Du er her

Nr. 9 2010 - Samlivsbrudd og tilknytning - Åtte anbefalinger

Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Psykologer i media
Publisert
5. september 2010
Intervju
Publisert
5. september 2010

Den som ikke har sett Arnstein Mykletun sitte foran datamaskinen, side ved side med en doktorgradskandidat under veiledning, og kjøre regresjonsanalyser i SPSS, peke og lytte og rette tekst, har til gode å se hans vakreste sider, sier Arne Holte.

Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2010

Forfatterne lykkes definitivt med å presentere en integrativ sosialpsykologi. Boken er praksisnær, og gir tallrike eksempler fra sosiale fenomener og politiske konflikter i verden i dag.

Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2010
Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2010

Elles friske tenåringar er mykje meir utsette for depresjon om dei brukar mykje tid på Internett.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2010

Å vera miljøvenleg kan faktisk ha negativ effekt på altruisme og etiske val, vise ein ny studie.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2010

Rikdomen som gjer oss i stand til å skaffa oss mange ting, ser samstundes ut til å kunna hemma evna vår til å gleda oss over dei same tinga.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2010

Gode minner om pappa kan gje betre stressmeistring hos menn.

Debatt
Publisert
5. september 2010

Etter flere års erfaring i arbeid med asylsøkere ved et migrasjonshelsesenter våger vi den påstanden at spesialisthelsetjenesten i en del tilfeller vegrer seg for å ta imot asylsøkere som pasienter.

Debatt
Publisert
5. september 2010

Heller enn å spre upresisheter om coachingbransjen, bør psykologene se etter seriøse aktører og hva vi kan tilby hverandre.

Debatt
Publisert
5. september 2010

I en tid da psykologien har blitt allemannseie, vil Psykologforeningen stå sterkere ved å representere autoriserte psykologer alene. Målet må være å inkludere psykologer som i dag velger å være organisert andre steder.

Debatt
Publisert
5. september 2010

Psykologforeningens ledelse har luftet noen underlige ideer med tanke på at den er en fagforening som skal fremme psykologprofesjonens interesser. Er det resultatet av en kvasidemokratisk idé om at «alle skal med» vi ser?

Debatt
Publisert
5. september 2010

Empirien tilsier at opptak fra videregående skole er mindre rettferdig enn den gamle ordningen, og det finnes heller ikke empirisk belegg for å hevde at det nye utdanningsløpet er bedre enn det gamle. Hvorfor endre det gamle?

Debatt
Publisert
5. september 2010

Folk med dårlig råd og lav utdanning har mest psykiske og fysiske problemer. De bør slippe lettere til hos avtalespesialistene, som gir det beste tilbudet.

Debatt
Publisert
5. september 2010
Leserne spør
Publisert
5. september 2010
Leserne spør
Publisert
5. september 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. september 2010
Teoretisk artikkel
Publisert
5. september 2010

Atskillelsen som barn utsettes for i forbindelse med samlivsbrudd, er i seg selv ikke avgjørende for deres senere psykiske helse. Mer betydningsfullt er hvorvidt de får oppleve at det nye omsorgsarrangementet gir muligheten for emosjonell trygghet.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. september 2010

Enslige mindreårige er den gruppen flyktninger som økte mest i fjor. På tross av dette vet vi lite om hvilke psykiske plager de har og hva slags hjelp de trenger.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2010

Tiltak for å overvinne språkbarrierer i offentlig sektor er helt nødvendig for å sikre minoritetsspråkliges grunnleggende rettigheter. En undersøkelse blant helsepersonell viser imidlertid at det hersker stor usikkerhet om når det skal benyttes tolk, og det er få rutiner for å sjekke tolkenes kvalifikasjoner.

Fagbulletin
Publisert
5. september 2010

Kan britiske normer brukes ved CCC-2-screening av språkvansker i Norge? En sammenligningsstudie viser at de to landenes persentilfordeling har samme mønster, men de er ikke helt ekvivalente.

Fra praksis
Publisert
5. september 2010

Systematisk bruk av telefon som kommunikasjonsform kan øke tilgjengeligheten til psykologisk behandling, og bidra til å forebygge frafall fra terapi.

PPT som kommunepsykologi i praksis
Publisert
5. september 2010

Ifølgje sentrale kjelder i Psykologforeningen skulle PPT vera ein søkkande skute for psykologar. Men vest i havet fann vi eit fulltalig mannskap med vind i segla, som dagleg losar elevar, lærarar og foreldre inn i tryggare farvatn.

Psykologer i media
Publisert
5. september 2010

Psykologer er til stede i mediene hver eneste dag, gjennom egne uttalelser og andres. Her er noen utvalgte klipp. Arne Olav L. Hageberg

Intervju
Publisert
5. september 2010

Vi har spurt Steinar Sunde, kursholder og psykologspesialist ved familievernkontoret i Molde, om litteratur og lesevaner.

Åse Gruda Skard-prisen 2010
Publisert
5. september 2010

Psykologer kan ligge våkne om natta, bekymret over den ene klienten som ikke blir bedre. Men få blir søvnløse over at gode tilbud bare når ut til en brøkdel av behandlingstrengende. Eller at altfor mange her i landet er passive mottakere av uføretrygd.

Kommentar
Publisert
5. september 2010

Psykologihyllene hos en velassortert bokhandel er et eneste hurrakor av «hjelp deg selv»- og «tenk positivt»-litteratur. En seier for åndløsheten?

Emosjonsfokusert parterapi
Publisert
5. september 2010

Tilknytningsteori er kartet over kjærlighetens landskap, mener Sue Johnson. Denne forståelsen ligger til grunn for hennes parterapi, som inspirerer norske terapeuter. Følg smertesporet, anbefalte Johnson på seminar i Tromsø.

Innspill
Publisert
5. september 2010

«Dere må kjempe dere frem i maktens korridorer, skrive i VG og snakke på TV. Bare på den måten kan dere ta hele samfunnet i behandling.»

Psykologi og samfunn
Publisert
5. september 2010

Ti år etter at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, er sykefraværet fortsatt like høyt. Nå trenger vi holdningsendringer både hos arbeidsgivere, arbeidstakere og fastleger.

Forsknings­intervju
Publisert
5. september 2010

Små metodiske forskjeller gir store forskjeller når en vil undersøke utbredelsen av ADHD. Forekomsten er kanskje lavere enn man har trodd.

Forskningsnotiser
Publisert
5. september 2010
Kommentar
Publisert
5. september 2010
Debatt
Publisert
5. september 2010
Kronikk
Publisert
5. september 2010
Kommentar
Publisert
5. september 2010
Profesjon i endring
Publisert
5. september 2010

Norske psykologar skal først og framst vera klinikarar, meiner leiaren ved Psykologisk fakultet i Bergen, Gerd Kvale. Dei andre områda vil ho overlata til psykologiutdanna masterar.

Opptak til profesjonsstudiet
Publisert
5. september 2010

Studenter til profesjonsstudiet i Bergen skal fortsatt tas opp fra årsstudiet i psykologi, har fakultetsstyret bestemt. – Ingen grunn til å endre opptakskriteriene, sier Svein Larsen, som tilhørte flertallet i styret. Dekana Gerd Kvale beklager avgjørelsen.

Vel å merke
Publisert
5. september 2010

Landets første ordning med ombud for personer med alvorlige psykiske lidelser er i gang i Oslo fra begynnelsen av august.

Leserne spør
Publisert
5. september 2010
Publisert
5. september 2010