Du er her

Nr. 7 2014 - Historien som 22. juli-kommisjonen ikke fikk høre

Tor Wennerberg:
Publisert
2. juli 2014

Passer godt som en introduksjon til tilknytningsteori, men gir også muligheter til dypere forståelse.

Russ Harris:
Publisert
2. juli 2014

Boken presenterer en rekke verktøy. Som terapeut erfarer jeg at de fungerer i praksis med pasienter.

Anna Fiske:
Publisert
2. juli 2014

Dette er en effektivt illustrert fortelling om gruppeterapi, hvor historien drives av det som foregår i bilder, mellom linjene.

Bokanmeldelse
Publisert
2. juli 2014
Debatt
Publisert
2. juli 2014

Barnesakkyndige blir tillagt stor grad av etterrettelighet og kompetanse. Da må vi også være åpne for å bli kikket i kortene

Debatt
Publisert
2. juli 2014

De sakkyndige psykologene Espen Walstad og Olof Gøtestam bygger opp under skepsisen som rår mot sakkyndiges habilitet, nøytralitet og åpenhet.

Debatt
Publisert
2. juli 2014

Det er et stort problem hvis retningslinjene er utformet på et for tynt grunnlag og ikke tar tilstrekkelig hensyn til sentrale momenter i terapiforskningen.

Debatt
Publisert
2. juli 2014

Hvorfor skal bare psykologer ha rett til å anmelde psykologisk litteratur som også er skrevet for barn?

Debatt
Publisert
2. juli 2014
Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014

Å beherske flere språk reduserer risikoen for kognitiv svikt i alderdommen.

Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014

Hukommelsen er mer foranderlig enn tidligere antatt, viser ny forskning.

Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014

Mennesker som scorer høyt på IQ-tester, stoler mer på andre mennesker enn de som scorer lavt på de samme testene, viser ny forskning.

Leserne spør
Publisert
2. juli 2014
Leserne spør
Publisert
2. juli 2014
Vel å merke
Publisert
2. juli 2014
Vel å merke
Publisert
2. juli 2014

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2015.

Teoretisk artikkel
Publisert
2. juli 2014

Utviklingstraumer kan forstås som vedvarende eksponering for traumatisk stress kombinert med sviktende andre-regulering av affekt. For dem som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge, tilfører modellen «toleransevinduet» både forståelse og handlingsrom.

Originalartikkel
Publisert
2. juli 2014

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

Intervju
Publisert
2. juli 2014

Å ringe til foreldre som hadde mistet barnet sitt var en av de vanskeligste oppgavene Raymond Johansen (Ap) fikk etter terroranslaget. For første gang snakker han offentlig om partiets rolle i krisehåndteringen.

Reportasje
Publisert
2. juli 2014

Reflekterende familiesamtaler prøves for første gang ut i et norsk fengsel. Til applaus fra Justisdepartementet og Justiskomiteen.

Nyheter
Publisert
2. juli 2014

Hvem vet om Barnesakkyndig kommisjon har bidratt til å heve kvaliteten på sakkyndig arbeid? Det har regjeringen planer om å finne ut av i høst.

Skrivetips
Publisert
2. juli 2014

Det holder på å lage seg et skriftlig allmennspråk innenfor fagspråket, på siden av og forskjellig fra det vi alle bruker når vi snakker om været og hvordan vi har det. En sier «bruke», men skriver «anvende» og «benytte».

Fra Arkivet
Publisert
2. juli 2014
Leder
Publisert
2. juli 2014
Kronikk
Publisert
2. juli 2014

Vi bryr oss ikke nok om klimaendringene før virkningene berører oss direkte, men da er det trolig for sent. Er psykologi vitenskapen som kan vekke oss før tiden er ute, eller vil den bare gjøre oss mer handlingslammet?

Kommentar
Publisert
2. juli 2014

Alternativ medisin er big business. Som representanter for institusjonalisert skolemedisin må vi gjerne stille oss akademisk hoderystende til dette. Men da overser vi vårt eget bidrag til problemet.

Anki Gerhardsen:
Publisert
2. juli 2014

Det er tre år siden 22. juli forandret seg fra en dato til et åpent sår. Norge ble revet i stykker av en landsmann. Etterpå har mange forsøkt å diagnostisere tankene hans. Men kan det hende at han led av en kultursykdom?

Debatt
Publisert
2. juli 2014
Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014
Språkutvikling hos barn:
Publisert
2. juli 2014

Det er ikke nødvendigvis originaliteten ved forskningen som er drivkraften til Mari Vaage Wang.

Leserne spør
Publisert
2. juli 2014
Vel å merke
Publisert
2. juli 2014
Kommentar
Publisert
2. juli 2014

Som del av sin globale handlingsplan for psykisk helse har Verdens helseorganisasjon og medlemslandene påtatt seg et kollektivt ansvar for å redusere gapet mellom behovene for hjelp og tilbud.