Du er her

Anmeldt

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
3. juni 2020

Gjennom rettsteiknar Ane Hems fortelling blir me vitne til kor stor vekt ei sakkunnigvurdering blir tillagt i ei barnevernsnemnd.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
3. juni 2020

Boken Alt som lever, må dø presenterer alternativer til en medisinsk forståelse av døden, men skaper distanse til temaet.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2020

Veiledet internettbehandling gir håp om enda bedre psykologhjelp i fremtiden. 

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2020

Hvordan vi skal møte menensker som lider, er ikke verdinøytralt.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
2. mars 2020

Politikere som Siv Jensen burde lese denne glimrende antologien om forebygging av ekstremisme.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
2. mars 2020

Meldeplikt til barnevernet gir et opplysende og forstemmende innblikk i hva som kan ligge til grunn for en bekymringsmelding til barneverntjenesten.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
3. februar 2020

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
3. februar 2020

Elisabeth Norman får en til å fundere over de uendelig mange måtene tanker og affekter er bundet sammen på.

Anmeldt
Publisert
2. desember 2019

Tirill Brenden Sæther og Peder Kjøs river ned murer mellom pasient og terapeut. Det rører.

 

Anmeldt
Publisert
2. desember 2019

Margaretha Dramsdal viser hvordan man kan få økt livskvalitet ved kronisk helsesvikt. Dessverre er en del av forslagene hennes ikke mulig å gjennomføre i et presset helsevesen.

Sider