Du er her

Nr. 2 2022 - En stemme som bærer

Aktuelt
Publisert
31. januar 2022

To likeverdige vinnere – Camilla Bärthel Flaaten og Siv Hilde Berg – tildeles første utgave av Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme».

Evidensbasert praksis
Publisert
31. januar 2022
Fra praksis
Publisert
31. januar 2022

Implementering av ny metodikk i klinikk kan være en krevende prosess. I psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen har vi implementert et DBT-team, og dette er vår historie om denne prosessen.

Fagessay
Publisert
31. januar 2022

Gjennom to artikler rekonstrueres Ellinors liv og familiens reaksjon på hennes psykopatologi. I den første artikkelen ble søkelyset rettet mot Ellinors livshistorie. I denne artikkelen vil jeg redegjøre for Ellinors sykdomshistorie og lobotomiene hun undergikk.

Knut og Ellinor Hamsun, 1944 (ukjent)
Fagessay
Publisert
31. januar 2022

Interessen er en sentral drivkraft i våre liv. Hva slags betydning har den egentlig?

Foto av baby med lekerangle. Foto: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / NTB
Fra praksis
Publisert
31. januar 2022

En grundig gjennomgang av fem journaler der pasienten hadde tatt sitt liv under innleggelse i akuttenheter, avdekket funn som kan være relevante for klinisk praksis og det pågående revisjonsarbeidet av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. januar 2022
Etikkpanelet
Publisert
31. januar 2022
Illustrasjon
Kronikk
Publisert
31. januar 2022

Som pasient undres jeg om behandlerne har tatt inn over seg at pasientene ofte leser journalnotatene som blir skrevet om dem. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
31. januar 2022

Psykologforeningen er en pådriver for bemanning når pasientene trenger det 

Debatt
Publisert
31. januar 2022

ISDTPs forsvarere synes å mene at kritiserte forhold ved metoden i hovedsak skyldes feil bruk og misforståelser. Det blir for lettvint.  

The Temptation of Christ on the Mountain / Duccio di Buoninsegna / Wikimedia Commons
Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2022
Bokessay
Publisert
31. januar 2022

Håndtering av psykososiale utfordringer og krisepsykologi har fått en særlig aktualitet med pandemien. Dessverre er denne nyutgivelsen blitt for faglig substansløs til å utgjøre et vesentlig bidrag.

Minneord
Publisert
31. januar 2022