Du er her

Nr. 9 2022 - Oppgjør med tokjønnsmodellen

Forsknings­intervju
Publisert
31. august 2022

Sexologiprofessor Elsa Almås mener vi er på god vei til å skrote tokjønnsmodellen. Nå vil hun omfordele makta til dem som bestemmer hvem som skal behandles for kjønnsinkongruens.

FOR REDD FOR Å FEILE Sexolog Elsa Almås vil gjøre det enklere for personer med kjønnsinkongruens å få behandling, og mener vi må akseptere at enkelte angrer seg. – Frykten for å feile må ikke styre behandlingstilbudet, sier hun.
Aktuelt
Publisert
31. august 2022

– Å behandle pasienter med kjønnsinkongruens krever et visst volum av pasienter for å kunne utvikle kompetanse til å kunne gi forsvarlig behandling.

Fagessay
Publisert
31. august 2022

Transpersoner bør bli møtt av terapeuter med bedre kunnskap og innsikt om kjønnsmangfold.

Fra praksis
Publisert
31. august 2022
Behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens styrkes med etableringen av regionale senter. Det viser to års erfaringer fra Norges første senter i Vestfold
Transflagg
Evidensbasert praksis
Publisert
23. august 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. august 2022
Etikkpanelet
Publisert
25. august 2022

Hva gjør det med et menneske å få livet sitt brettet ut i tv og andre medier?

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
31. august 2022

Hvis psykologer og andre helsearbeidere unngår anerkjente psykologiske metoder i møte med smertepasienter, vil det bety et stort tilbakeskritt for alle som lever med langvarige smerter.

Kronikk
Publisert
31. august 2022

Det er på tide å ta et oppgjør med sorgens tabu og innføre muligheten til å skrive ut sorgmelding. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
31. august 2022

Psykiatere bør gjøre mer enn å skrive ut medisiner og ta seg av somatikken. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Opphøret av retten til fritt behandlingsvalg skjer omtrent samtidig som vi får vite at våre folkevalgte selv har bevilget seg mulighet til umiddelbar, forhåndsbetalt helsehjelp.

Debatt
Publisert
31. august 2022

Mange psykologer viser tidvis en litt smal forståelse av sosionomers bidrag i hjelpetjenestene. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Tar en helt bort tvangsmedisinering som mulighet, holder det ikke med forbedring og utvikling innen de eksisterende rammene i psykisk helsevern. Da må vi utvikle et helt nytt tilbud. 

Debatt
Publisert
31. august 2022

Den atferdsanalytiske behandlingsmetoden EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er viktig for å øke autisters livskvalitet, autonomi og selvstendighet i ungdoms- og voksenårene.  

Debatt
Publisert
31. august 2022

Som faggruppe bør vi ta større ansvar for å formidle at behandling med lav epistemisk status også kan være god og virksom behandling. 

Kommentar
Publisert
31. august 2022

Det beste Ole Magnus Vik sine tekster om grunnlagsproblemer kan bidra til, er at vi terapeuter kan tåle oss selv som utilstrekkelige.

Kommentar
Publisert
31. august 2022

Jeg er uenig med Henrik Berg i at forsøket på å definere grunnetos er uforenelig med et verdipluralistisk samfunn.

Bokessay
Publisert
31. august 2022

Heidi Hjelmelands bok Selvmordsforebygging er et mangefasettert oppgjør med tradisjonell suicidologi, og stiller sentrale spørsmål om hva som er gyldig kunnskap.

Illustrasjon av blå stol mot hvit bakgrunn og grå stol mot svart bakgrunn
Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Forfatter Lena Lindgren beskriver hvordan medieteknologien påvirker samtiden, og hvordan den har fått en betydelig makt over livet vårt.

Maleri Echo and Narcissus av John William Waterhouse
Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Etter mange timer i terapeutstolen og som forsker, har Fanny Duckert samlet «alt» hun har hørt og lært mellom to permer. Dette er en bok jeg mener er relevant for den som står i en endringsprosess, og for dem som skal følge på veien.

THE WINE GLASS (1859) av JAMES MCNEILL WHISTLER
Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Basal eksponeringsterapi (BET) er en relativt ny behandlingsmodell, som har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Det er dermed på tide at terapiformen endelig presenteres utfyllende i bokform.