Du er her

Nr. 9 2015 - De som ikke stemmer

Forskningsnotiser
Publisert
2. september 2015
Forskningsnotiser
Publisert
2. september 2015
Forskningsnotiser
Publisert
2. september 2015
Nyheter
Publisert
2. september 2015

– Politisk arbeid i Mental Helse reddet livet mitt, sier Odd Volden.

Nyheter
Publisert
2. september 2015

– Er du marginalisert, blir troen på at din stemme betyr noe, tilsvarende lav, sier Mette Ellingsdalen.

Nyheter
Publisert
2. september 2015

Mange sitter hjemme fordi de ikke vet nok. Ikke fordi de har psykiske problemer, mener Linda Øye.

Nyheter
Publisert
2. september 2015

Autismeforeningen har en ildsjel som helt alene har lagd fengende og grundig valginformasjon til medlemmene.

Debatt
Publisert
2. september 2015

De massive klimautfordringene vi står overfor, krever indre ressurser. Det utvikler seg nå en økt politisk bevissthet i mindfulnessfeltet som kan gi nytt engasjement og handling for klimasaken.

Debatt
Publisert
2. september 2015

Stadig oftere ser vi at store, overordnede samfunnsproblemer som angår oss alle, reduseres til et personlig ansvar.

Debatt
Publisert
2. september 2015

Psykologforeningen, profesjonen og faget er tjent med et tidsskrift som også når utover egen stand.

Debatt
Publisert
2. september 2015

Å sørge for at vi lærer oss metoder som har god empirisk støtte, er ikke ensbetydende med at vi skal slutte å praktisere alle andre metoder.

Debatt
Publisert
2. september 2015
Debatt
Publisert
2. september 2015

Skal vi ha innflytelse, må vi løfte blikket og snakke om hva slags psykisk helsevern vi ønsker oss, og slutte å skjerme vår kliniske autonomi bak pasientens beste.

Leder
Publisert
2. september 2015
Publisert
2. september 2015

Trodde du at Norge er et demokrati?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2015

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2015

Det er stor grad av enighet blant klinikere og brukere om at Alcohol-E og DUDIT-E er nyttige verktøy. Samtidig synes klinikere og brukere å foretrekke samtalen framfor standardiserte verktøy. Dette gir et interessant grunnlag for videre diskusjon om implementering og bruk av kartleggingsverktøy i rusbehandling.

Fagessay
Publisert
2. september 2015

Forfatteren skrev i fjorårets januarutgave om bokstaven P. Fortsatte historiske studier har brakt ham videre i alfabetet.

Forskningsnotiser
Publisert
2. september 2015
Fra praksis
Publisert
2. september 2015

Å finne en god form på arbeidet med unge psykosepasienter på en sengepost er utfordrende. Vi kan imidlertid yte bedre hjelp hvis vi er bevisste på hva som kjennetegner god psykoterapi med disse pasientene og hvilke rammebetingelser som må foreligge.

Fri assosiasjon
Publisert
2. september 2015

Hvorfor er det så vanskelig å gi slipp på spiseforstyrrelsen?

Forsknings­intervju
Publisert
2. september 2015

Mellom 30 og 40 prosent av jobbsøkere lyver trolig under jobbintervjuet, ifølge den canadiske forskeren Nicolas Roulin.

Nyheter
Publisert
2. september 2015

FN følger med på hvordan Norge fremmer politisk deltakelse blant folk med psykososiale funksjonsnedsettelser. Men ingen vi har spurt, kan svare på hvordan virkeligheten ser ut for dem det gjelder.

Derfor
Publisert
2. september 2015
Nyheter
Publisert
2. september 2015

160 fagfolk, blant dem 20 psykologer, melder bekymring om barnevernet. Psykologforeningen vil ikke uttale seg om oppropet.

Nyheter
Publisert
2. september 2015

– Statsminister Erna Solberg bruker barnevernet som brekkstang og påskudd for å gjennomføre tidenes største kommunereform.

Fra Arkivet
Publisert
2. september 2015
Nyheter
Publisert
2. september 2015

Psykisk helse må bli en større del av undervisningen enn i dag, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). SV-leder Audun Lysbakken åpner for psykisk helse i KRLE-faget.

Debatt
Publisert
2. september 2015
Leserombudet
Publisert
2. september 2015

Det som skjer på psykisk helsefeltet, skiller seg ikke radikalt fra det som skjer i andre typer markeder.

Kronikk
Publisert
2. september 2015

Den amerikanske psykologforeningen bidro til menneskerettighetsbrudd for å nå sine mål. Kan vi ta lærdom av skandalen også i Norge?

Bok
Publisert
2. september 2015

En elegant analyse av hva de siste 35 årene med nyliberalistisk ideologi har gjort med vår forståelse av identitet.

Bok
Publisert
2. september 2015

Når blir traumer så store at de trenger spesialisert behandling, forskjellig fra annen, psykologisk behandling? To bøker prøver å gi oss svar.

Bok
Publisert
2. september 2015

Som psykoterapeut har jeg ofte forhåpninger om at pasienten skal være i stand til å forsone seg og tilgi. Studier i ondskap bidrar til refleksjon og varsomhet stilt overfor pasienter i slike situasjoner.

Klassikeren
Publisert
2. september 2015

Fembindsverket er et «must» å lese for alle som jobber på døgnposter eller med psykose, skriver Linn Hamilton.

Anbefalt
Publisert
2. september 2015
Ferskvare
Publisert
2. september 2015