Du er her

Nr. 6 2004 - Marte Meo i veiledning og behandling

Debatt
Publisert
1. juni 2004

Fra en relasjonsorientert psykoanalytisk synsvinkel blir det å sammen utforske og skape intersubjektiv erfaring ansett som et vesentlig behandlingsmål. Samtidig vil det oftest være komplekse barrierer i både pasient og terapeut som må gjøres til gjenstand for undersøkelse og bearbeides for å nå målet.

Debatt
Publisert
1. juni 2004
Nyheter
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2004
Teoretisk artikkel
Publisert
1. juni 2004

Analyser av video-opptak av samspillet mellom omsorgsperson og barn danner utgangspunkt for veiledning og behandling. Terapeuten balanserer mellom å formidle ideer og gi rom for at den andre får reagert på informasjonen.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juni 2004

Mennesker med Asperger syndrom kan profittere på psykoterapi. Dette forutsetter spesiell tilrettelegging av terapien.

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2004

I Norge har atferdsanalyse en sterk posisjon i behandling av mennesker med utviklingshemming og autisme. Samtidig er det sterke negative holdninger til atferdsanalysen. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å endre denne tilnærmingens renommé?

Fagessay
Publisert
1. juni 2004

Det har vært hevdet at all angst er en avledning av dødsangsten. Men er frykt for døden virkelig et universelt fenomen? I vårt fag møter vi forskjellige syn på dette spørsmålet.

Oppsummert
Publisert
1. juni 2004
Fra praksis
Publisert
1. juni 2004

I mediene diskuteres kvaliteten av sakkyndiges vurderinger. Psykologer tar stilling i vanskelige saker med alvorlige følger for foreldre og barn. Trenger vi en retts-psykologisk kommisjon?

Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Debatt
Publisert
1. juni 2004
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004
Konferanse
Publisert
1. juni 2004

Konferansen om tvang i psykisk helsevern i Oslo ble et sterkt møte mellom pasienter, pårørende, fagfolk og myndigheter. Ingunn Øye fra Aurora foreslo at helsevesenet oppretter stillinger som «brukerlærere». – En god idé, sa Finn Aasheim fra Sosial- og helsedirektoratet.

Nyheter
Publisert
1. juni 2004
Leserne spør
Publisert
1. juni 2004
Vel å merke
Publisert
1. juni 2004