Du er her

Nr. 12 2016 - Rus og psykisk helse

Leder
Publisert
1. desember 2016
Publisert
1. desember 2016

30 prosent av Argentinas befolkning lever under fattigdomsgrensen. – Å få flere ut av fattigdom vil i seg selv bedre den psykiske helsen radikalt, sier Diana Kordon.

Nyheter
Publisert
1. desember 2016

Stadig flere varslere møter negative reaksjoner og søker hjelp. Lærer Håkon Hubred klarte seg uten piller og psykolog.

Nyheter
Publisert
1. desember 2016

Fagfolk i rusfeltet støtter at rusavhengige skal få helsehjelp, ikke straff. Psykologspesialist Jon Siverts vil avkriminalisere tyngre narkotiske stoffer.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2016

Metakognisjoner kan være en viktig opprettholdende faktor i psykiske lidelser. Denne studien tyder på at metakognisjoner, unngåelse og sikringsatferd er sentralt ved kroppsdysmorfisk lidelse.

Fagessay
Publisert
1. desember 2016

Rusbehandling og psykologisk behandling er organisert hver for seg. Dette skaper problemer for pasienter med begge typer utfordringer.

Fagessay
Publisert
1. desember 2016

Rusproblemer og psykiske vansker forekommer ofte samtidig. Diagnoseintervjuet PRISM kan belyse hvilken av tilstandene som best forklarer pasientens plager.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2016

Når problemene tårner seg opp og ivrige hjelpere vil vise vei, kan det være lett å gå seg vill i en skog full av opplyste stier. Metodikk for prosessevaluering kan gjøre det lettere å finne veien.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2016

Tidlig samspillsveiledning styrker foreldrekompetanse hos mødre med rusmisbruk.

Forsknings­intervju
Publisert
1. desember 2016

– Man kan gjøre depresjonsbehandling mer effektiv hvis pasienter også får behandling for sine søvnvansker, sier Håvard Kallestad.

Fagessay
Publisert
1. desember 2016

Frafall fra ph.d.-programmene er høyere enn fra videregående skole. Tydeligere krav, retningslinjer og vurderingskriterier vil kunne bedre gjennomstrømmingen.

Fagessay
Publisert
1. desember 2016

I dagens debatt om en brukerorientert humanistisk vending i psykisk helsefeltet blir den tidlige Foucault igjen aktuell. Foucault ville vise at roten til å forstå psykiske fenomener ikke finnes i universelle medisinske begreper, men i refleksjonen rundt mennesket selv, skriver Line Joranger.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

Psykiske lidelser koster samfunnet 185 milliarder kroner i året. Det er på tide å satse stort.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

Hubred-saken skulle ha vært behandlet mye bredere fra starten av.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

Fylkesdirektøren i Hedmark påstår at jeg har fått en uforbeholden beklagelse. Den har jeg ennå ikke sett.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

For å redusere risikoen for at einslege mindreårige flyktningar ikkje får den helsehjelpa dei treng, må psykologar være villige til å strekke psykologrolla lenger enn vanleg.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

Artikkelen om selvmord på Psykologforeningens nettside er ment for folk flest.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

FOSAP og Bufdir mener delt omsorg ikke er til det beste for barna, til tross for omfattende forskning som viser det stikk motsatte.

Debatt
Publisert
1. desember 2016

Arbeiderpartiet mener det neste store helseløftet i Norge må handle om barn og unges psykiske helse.

Debatt
Publisert
1. desember 2016
Kronikk
Publisert
1. desember 2016

Ingen psykolog skal akseptere instrukser eller tankesett som er fremmede for profesjonen.

Anmeldt
Publisert
1. desember 2016

Boka formidler en kompleks forståelse av rusmiddelavhengighet, med vekt på nevrobiologiske prosesser.

Anmeldt
Publisert
1. desember 2016

Anlov P. Mathiesen beskriver bedre enn han forklarer korrupsjon på rusfeltet.

Klassikeren
Publisert
1. desember 2016
Anbefalt
Publisert
1. desember 2016

Denne boken bør være obligatorisk lesning.

Ferskvare
Publisert
1. desember 2016