Du er her

Nr. 11 2007 - Kognitiv miljøterapi

Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Oppsummert
Publisert
3. november 2007

Kan man bli «avstumpet» av videospill med mye vold? Ny forskning tyder på det.

Oppsummert
Publisert
3. november 2007

Vi misliker det som distraherer oss, selv om vi ikke er klar over at vi har blitt distrahert.

Debatt
Publisert
3. november 2007
Debatt
Publisert
3. november 2007
Bokanmeldelse
Publisert
3. november 2007
Nyheter
Publisert
3. november 2007

… over landsmøteperiodens viktigste gjøremål for ulike utvalg og avdelinger i Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
3. november 2007

Norsk Psykologforening hadde 4603 vanlige medlemmer per 1. januar 2007, mot 3868 per 1. januar 2004. Innkludert 862 studentmedlemmer er det totale medlemstallet 5465.

Nyheter
Publisert
3. november 2007

Utdanningsavdelingen har holdt høy aktivitet i landsmøteperioden – ikke minst takket være kraftig økning i bevilgningene fra staten.

Nyheter
Publisert
3. november 2007

De offisielle regnskapene viser at Psykologforeningens økonomiske stilling er god.

Nyheter
Publisert
3. november 2007

Tidsskriftet kontaktet tre lokalavdelinger og ba dem komme med en ros og en ris til sentralstyre og ledelse. Vi spurte også hvilken landsmøtesak som særlig engasjerer.

Leserne spør
Publisert
3. november 2007
Leserne spør
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007
Redaksjonelt
Publisert
3. november 2007
Teoretisk artikkel
Publisert
3. november 2007

Kognitiv miljøterapi i et erfaringslæringsperspektiv gir pasientene trening i å se sammenhengen mellom situasjon, tanker og følelser, og ferdigheter i problemløsning. Utgangspunktet er et normalpsykologisk perspektiv på psykiske lidelser og terapeutisk endring.

Originalartikkel
Publisert
3. november 2007

Gruppearbeid har en sentral plass i moderne pedagogikk, samtidig som mange studentgrupper har samarbeidsproblemer. Hvilken betydning har studentenes ambisjonsnivå for gruppenes fungering?

Originalartikkel
Publisert
3. november 2007

Det er fremdeles lite kunnskap om sysselsetting og faktorer forbundet med arbeid hos personer med schizofrenidiagnose. Denne studien undersøkte andelen pasienter som hadde lønnet arbeid, trygd eller sosial stønad som hovedinntektskilde i 2000 og 2004.

Originalartikkel
Publisert
3. november 2007

Rettleiing etter Marte Meo-metoden kan skape større merksemd omkring vanskeleg tolkbare uttrykk og kjensler til menneske med demenslidingar. Det kan føre til betre samspel mellom pasient og omsorgsgjevar.

Fra praksis
Publisert
3. november 2007

Bruk av fantasifulle historier og metaforer kan bidra til at klienter ser sine problemer i et nytt lys. Hva er sentrale elementer i effektiv metaforbruk?

Ny redaktør i Tidsskriftet
Publisert
3. november 2007

Pål Johan Karlsen (32) er ny redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Han vil gi Tidsskriftet større karisma. – Med så mye bra innhold, ønsker jeg større innflytelse og gjennomslagskraft for Tidsskriftet, sier han.

Kunstpause
Publisert
3. november 2007
Endringsfokusert rådgivning
Publisert
3. november 2007

Mannen bak metoden Endringsfokusert rådgivning – Motivational Interviewing – William R. Miller, var i november 2006 gjest og hovedforedragsholder på Stiftelsen Bergensklinikkenes jubileumskonferanse. Tidsskriftet fikk møte ham til intervju.

Første leder ved BUP Stokmarknes
Publisert
3. november 2007

Psykolog Kari Anne Kjekshus kom til Vesterålen i 1973. I Håndbok for Studenter fra Universitetet i Oslo hadde hun lest at «Studenter frarådes på det bestemteste å ta utdanningen, da det ikke vil bli arbeid å få som psykolog».

Psykologer i media
Publisert
3. november 2007
Intervju
Publisert
3. november 2007

Ingen profesjon vet best hele tiden, mener Olav Nyttingnes. For tiden lærer han faglig aller mest av personer med brukererfaring.

I margen
Publisert
3. november 2007

Du trenger ikke være syk, selv om du hører stemmer eller ser ting andre ikke ser.

Kommentar
Publisert
3. november 2007
Oppsummert
Publisert
3. november 2007
Fra praksis
Publisert
3. november 2007

Datoen er 9. desember 2006. Jeg sitter på Gardermoen på vei til Sør-Afrika, nærmere bestemt Cape Town. Jeg skal besøke familie som har bosatt seg på en vingård.

Kronikk
Publisert
3. november 2007
Debatt
Publisert
3. november 2007
Kommentar
Publisert
3. november 2007
Kommentar
Publisert
3. november 2007
Landsmøtet 2007
Publisert
3. november 2007

Kommunepsykologer, prinsipperklæring, lønn, hus og rusreformer: Psykologforeningens president og visepresidenter gir et innblikk i det de ser som de viktigste sakene i de siste tre årene. Kall det gjerne en landsmøteberetning i miniatyr.

Tidsskrift jubilerer
Publisert
3. november 2007

Psykologistudentar ved Universitetet i Oslo nyttar naiviteten sin for alt den er verdt. Til no har det resultert i 60 innhaldsrike årgangar av tidsskriftet Impuls.

Leserne spør
Publisert
3. november 2007
Vel å merke
Publisert
3. november 2007