Du er her

Nr. 10 2014 - Barns fornemmelse for brudd

Debatt
Publisert
5. oktober 2014

Debatter om diagnoser blir for ofte preget av overfladisk drøfting med hovedvekt på begrensninger med diagnoser.

Debatt
Publisert
5. oktober 2014

Foreldre bør som hovedregel få innsyn i bekymringsmeldinger sendt til barnevernet.

Debatt
Publisert
5. oktober 2014
Debatt
Publisert
5. oktober 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014

God ledelse og støtte fra kolleger gjør arbeidstakerne mer robuste.

Ferskvare
Publisert
5. oktober 2014
Ferskvare
Publisert
5. oktober 2014
Ferskvare
Publisert
5. oktober 2014
Ferskvare
Publisert
5. oktober 2014
Ferskvare
Publisert
5. oktober 2014
Leder
Publisert
5. oktober 2014
Publisert
5. oktober 2014

Statsminister Erna Solberg (H) ønsket seg fastpsykologer. Dukker noen av dem opp i statsbudsjettet?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2014

Når voksne personer deler sine erfaringer med å ha vokst opp med å bo i «to hjem», er stikkordene oppfølging over tid, steforeldre som ressurspersoner, følelsen av å ha to foreldre, samt fleksibilitet og forutsigbarhet i samarbeidet mellom foreldrene.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2014

Psykolog Atle Austad mener at klienten Viggo Kristiansen kan være uskyldig dømt. Det blir bråk av sånt.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2014

Psykolog Atle Austad får kritikk, men flere eksperter forsvarer psykologens rett til å uttale seg om skyldspørsmålet i dommen mot Viggo Kristiansen.

Intervju
Publisert
5. oktober 2014

Som fireåring kunne hun ikke skåne moren mot overgrep i et krigsherjet Berlin. Som krisepsykolog gav Renate Grønvold Bugge råd og hjalp en hel nasjon etter 22. juli.

Fagessay
Publisert
5. oktober 2014

Terapeuter møder patienter med stort lidelsestryk. Indføling resulterer ofte i med-lidenhed, når den professionelle empati ikke er tilstrækkeligt udviklet.

Notis
Publisert
5. oktober 2014

Stor interesse for diagnosedebatt

Fri assosiasjon
Publisert
5. oktober 2014

Hvor lett er det, som fersk psykolog, å utfordre når den terapeutiske selvtilliten svinger? Er det ikke tryggere å bare lytte?

Fagessay
Publisert
5. oktober 2014

Psykologien er blitt det individuelle sjelslivets fagforening.

Leserombudet
Publisert
5. oktober 2014
Debatt
Publisert
5. oktober 2014
Derfor
Publisert
5. oktober 2014
Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2014
Kronikk
Publisert
5. oktober 2014

Hvorfor er det slik at vi pårørende aldri blir inkludert, men allikevel blir tatt for gitt når ingen andre kan stille opp?

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014
Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2014

Er det rom for klinisk autonomi i et psykisk helsevern med stadig økt fokus på effektivitet og pasientgjennomstrømning?

Oppsummert
Publisert
5. oktober 2014

Mye står på spill når barn tas fra foreldrene og plasseres i fosterhjem eller på barnehjem. Hendelsen kan være traumatisk for alle involverte. Ny grunnforskning gir viktig innsikt til aktører som arbeider med barn innenfor en rettslig kontekst.

Ferskvare
Publisert
5. oktober 2014
TEATER
Publisert
5. oktober 2014

Et drømspill er fortsatt et gåtefullt teaterstykke. I Calixto Bieitos tolkning har det blitt en intens og medrivende reise i menneskenaturen.

Anbefalt
Publisert
5. oktober 2014
Bok
Publisert
5. oktober 2014

Det er vanskelig nok å være foreldre til barn som er tilnærmet lik en selv. Hva da når eplet faller langt fra stammen?

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2014

Denne boka om utmattelse, Energityvene, har med det aller meste, og manglar likevel den poengterte og integrerte bodskapen.

Klassikeren
Publisert
5. oktober 2014

Av og til kan møtet med ein tekst bli skjebnesvanger. Gregory Bateson ga meg eit nytt språk, skriv Tor-Johan Ekeland, som er førstemann ut i vår stafettspalte Klassikeren.

BOK
Publisert
5. oktober 2014

Klokt og nyttig om holdninger og praksis, men uklar og utdatert presentasjon av det teoretiske grunnlaget.

Anmelderi:
Publisert
5. oktober 2014

Det er ikke noe galt i at psykologer skriver velmenende om andre kollegers bøker. Men interessant eller spennende lesning blir det sjelden.

Forfatterintervju
Publisert
5. oktober 2014

For en biolog kan psykisk uhelse blant annet forklares med tiden det tar for genene å tilpasse seg et nytt miljø.

Minneord
Publisert
5. oktober 2014
Publisert
5. oktober 2014