Du er her

Nr. 5 2020 - Etter korona

Arnhild Lauveng
Publisert
3. mai 2020

Koronakrisen kan føre til mer tvangsbehandling og flere selvmord, mener Psykologforeningens nye visepresident.

Nyheter
Publisert
3. mai 2020

Langvarig økt arbeidsledighet som følge av koronakrisen gir grunn til bekymring for befolkningens psykiske helse. Men noen som har måttet sette ned tempoet, klarer seg bedre enn før.

Seksuelle overgrep
Publisert
3. mai 2020

Overgriperen var ikke en i familien. Det var en som offeret hadde tillit til.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2020

Det er fortsatt mye vi ikke vet om sammenhengen mellom seksuelle overgrep i barndommen og senere arbeidsuførhet. Denne studien ser på om forhold ved overgrepet og overgriperen kan øke sannsynligheten for arbeidsuførhet.

Fri assosiasjon
Publisert
3. mai 2020

Hvordan kan to kropper finne hverandre, to nervesystemer koble seg på hverandre, når de faktisk ikke er der sammen? 

Fra praksis
Publisert
3. mai 2020

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

Debatt
Publisert
3. mai 2020

Det eksisterer en selvinnlysende eksistensiell forskjell mellom å kommunisere nærhet, omsorg og kjærlighet mellom mennesker i samme rom og å gjøre det via en skjerm. 

Derfor
Publisert
3. mai 2020
Sakkyndighet
Publisert
3. mai 2020

Tiden er inne for å gi plass til opplæring i psykologfaglig sakkyndighetsarbeid og rettspsykologi i profesjonsutdanningen.

Selvmord
Publisert
3. mai 2020

Det kjentes som et tungt lodd som sakte ble senket ned gjennom magesekken. Kunne jeg bruke erfaringen på en meningsfull måte? 

Debatt
Publisert
3. mai 2020

Det kan være ubehagelig å utfordre toneangivende fagfolks «fakta», men det er nødvendig. 

Selvmordsforebygging
Publisert
3. mai 2020

Kontekst og pasientens særegne behov er viktigere enn standardiserte krav. 

Psykologtidsskriftet
Publisert
3. mai 2020

Som eier har vi gjort grep som vil beholde den gode, uavhengige journalistikken og samtidig øke den faglige tyngden. 

Fra arkivet: 1984
Publisert
1. mai 2020

Selve lagringen av informasjon på en PC er enklere enn de rutiner man tidligere har benyttet med kartotekkort og journaler.

Intervju
Publisert
3. mai 2020

Bipolar lidelse er biologisk i sin opprinnelse, men kjennes psykologisk, sier psykolog og forfatter Kay Redfield Jamison. 

Klassikeren
Publisert
3. mai 2020

Sigmund Freud og Joseph Breuer: Studies on Hysteria (1895)

Anmeldt
Publisert
3. mai 2020

Hvordan vi skal møte mennesker som lider, er ikke verdinøytralt.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2020

Veiledet internettbehandling gir håp om enda bedre psykologhjelp i fremtiden.