Du er her

Nr. 1 2016 - Hevn

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2016
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2016
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2016
Leder
Publisert
5. januar 2016
Publisert
5. januar 2016

Jon Morgan Stokkeland er opptatt av følelser de fleste av oss ønsker å skyve under teppet.

Parterapi
Publisert
5. januar 2016

Velkommen inn i kjærlighetslaboratoriet til ekteparet Gottman.

Fra Arkivet
Publisert
5. januar 2016
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2016
Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. januar 2016

Hevnfølelser er kanskje mer vanlige enn vi liker å tenke på. Sjelden har hevn og kamp for oppreisning blitt beskrevet mer inntrengende og medrivende enn i Heinrich von Kleists novelle om Michael Kohlhaas. En nærlesning av Kleists to hundre år gamle tekst viser hvordan fortellingen kan ha klinisk relevans i dag.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2016

Familievernet regnes vanligvis ikke som en kriseinstans. Da Familievernkontoret i Sør-Rogaland gikk inn for å hjelpe familiene som var rammet av terroren 22. juli 2011, representerte dette en ny arbeidsform for instansen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. januar 2016

Freud og Nansen møttes aldri, men de leste hverandres nevroanatomiske studier på et tidspunkt der Nansen var verdensberømt, mens Freud måtte avbryte sin akademiske karriere og ble møtt med ringeakt i medisinske kretser. Mye tyder på at Freud hadde blandede følelser overfor Nansen.

Intervju
Publisert
5. januar 2016

Hadde du bare tatt deg et øyeblikk, og spurt meg om hvordan jeg har det. Hvordan jeg har hatt det, og hvordan jeg ønsker å ha det.

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2016

Pasient eller borger? Diskusjoner om begrepene belyser maktforhold, mener Anne Botslangen.

Debatt
Publisert
5. januar 2016

I dag ser vi en tilnærmet unison enighet om å satse på forebyggende arbeid og rask psykisk helsehjelp. Det er på tide å diskutere hva denne hjelpen innebærer og mulige betenkelige sider.

Debatt
Publisert
5. januar 2016

Det er på høy tid at psykososiale faktorer tas på alvor i psykologisk forskning.

Debatt
Publisert
5. januar 2016

I en vitenskapelig artikkel fra 2013 blandes Skinners teorier med hans privatliv på en måte som Skinner selv advarte mot, mener Per Holth.

Debatt
Publisert
5. januar 2016

Samliv og følelser har også en plass i studiet av store forskere.

Replikk til Overskeid:
Publisert
5. januar 2016

– Biografiene kan være underholdende nok, men de utgir seg vel ikke for å være vitenskapelige publikasjoner?

Debatt
Publisert
5. januar 2016

Endringer i psykologutdannelsen de siste årene har gjort at fremtidige psykologer ikke vil være fullt så nyttige i kommunene som de ellers kunne vært.

Debatt
Publisert
5. januar 2016

Tross 30 år som pårørende er det få gode møter med hjelpeapparatet å se tilbake på.

Derfor
Publisert
5. januar 2016
Kronikk
Publisert
5. januar 2016

Hva skal vi prioritere? De dårligste, de med litt lidelser, individet, eller hele befolkningen. Eller er det mest fremtidsrettet å gjøre alt på en gang?

Film
Publisert
5. januar 2016

Norsk psykososial forståelse av forbrytelser og rehabilitering gjør det vanskelig å lage en tradisjonell hevnfilm.

Bok
Publisert
5. januar 2016

God allmennopplysning om intelligens og om begrensningene ved intelligenstesting.

Bok
Publisert
5. januar 2016

Befriende lesning for helsepersonell som har erfart at «noe gikk galt».

Klassikeren
Publisert
5. januar 2016

Boka er skriven i eit klart humanistisk dynamisk grunnspråk. Men mest av alt er ho ein viktig studie av mikroprosessar, kommentert med stor klinisk visdom.

Fagessay
Publisert
5. januar 2016

Som 18-åring fikk Henrik Ibsen en uønsket sønn. Ibsen avviste mor og barn. Kan dette ungdomssviket ha gitt næring til de mange tragiske skjebner han ga sine diktede barn?

Ferskvare
Publisert
5. januar 2016
Anbefalt
Publisert
5. januar 2016