Du er her

Nr. 8 2017 - Den lykkelige skilsmissen

Intervju
Publisert
4. august 2017

Finn Skårderud bruker Peter Fonagy som belegg for å være en levende og stemningsskapende terapeut.

Skilsmisse
Publisert
4. august 2017
Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

Grafisk designer Ida Christensen gjør håndlaget opprør mot den lykkelige skilsmissen.

Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

Ida Christensens anonyme tekster om foreldres skilsmisse uttrykker en sårhet, et sinne, og en tidvis lammende tomhet som fortsatt kommer og går i mitt voksne liv.

Kommentar
Publisert
4. august 2017

Utdrag fra et kunstprosjekt av Ida Christensen

Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

Det er den samtalen vi ikke orker å ta. Om den helt greie skilsmissen og de helt greie barna som ikke tør si hva foreldrenes samlivsbrudd kostet dem.

Intervju
Publisert
4. august 2017

For Peter Fonagy er terapi sosial læring. Den viktigste læringen skjer imidlertid utenfor terapiværelset, mener den britisk-ungarske professoren.

Nyheter
Publisert
4. august 2017

Psykologar kan ikkje førebygging, meiner helsepsykologiprofessor Arne Holte. Han har nokre gode poeng, svarer instituttleiaren ved NTNU i Trondheim.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. august 2017

Konversjonslidelser hos barn har få klare retningslinjer for behandling. Denne litteraturgjennomgangen gir en praktisk oversikt over behandlingsstudier og faktorer som kan påvirke bedring.

Forskningsnotiser
Publisert
4. august 2017
Fra praksis
Publisert
4. august 2017

Barn blir sjelden hørt i mekling etter samlivsbrudd. I meklingsmodellen Barn i mekling får barn selv gi sitt budskap til foreldrene.

Fra Arkivet
Publisert
4. august 2017
Fri assosiasjon
Publisert
4. august 2017

Dette er ikke standard tre timers utredning og ti timer med kognitiv terapi.

Fra praksis
Publisert
4. august 2017

Ved å være der småbarnsfamilier naturlig oppholder seg, er det enklere å nå gravide og småbarnsforeldre med psykologisk bistand.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Ingen er uberørt av foreldrenes samlivsbrudd. Samtalegrupper for skilsmissebarn (PIS) et er forebyggende tiltak som gir barna en følelse av å bli hørt.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Psykologforeningens fagsjef Andreas Høstmælingen argumenter leder psykologien på ville veier: Ved å gjøre alle plager til psykologiens anliggende, utvanner man faget og mister grepet om de forholdene der man kan gjøre en viktig forskjell.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Jan Smedslund formidler i marsutgaven av Psykologtidsskriftet et syn på psykologisk forskning og vitenskap som innebærer slutten for faget som universitetsstudium og akademisk profesjon.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Psykologtidsskriftets gjennomgang av Prestesaken dokumenterer feil og mangler i fremstillingen som politiet, retten og avisa Glåmdalen la til grunn.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Vi er ikke veldig genfokusert, slik Roar Fosse hevder i intervju i Psykologtidsskriftet.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Fra 1. september blir det slutt på at pasienter som motsetter seg bruk av skjerming, må vente i 24 timer før de får et vedtak de kan klage på. Det er en klar forbedring av dagens regelverk.

Debatt
Publisert
4. august 2017

Lærere må arbeide med elevenes psykiske helse gjennom relasjon og epistemisk tillit

Debatt
Publisert
4. august 2017
Anmeldt
Publisert
4. august 2017
Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

– Skilsmissen er så normalisert at den i liten grad berøres eksplisitt i barnelitteraturen.

Anmeldt
Publisert
4. august 2017

De færreste av oss lærte å snakke med ungdommer om normalpsykologi på studiet. Denne boken hjelper deg til å komme i gang.