Du er her

Nr. 10 2020 - Kommer jeg til å dø?

Leder
Publisert
1. oktober 2020
Publisert
1. oktober 2020

Mens han forsket på norske Afghanistan-veteraners psykiske helse, begynte Andreas Espetvedt Nordstrand å tvile på påstanden om at det er naturstridig å ta liv.

De som vedtar at Norge skal delta i krigsoperasjoner, må ikke under kommunisere hva det faktisk kan innebære, mener militærpsykolog Andreas Espetvedt Nordstrand. Foto: forsvaret
Behandling i psykisk helsevern
Publisert
1. oktober 2020

Ekspressbehandling mot angst og tvang er et eksempel på vår tids patologi, mener psykologspesialist. Firedagersmodellen er ingen «kvikk fiks», svarer psykologiprofessor Bjarne Hansen.

Intervju
Publisert
1. oktober 2020

– Skam overvinnes gjennom praksis, ikke innsikt, sier Janina Fisher. Hun mener at lek og nysgjerrighet bør spille en større rolle i terapirommet.

Fra praksis
Publisert
1. oktober 2020

Hvordan skal jeg jobbe med et barn jeg vet skal dø?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. oktober 2020

Ledere ved DPS døgnenheter, dagsentre og samlokaliserte boliger oppgir at de har god kunnskap om brukernes rett til å stemme ved valg. De rapporterer imidlertid om mindre kunnskap om rett til tilrettelegging for valgdeltagelse, og at tilrettelegging ofte var avhengig av pasientens eget initiativ.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. oktober 2020

Vi må vite hva som gjør at barn og unge er fornøyde med behandlingen de får. Og vi må vite hva som gjør at foreldre er fornøyde, da de har en avgjørende rolle for om barnet får tilgang til behandling.

Oppsummert
Publisert
1. oktober 2020

Hva er det gode liv? En ny studie tyder på at en del av svaret ligger i hvilke forventninger man har til fremtiden: Står det vennlige møter for tur, eller vil jeg bare bli avvist og ekskludert nok en gang?

Debatt
Publisert
1. oktober 2020

Det er unektelig mange mennesker der ute som har et problematisk forhold til skam. Men betyr dette at all skam er negativ?

Skammens funksjon
Publisert
1. oktober 2020

Fra et utviklingsperspektiv er skam en nødvendig del av barnets selvutvikling.

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. oktober 2020

Den kontekstuelle modellen gjør virkelig «døren høy og porten vid» for en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste.

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. oktober 2020

Absurd framstilling av åtferdsteori.

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
1. oktober 2020

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Diagnostisering
Publisert
1. oktober 2020

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2020

Her var det bare å finne fram markeringspennen.

Klassikeren
Publisert
1. oktober 2020

Virginia Axline: Play Therapy (1969)

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2020

Forfatteren deler generøst av sin kunnskap fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Men boka mangler et blikk på oppdatert forskning og menneskerettigheter.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2020

Forfatteren oppfordrer til monotasking, i motsetning til multitasking, i en bok som gir et godt innblikk i deler av japansk kultur.