Du er her

Nr. 4 2007 - Temanummer: Søvn og søvnproblemer

Reportasje
Publisert
10. april 2007

Ifølge Torkil Berge er grunnprinsippene for psykologisk behandling av søvnproblemer noe de fleste psykologer allerede kjenner godt.

Bokanmeldelse
Publisert
10. april 2007
Bokanmeldelse
Publisert
10. april 2007
Bokanmeldelse
Publisert
10. april 2007
Bokanmeldelse
Publisert
10. april 2007
Forskningsnotiser
Publisert
10. april 2007

Mobiltelefonar kan vera årsak til at menneske får auka stressnivå og dårlegare søvn. Nær ein av seks kan vera avhengig av verktøyet.

Forskningsnotiser
Publisert
10. april 2007

Ny forsking tyder på at behandling av kronisk insomni vil kunna gje store positive helseeffektar i samfunnet.

Forskningsnotiser
Publisert
10. april 2007

Ny forskning tyder på at søvnmangel får hjernen til å huske dårlig og prioritere lagring av ting det er knyttet negative følelser til.

Vel å merke
Publisert
10. april 2007
Vel å merke
Publisert
10. april 2007
Vel å merke
Publisert
10. april 2007
Vel å merke
Publisert
10. april 2007
Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007
Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007
Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvnproblemer er utbredt i befolkningen og blant pasienter i psykologisk behandling. Likevel tyder en undersøkelse blant 969 psykologer på at psykologer mangler viktig kunnskap om søvn og søvnproblemer.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvn styres både av oppbygget søvnbehov, av døgnrytmen og av livsstil. Ved søvnproblemer er adekvat informasjon og korreksjon av feilaktige oppfatninger viktig.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvnproblemer og søvnsykdommer er ofte oversett i klinisk praksis, til tross for at de skaper omfattende problemer og svekker livskvaliteten. Klinikeren må være i stand til å utrede og behandle søvnvansker, og eventuelt henvise videre til spesialist.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvnproblemer og psykiske lidelser ledsager og forsterker hverandre. Kunnskap om slike sammenhenger har stor betydning for behandlingstilbudet.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Foreldre med barn med søvnproblemer trenger ofte psykologisk rådgivning. I denne artikkelen formidles nyttige erfaringer fra klinisk praksis.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Færre enn 15 prosent av personer med søvnløshet blir fanget opp i helsevesenet, og disse får da primært sovemedisiner. Denne artikkelen viser relevansen av psykologisk kunnskap i vurdering og behandling av søvnproblemer.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Over en firedel av pasienter med Alzheimers sykdom har søvnforstyrrelser. Effektiv behandling av søvnvanskene kan redusere belastningen for pasienter og pårørende.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Utbredelsen av skiftarbeid har økt dramatisk de siste tiår. Dette kan ha konsekvenser for søvn og helse.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Drømming er en prosess med et komplisert sett av særtrekk som berører mange mentale prosesser. Både eksekutiv kognisjon, hukommelse, persepsjon og emosjon er berørt.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Noen mennesker plages av tilbakevendende mareritt i årevis. Her beskrives konkrete metoder som kan være til hjelp for dem.

Oppsummert
Publisert
10. april 2007
Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Rundt 15 prosent av befolkningen sliter med søvnen, og to tredeler av disse bruker sovemedisiner. – Dette er et område hvor psykologene virkelig har forsømt seg, sier direktør ved Folkehelseinstituttets divisjon for psykisk helse, Arne Holte.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Tolv år med søvnløshet har ikke fratatt henne drømmen om en morgen å våkne uthvilt – med vissheten om igjen å høre til blant de sovende.

Nikolaj Frobenius og Insomnia
Publisert
10. april 2007

Sjølv om han dekker vindauga med gardiner, tepper og tape, blir det alltid ei glipe der det nådelause lyset frå midnattssola finn fram til politimannen i senga. Den som syndar, søv ikkje.

Intervju
Publisert
10. april 2007

Vi har spurt Sara Aarseth, psykolog i Psykologbistand AS, om litteratur og lesevaner.

Kommentar
Publisert
10. april 2007
Ny forskningsenhet ved UiO
Publisert
10. april 2007

Med topp moderne utstyr og metoder skal et nytt forskningssenter ved Universitetet i Oslo gi kunnskap om barns utvikling. Spennende og nyttig for klinikerne, mener Annika Melinder.

Kronikk
Publisert
10. april 2007
Forskningsnotiser
Publisert
10. april 2007
Kommentar
Publisert
10. april 2007
Kommentar
Publisert
10. april 2007
Vel å merke
Publisert
10. april 2007