er det så mange unge som med vilje skadar seg sjølv? Linn Toril Fikke har fått snusen av noko som kan vera kimen til eit delsvar. For det har ho fått utmerkinga Årets doktorgrad 2011.

Nyheter
Publisert
5. september 2012

Kravene i spesialistutdanningen ble i fjor strengere. Men påbudet med standard veiledningskontrakter fungerer etter hensikten, mener Psykologforeningen.

Leserne spør
Publisert
5. september 2012
Kommentar
Publisert
5. september 2012
Vel å merke
Publisert
5. september 2012