Du er her

Nr. 10 2010 - Gutten som ikke ville ete

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2010
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2010
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2010
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2010
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2010

Baksnakking kan vera positivt, i alle fall for den som sladrar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2010

Sjølv dårlege vanar kan ha sine gode sider, i alle fall for bananfluger.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2010

Utrygg tilknyting ved 15 månaders alder kan føreseia tidleg kjønnsmogning hos jenter.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2010

Augo følgjer teksten vidare sjølv om tankane vandrar av garde, men ikkje på same måten som når du får med deg det du les.

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2010

Å lese denne boka minner meg om dei aller artigaste fisketurane heime, der ein får mengder med fisk. Nokon fantastiske, og nokon heilt ukjende som eg kvir meg for å ta i.

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2010
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2010
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2010
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2010
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2010
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. oktober 2010
Originalartikkel
Publisert
5. oktober 2010

Ansatte i psykisk helsevern, studenter og lekfolk, er i stor grad samstemte om at selvmord ikke er akseptabelt. Samtidig tror overraskende mange på myten om at man ved å snakke om selvmord risikerer å øke selvmordsfaren.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. oktober 2010

Arild Nyquist har skrevet følsomme og presise portretter av seg selv som ung mann uten mat, men med sprit og piller. Verden er fæl, og han sulter seg for å hamle opp med den. Stundom føler han at han vinner, mens han andre ganger blir fange av sin strategi. Hans enkle og erfaringsnære språk åpner for bedre forståelse av selvsulten og rusen som eksistensiell kamp.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2010

Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis må fortolkes og konkretiseres for å bli et nyttig verktøy i kvalitetssikringen av psykologisk behandling. Denne artikkelen presenterer en klinikers forsøk på å anvende prinsipperklæringen som praksisveileder.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2010

Forskningsbasert klinisk praksis handler dypest sett om faglig fordypning som gjør klinikeren i stand til å vurdere empiri kritisk og vurdere effekten av evidensbaserte tiltak i egen praksis.

Norsk psykologikongress i Oslo
Publisert
5. oktober 2010

Oppløfta stemning. Oppdatert kunnskap. Oppfrisking av faglege nettverk. Dette er noko av det 340 norske psykologar fekk oppleva i Oslo heilt på tampen av sommaren.

Reportasje
Publisert
5. oktober 2010
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2010

Psykologer er til stede i mediene hver eneste dag, gjennom egne uttalelser og andres. Her er noen utvalgte klipp. Arne Olav L. Hageberg

Helse- og omsorgskomiteens leder
Publisert
5. oktober 2010

Det bør bli like selvfølgelig å få hjelp til å kurere en rift i sjelen som en verkefinger, mener lederen for Stortingets helse- og omsorgskomite, Bent Høie.

I margen
Publisert
5. oktober 2010

Norske universiteter klatrer på rankingliste over verdens beste forskningsinstitusjoner.

Intervju
Publisert
5. oktober 2010

Få norske psykologer har hatt en høyere medieprofil de siste ti årene enn Kristin Spitznogle. –Jeg bruker gjerne både selvuhøytidelighet og humor for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig uten å gå på akkord med fagligheten, sier VGs egen sexolog.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. oktober 2010

Eksem behandles oftest med kremer og salver. Men kan det være at det vel så gjerne bør behandles psykologisk? Vil eksem i framtiden være en indikasjon for psykoterapi?

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2010
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. oktober 2010

Forebygging på kommunenivå er effektivt, viser Tore Aune i sitt doktorgradsarbeid. Tiltak rettet mot elever, lærere, foreldre og helsesøstre hjalp barn med sosial fobi til større mot og mestring.

Kronikk
Publisert
5. oktober 2010
Debatt
Publisert
5. oktober 2010

Kommuner og helseforetak bør sette av helsefaglige personellressurser til å arbeide spesielt med asylsøkere og flyktninger. Et likeverdig tilbud er ikke det samme som et likt tilbud.

Debatt
Publisert
5. oktober 2010

Psykologforeningens president skader sitt eget lag ved å nedvurdere kompetansen til norske psykologer. Vi forventer at han ydmykt ber om unnskyldning.

Debatt
Publisert
5. oktober 2010

Erfaringene med opptak direkte fra videregående er positive i Oslo. Opptaksordningen er rettferdig, og gir rom for mer målrettet rekruttering av bestemte sosiale grupper.

Debatt
Publisert
5. oktober 2010

Mastere i psykologi bør både kunne kalle seg psykologer og bli medlemmer i Psykologforeningen. Utdanningen og kunnskapene til psykologer og psykologimastere er altfor like til at det er naturlig å opprettholde et skille.

Kommentar
Publisert
5. oktober 2010
Strammer opp kravene i spesialistutdanningen
Publisert
5. oktober 2010

Fra 1. juli neste år må all veiledning i spesialistutdanningen formaliseres i en standardisert kontrakt. Et nytt skritt for å kvalitetssikre utdanningen og for å sikre et godt utbytte av veiledning, mener Psykologforeningen.

Leserne spør
Publisert
5. oktober 2010
Vel å merke
Publisert
5. oktober 2010
Vel å merke
Publisert
5. oktober 2010
Kommentar
Publisert
5. oktober 2010