Du er her

Nr. 3 2007 - Forebygging hos ungdom

Reportasje
Publisert
28. februar 2007

Foreldrenes psykiske helse er av stor betydning for barn. Historien til en nybakt mor eller far bør vi lytte nøye til, og empatisk kommunikasjon er et godt redskap, mener Anne Vaglum.

Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Oppsummert
Publisert
28. februar 2007

Vi vet mye om hva som er aggressive handlinger. Men vi vet mindre om hvorfor enkelte mennesker ikke reagerer voldelig, selv om mange andre gjør det i samme situasjon.

Debatt
Publisert
28. februar 2007
Debatt
Publisert
28. februar 2007
Debatt
Publisert
28. februar 2007
Debatt
Publisert
28. februar 2007
Debatt
Publisert
28. februar 2007
Debatt
Publisert
28. februar 2007
Forskningsnotiser
Publisert
28. februar 2007

Myndighetene ønsker å tilby nærmiljøbasert psykisk helsevern til barn og unge, men det er gjort lite systematisk forskning på nytten.

Forskningsnotiser
Publisert
28. februar 2007

Behandling av rusmisbrukere med benzodiazepiner foregår uten dokumentert effekt.

Forskningsnotiser
Publisert
28. februar 2007

Effekten av brev og telefonkontakt, tverrfaglege team og ulike beskyttande tiltak for pasienten er så langt ikkje dokumentert.

Forskningsnotiser
Publisert
28. februar 2007

Vel 2600 brukere ved døgnenheter innenfor psykisk helsevern rapporterer et forbedringspotensial ved flere sider av tjenesten de mottar.

Vel å merke
Publisert
28. februar 2007
Vel å merke
Publisert
28. februar 2007

Psykologistudentenes hjelpeaksjon arrangeres fra 19. til 25. mars, og i år går pengene til Blå lys, landsforeningen for seksuelt misbrukte.

Vel å merke
Publisert
28. februar 2007
Vel å merke
Publisert
28. februar 2007
Vel å merke
Publisert
28. februar 2007
Vel å merke
Publisert
28. februar 2007
Redaksjonelt
Publisert
28. februar 2007
Testartikkel
Publisert
28. februar 2007

A-cope er et måleinstrument som kartlegger hvordan ungdommer mestrer problemer. Instrumentet er velegnet for å måle endringer etter intervensjoner, for eksempel skoleprogrammer.

Originalartikkel
Publisert
28. februar 2007

I Tromsø har man gått egne veier i helsetilbudet for ungdom. Tjenestene er lokalisert der ungdommen er, og inkluderer nå psykologisk bistand.

Kasusstudie
Publisert
28. februar 2007

Barn med Asperger syndrom profitterer på psykoedukative metoder og tilrettelegging av miljøet, og kan også ha nytte av tilrettelagt individualterapi. Barna trenger hjelp til å kompensere for vanskene med organisering og mental fleksibilitet i dagliglivet.

Originalartikkel
Publisert
28. februar 2007

Ein ny norsk studie viser at eldre med Downs syndrom har omtrent like god adaptiv fungering som yngre. Førekomsten av demens var òg lågare enn dei fleste internasjonale studiar har vist. Funna kan bidra til eit meir optimistisk syn på Downs syndrom.

Publisert
28. februar 2007

Undersøkelser ved Universitetet i Tromsø viser at en av tre studenter hadde følt behov for hjelp for et sosialt eller psykisk problem, men unnlatt å søke hjelp for dette. En internettbasert tjeneste er opprettet for å bedre ivareta studentenes psykiske helse.

Fagessay
Publisert
28. februar 2007

Hvordan kan behandling av rusavhengighet utformes i samsvar med myndighetenes krav om faglig forsvarlige tjenester? Fagområdet bør kjenne sin besøkelsestid, og ta fatt på de faglige utfordringer dette medfører.

Oppsummert
Publisert
28. februar 2007
Empatisk kommunikasjon
Publisert
28. februar 2007

Altfor mange føler at de ikke blir sett og hørt i møtet med norsk helsevesen. Positiv psykologi og en doktorgrad om empati inspirerte Lisbeth Brudal til å utvikle en metode for empatisk kommunikasjon.

Reportasje
Publisert
28. februar 2007

Et lite «kredittkort» med huskeliste i lomma på de ansatte skal bidra til gode møter med pasienter og pårørende.

Psykologer i media
Publisert
28. februar 2007
Organisasjonspsykolog i Shell
Publisert
28. februar 2007

Han tek meg fast i handa og sender ein varm og sjarmerande smil. «Bølgesurfar, næringslivsleiar og privatpraktiserande psykolog som får meg til å kjenna meg inkludert og godteken med det same. Dette intervjuet må bli bra,» tenker eg.

«Streikegeneralen» Rune Frøyland
Publisert
28. februar 2007

Psykolog og fagsjef ved Østbytunet, visepresident i Psykologforeningen, forhandlingsleiar i Akademikerne helse, og no også streikeleiar. Rune Frøyland har mange hattar å sjonglera.

Oppsummert
Publisert
28. februar 2007
Oppsummert
Publisert
28. februar 2007

Selvskading er et stort problem for pasienter med ustabil eller «borderline» personlighetsforstyrrelse. Et nytt behandlingsprogram kan være til hjelp.

Kronikk
Publisert
28. februar 2007
Debatt
Publisert
28. februar 2007
I margen
Publisert
28. februar 2007

En undersøkelse foretatt blant ca. 2000 personer i Umeå i Sverige viser at de med tenner har bedre hukommelse enn de uten.

Forskningsnotiser
Publisert
28. februar 2007

Kunskapssenteret legger jevnlig ut rapporter som sammenfatter resultatene av forskning innenfor psykisk helsevern. Månedens forskningsnotiser inneholder noen eksempler. De fullstendige rapportene er tilgjengelige på www.helsebiblioteket.no

Lyman C. Wynne er død
Publisert
28. februar 2007

Psykiater, psykolog og professor ved University of Rochester, New York, Lyman C. Wynne er død, 83 år gammel.

Kommentar
Publisert
28. februar 2007
Kommentar
Publisert
28. februar 2007
Pris til Psykiatrien i Vestfold HF
Publisert
28. februar 2007

Årets akuttpsykiatripris gikk til psykologspesialist Arne Repål og psykiater Helge Øi fra Psykiatrien i Vestfold HF.

Carl-Martin Borgens 90-årsjubileum
Publisert
28. februar 2007

Carl-Martin Borgen er en av pionerene innenfor norsk psykologi. Lørdag 17. februar ble han hedret med en stor jubileumsfest i Den Norske Forfatterforenings lokaler i Oslo.

Yngre Psykologers Utvalg
Publisert
28. februar 2007

Yngre Psykologers Utvalg fortsetter å arrangere psykologtreff under overskriften «å utfordre psykologrollen».

Kort om
Publisert
28. februar 2007

Alle har plikt til å møte i retten dersom man blir innkalt som vitne, også psykologer.

Vel å merke
Publisert
28. februar 2007