Du er her

Nr. 11 2010 - Sentralstyret foreslår: Mastere inn i Psykologforeningen

Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2010
Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2010

Nær en av tre med kroniske ryggplagver har også en psykisk lidelse, ifølge en norsk studie.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2010

Fireåringar er påvist å bruka ironi flittig i ein ny kanadisk studie.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2010

Jo meir du forsøker å undertrykka tankar om ei handling eller ein ting du kjenner lyst overfor, desto meir glupsk vil du kasta deg over det når du først får sjansen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2010

Ei enkel endring av kropshaldning endrar hormonnivået i løpet av minuttar. Slik blir folk bokstaveleg tala mektigare.

Debatt
Publisert
5. november 2010

Sentralstyret foreslår for landsmøtet at vi endrer kriteriene for medlemskap i foreningen, og inviterer som medlemmer de som har psykologiutdanninger på høyt nivå, og som er del av psykologprofesjonen i resten av verden.

Debatt
Publisert
5. november 2010

Forslaget om å utvide medlemskriteriene i Norsk Psykologforening vil fra et fagforeningsperspektiv bety å sage av den grenen vi sitter på. Et slikt vedtak vil undergrave Psykologforeningens posisjon som fagforening.

Debatt
Publisert
5. november 2010

Masterforeningen i Psykologi ser med glede på at Psykologforeningens sentralstyre åpner for at mastere i psykologi skal kunne søke om medlemskap. Men formuleringen i forslaget til landsmøtet om begrensninger i stemmeretten er uheldig.

Debatt
Publisert
5. november 2010

Fortsatt har vi ikke fått svar på hvilke fordeler medlemmene i Psykologforeningen har av å inkludere nye grupper i foreningen. Vi mener foreningen skal fortsette å være både en fagforening og en faglig forening – uten nye faggrupper som medlemmer.

Debatt
Publisert
5. november 2010

Det ville vært en stor unnlatelsessynd dersom Norsk Psykologforening ikke påpekte at det er sider ved dagens studier som kan være modne for revisjon.

Debatt
Publisert
5. november 2010
Debatt
Publisert
5. november 2010
Vel å merke
Publisert
5. november 2010

Under overskriften «Er norsk samfunnspsykologi for tannløs?» vil vi arrangere en serie møter i 2010 og 2011.

Vel å merke
Publisert
5. november 2010

Velkommen til møte i Seniorforum 60+ torsdag den 25. november kl. 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2.

Leserne spør
Publisert
5. november 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. november 2010
Originalartikkel
Publisert
5. november 2010

I spesialistoppgaver i klinisk psykologi finner vi gode eksempler på forskning og tjenesteutvikling i en praktisk kontekst. Men ofte ville den metodemessige kvaliteten enkelt kunne forbedres.

Originalartikkel
Publisert
5. november 2010

Ni av ti norske psykologer anvender tester, men det er stor forskjell mellom fagdisiplinene. Yngre psykologer bruker flere tester enn eldre psykologer, mens menn og eldre psykologer i større grad forvisser seg om at metodene er kvalitetssikret.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2010

Fra yttersiden ser rusvaner bare ut til å ødelegge. Men i individets livsverden finnes enkle situasjonelle forklaringer på hvorfor rusepisoder skjer. Bygging av mestringstillit er et behandlingsprogram som tar utgangspunkt i personens egne forklaringer.

Fagbulletin
Publisert
5. november 2010

De utrolige årene (DUÅ) er et veldokumentert behandlingsprogram for utagerende barn. Det har positive resultater for mange, men ikke alle. Blant annet har barn som har mødre med liten utdanning, dårligere fremgang på Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) enn andre barn.

Organisasjonspsykolog på Politihøgskolen
Publisert
5. november 2010

Hun er født i Halden, har studert psykologi i Haifa og har kunnskaper om sju–åtte språk. Bakgrunnen gir Sarah Abraham ballast i arbeidet med å gjøre rekrutteringen av norske politifolk mer mangfoldig.

Psykologer i media
Publisert
5. november 2010
Strid om opptakskriterier ved psykologutdanningene
Publisert
5. november 2010

Gerd Kvale (bildet) trekker seg som dekana ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Begrunnelsen er behovet for å skape ro i organisasjonen etter strid om opptaksordningen til psykologutdanningen.

Debatten rundt opptakskriterier
Publisert
5. november 2010

Om Profesjonsrådet skal ha noen eksistensberettigelse, så må rådene det gir, følges, mener Siri Gullestad. Hun frykter at vi ellers kan ende opp med et supperåd.

Reportasje
Publisert
5. november 2010

– Vi kan ikke på noe nivå bestemme ting for utdanningsinstitusjonene. De er autonome, sier Guri Bakken i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonene er i sin fulle rett til å unnlate å følge råd fra et profesjonsutvalg

Fra praksis
Publisert
5. november 2010

Som et «klar, ferdig, gå» ledsager fagprosaen samfunnets praksis, enten dette er barnehage, skole, arbeidsliv eller helsevesenet. Og da blir fagformidling et dypt moralsk prosjekt.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. november 2010

På grunn av demografiske endringer vil demens i årene som kommer, berøre stadig flere av oss både klinisk og privat. I kombinasjon med eldrebølgen representerer demens en stor utfordring både for velferden og folkehelsen. Her følger en hurtiginnføring i feltet.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. november 2010

– Hvor mange negative tanker hadde du i går? Hvor ble det av dem? Adrian Wells stiller spørsmålet til 340 psykologer på kongress i Oslo. Det er måten vi takler tankene på, ikke tankene i seg selv, som gir problemer, mener han.

Kronikk
Publisert
5. november 2010
Debatt
Publisert
5. november 2010
Debatt
Publisert
5. november 2010
Kommentar
Publisert
5. november 2010
Landsmøtet 2010
Publisert
5. november 2010

Tor Levin Hofgaard (bildet) er mest stolt over at de politiske partiene nå har gjort Psykologforeningens satsing på lavterskeltilbud til sitt. Men foreningen skal bli en mer synlig samfunnsaktør, sier han, og ber om tre nye år som president.

Landsmøtet 2010
Publisert
5. november 2010

Hvem er de, og hva brenner de for? På de følgende sidene presenterer kandidatene seg selv.

Opptak til profesjonsstudiet
Publisert
5. november 2010

Profesjonsstudiet i Trondheim står foran sin største revisjon på femten år. Fremtidens studenter skal tas opp direkte fra videregående skole, og instituttlederen vil at de skal føle seg som psykologer under opplæring fra dag én i studiet.

Forsøksordningen i Akershus og Telemark
Publisert
5. november 2010

Psykologer som deltar i sykmeldingsforsøket, sykmelder lite,viser en foreløpig evalueringsrapport fra NAV.

Åpent rundt inkludering av masterne
Publisert
5. november 2010

Mastere med høy kompetanse bør kunne bli medlemmer i Psykologforeningen, foreslår Sentralstyret. Signaler fra noen av foreningens medlemmer gir håp om en reflektert og saklig diskusjon i på landsmøtet i Sandefjord 24. til 26. november.

Vel å merke
Publisert
5. november 2010
Leserne spør
Publisert
5. november 2010
Kommentar
Publisert
5. november 2010