Du er her

Nr. 3 2009 - Prestasjonsangst hos terapeuter

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Doktorgrad
Publisert
5. mars 2009

Pasienter med bipolar type I-lidelse har ofte manglende innsikt i egne symptomer.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2009

Sosiale faktorer er viktige for utvikling av spiseforstyrrelser hos unge kvinner.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Kan kroppsspråket avsløra sosioøkonomisk status?

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Et svært vellykket selvhjelpsprogram for panikklidelse via Internett ble nylig ble testet ved Universitetet i Bergen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Utvikling av autistiske karaktertrekk er relatert til høgt testosteronnivå under svangerskapen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Ungdommer som ser mest på seksuelt ladede tv-programmer, blir tidligere gravide.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Eldre mennesker er mindre optimistiske og mer realistiske.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Bare 17 prosent av ungdommene med betydelige emosjonelle plager har vært i kontakt med fagpersonell.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009

Schizofreni og bipolar lidelse deler genetiske årsaker. Det viser en stor svensk studie.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2009
Debatt
Publisert
5. mars 2009

Det er synd hvis kognitivpsykologene splitter faget og lar forsøkene på å fremheve sin egen påståtte overlegenhet føre med seg en nedvurdering av kollegers likeverdige praksis.

Debatt
Publisert
5. mars 2009

John Petter Fagerhaugs innsigelser mot mine påstander i forrige nummer kan kort oppsummeres med: «Hva er egentlig problemet (ditt) med tiden vi lever i?»

Debatt
Publisert
5. mars 2009

Den medisinske og psykiatriske forståelsen er bare av begrenset betydning i behandling av psykisk lidelse. Derfor må psykologisk fagkunnskap ta over forvaltningen av disse behandlingstilbudene.

Debatt
Publisert
5. mars 2009

Som fagpersoner har vi ukritisk sagt at vi skal hjelpe alle. Men hvis vi i spesialisthelsetjenesten ikke er klar på hvem vi skal og ikke skal hjelpe, er jeg redd kvaliteten på våre tjenester forringes.

Debatt
Publisert
5. mars 2009
Vel å merke
Publisert
5. mars 2009
Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 26. mars kl. 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Psykologforeningen skal kartlegge arbeidsforhold for psykologer i kommunene.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Det var stor stas da Katarzyna Barbara Tubylewicz Olsnes ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv i desember.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Årets oppgjør er et mellomårsopp-gjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om økonomi. I stat og kommune vil også offentlig tjenestepensjonsordning og AFP i offentlig sektor bli sentrale forhandlingstemaer.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009
Redaksjonelt
Publisert
5. mars 2009
Originalartikkel
Publisert
5. mars 2009

Psykoterapeutisk arbeid er krevende og skaper bekymringer av ulik art, ikke minst hos nybegynnere i faget. Vi var interessert i å lære mer om art og forekomst av bekymringer blant studenter som står på terskelen til sin første terapiopplæring.

Originalartikkel
Publisert
5. mars 2009

Reflekterende team er en populær veiledningsform i Norge, men vet vi om den bidrar til å gjøre terapeutene dyktigere? Hvordan foregår egentlig denne veiledningen, og kan metodens muligheter utnyttes bedre?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. mars 2009

Personer med en autismespektertilstand synes å være spesielt sårbare for å utvikle komorbide lidelser som angst og depresjoner, ADHD, tics, Tourette-syndrom, tvangslidelser og somatiske sykdommer. I lys av kunnskapen man har i dag, bør ikke de psykiske problemene betraktes som en del av autismen.

Oppsummert
Publisert
5. mars 2009

The ritualistic checking of weight and shape may intensify body size preoccupation and maintain disordered eating behaviours, such as purging or restrictive eating. The Body Checking Questionnaire is a brief self-report questionnaire designed to specifically assess body checking behaviours.

Fagessay
Publisert
5. mars 2009

Gode psykologfaglige tiltak er i størst mulig grad basert på en inngående forståelse av pasienten og dennes liv. Da er det ikke tilstrekkelig å avklare diagnose og konstitusjonelle forhold, vi må også få et grep om pasientens ubevisste subjektive virkelighet.

Møtet med psykisk helsevern
Publisert
5. mars 2009

Musikeren St. Thomas slet i årevis med psykiske problemer. Da han døde 31 år gammel, hadde han fått til sammen 52 brev med avslag fra psykologer i Oslo. Gjennom et minnefond ønsker foreldrene å bidra til et bedre helsetilbud for barn og unge.

Intervju
Publisert
5. mars 2009

Vi har spurt Sissel Gran, spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent, om litteratur og lesevaner.

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2009
Inspirerende organisasjonspsykolog
Publisert
5. mars 2009

Bildekunst, musikk og poesi kan gjøre ledere bedre, mener Stein M. Jåtten. I februar ble han hedret med Psykologforeningen Rogaland sin inspirasjonspris.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2009
Bokessay
Publisert
5. mars 2009

Hroar Klempe - førsteamanuensis i psykologi og tidligere musikkprofessor - problematiserer aksepterte sannheter om psykologiens historie, og trekker fram en rekke personer som har blitt skjøvet til side av den empiriske snøplogen som fosset frem i faget.

Kronikk
Publisert
5. mars 2009

Anne Skard, denne månedens kronikkforfatter, er spesialist i voksenpsykologi. Sammen med Peder Kjøs, Magne Raundalen, Marit Netland, Kjell Underlid og Ingunn Skre er hun invitert av Tidsskriftet som fast kronikør. Neste gang: Peder Kjøs.

Debatt
Publisert
5. mars 2009
Kommentar
Publisert
5. mars 2009
Kommentar
Publisert
5. mars 2009
Nyheter
Publisert
5. mars 2009

Legeforeningen vil trolig miste ansvaret for spesialistgodkjenningen for leger. Helseministeren vil stramme inn direktoratets adgang til å delegere godkjennings-myndighet til yrkesorganisasjoner. Hva har dette å si for Psykologforeningen?

Nyheter
Publisert
5. mars 2009

Det siste året har Psykologforeningen jobba spesielt med å samla og legga til rette relevant informasjon om juridiske spørsmål som vedkjem psykologar.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009